Cestovní pojištění – které kryje koronavir nejlépe?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2021

Máte-li nyní dojem, že jste téma cestování zahlédli již v naší květnové finanční rubrice, rádi vám potvrdíme, že paměť vám slouží výborně. Nicméně vzhledem ke značně proměnlivé epidemické situaci v zahraničí a na ni reagujícím opatřením na domácí půdě se jedná o oblast natolik turbulentní, že jsme se rozhodli věnovat se jí ještě jednou. Tentokrát ovšem s důrazem na pojistné krytí proti již tak dobře známému koronavirovému riziku. Která z pojišťoven nabízí nejobsáhlejší ochranu? A hradí některá z nich i nařízenou karanténu?

Statistiky posledních týdnů ukazují nejen u nás, ale i jinde v Evropě poměrně příznivý vývoj. Po nešťastných číslech zimních měsíců tak vypadá velice slibně a realisticky i nadcházející sezóna letních dovolených, kterou si mnozí z nás neumí představit strávit jinde než na mořském pobřeží. Těmto vyhlídkám nahrává také skutečnost, že některé z oblíbených destinací českých turistů výrazně zmírnily pravidla vstupu či pobytu příchozích turistů. Zrušená povinná karanténa po příjezdu do země či pouze namátkové letištní testy místo plošných tak jistě potěší každého dovolenkáře, avšak je třeba si připustit, že benevolentní vstupní pravidla jsou pouze zlomkovým parametrem a před nákazou koronavirem v místě trávení dovolené nás rozhodně neochrání. Co pro zmírnění následků propuknutí nemoci v zahraničí můžeme učinit ještě před odjezdem na dovolenou?


„Kryjete i koronavir?“

Jednoznačně si uzavřít cestovní pojištění. O jeho dílčích složkách pojistné ochrany (zahrnující pojištění úrazové, cestovních zavazadel, odpovědnosti za škodu či storna zájezdu) jsme se mnohokrát rozepisovali v předchozích vydáních, dnes se proto zaměříme pouze na jediné (avšak nejpodstatnější) pojistné krytí, a to léčebných výloh. Právě tato složka totiž kryje náklady zdravotní péče v případě úrazu nebo akutního onemocnění, a tedy pod ní spadá i tolik v současnosti skloňovaný koronavir.

Jak jsme již zmiňovali v našem květnovém vydání, pojišťovny zprvu toto nové (a nutno dodat, že velmi nákladné) riziko přebírat příliš nechtěly a onemocnění koronavirem často zařazovaly do výluk. Velice záhy ovšem pochopily, že tento celosvětově rozšířený vir není záležitostí jedné sezóny a zároveň také že se podstatná část populace své záliby v podobě cestování jen tak nevzdá. Toto prozření tak znamenalo nastolení opačného klientského přístupu a transformaci původní výluky v největší přednost pojistného produktu. Otázka potenciálních pojistníků, zda jejich zvolený pojistitel hradí i náklady v případě onemocnění tímto virem za hranicemi, se tak stala jednou z nejčastějších a případná negativní odpověď by znamenala téměř jistou neprodejnost produktu. Jak se ale liší napříč pojistným trhem nastavení rozsahu krytí a výše limitů u ostatních rizik, tak ani v případě koronaviru pojišťovny zdaleka neposkytují totožné služby. Čím bývá jejich krytí ovlivněno a co je třeba kromě pojistných podmínek bedlivě sledovat?

Semafor, rozcestník a vládní doporučení

U drtivé většiny pojišťoven dnes naleznete u informací o léčebných výlohách upozornění, že pojištění se vztahuje na koronavir v případě, že klient cestuje do takzvané bezpečné či doporučené země. Zemí bezpečnou pro cestování je taková, kam není Ministerstvem zahraničních věcí ČR vydané doporučení necestovat či doporučení jiné povahy varující před cestou v souvislosti s onemocněním covid-19. Aktualizovaný seznam takových zemí naleznou klienti přímo na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí nebo ministerstva zdravotnictví a na tyto oficiální zdroje odkazují také samotné pojišťovny.

Cestovní pojištění (potažmo pojištění léčebných výloh) se tak v současnosti ocitlo v situaci, kdy nárok na pojistné plnění z tohoto produktu závisí na takzvaném Semaforu. Tím není nic jiného než dnes již notoricky známá mapka Evropy klasifikující zahraniční země do pěti barevných režimů podle tamější epidemické situace.

Na jaké země na mapě by se vztahovala úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s koronavirem? Určitě vám po téměř roce fungování Semaforu neuniklo, že za bezpečné/doporučené země jsou považovány státy zbarvené zeleně nebo oranžově. Na pojistné plnění by naopak nárok nevznikl, pokud byste vycestovali do států označených barvou červenou, tmavě červenou (rudou) nebo šedou.


O pár dnů déle aneb pobyt v karanténě

Jelikož si můžete na dovolené skutečně „vytáhnout černého Petra“ v podobě nákazy covidem-19, myslete již při uzavírání cestovního pojištění i na dotaz, zda se sjednávané krytí vztahuje nejen na úhradu zdravotní péče, ale i na související typy nákladů. Jaké máme na mysli? Prodloužení pobytu v destinaci s sebou automaticky přináší také další výdaje na ubytování, stravování nebo například náhradní letenku zpět do vlasti.

Kromě bezproblémového návratu domů či naopak prodloužení dovolené z důvodu nákazy však může nastat ještě jeden jiný scénář. A to takový, že covidem-19 onemocní pouze osoba, s níž cestujete, avšak výsledek vašeho testu se ukáže jako negativní. V českých podmínkách byste okamžitě zamířili do karantény, jak se k tomu ale staví zahraničí? Přístupy různých zemí snad nemohou být odlišnější. Některé karanténu, zdá se, ani neznají a navzdory několikadennímu pobytu s nakaženým na společném pokoji posílají negativně otestovaného turistu zpět domů. Jinde naopak vycházejí právě z potenciál­ního rizika společného pobytu a do přísné izolace (v případě ostrovních států mnohdy dokonce na jiný ostrov) posílají oba účastníky. Zcela odlišný, řekněme až pohádkově štědrý přístup potom ještě donedávna zaujímala jedna z oblíbených destinací karibského ráje, která nejenže oba spolucestující solidárně ponechala společně v karanténě, ale dokonce hradila na státní účet také veškeré náklady s takovou karanténou související.

A jak se k jednotlivým typům nákladů, včetně právě zmíněných nákladů na karanténu staví tuzemské pojišťovny? Výsledek porovnání si můžete zhodnotit v naší tabulce.

Pojištění koronaviru

pojišťovna
náklady na zdravotní
péči (covid-19)
náklady spojené s covidem-19
třeba ubytování, stravování)
náklady spojené s karanténou
další souvislosti
a poznámky
Allianz pojišťovna ano ne ne kryto pouze v zelených a oranžových zemích
AXA (INTER PARTNER ASSISTANCE) ano ano (do limitu léčebných výloh) ano, na ubytování a stravu v těchto limitech: Evropa: 10 000 Kč (spoluúčast 20 %), svět bez USA a Kanady: 15 000 Kč (spoluúčast 20 %) údaje platí pro zelené a oranžové země, v červených/tmavě červených zemích (mimo USA, Kanady a Mexika) je limit 1 000 000 Kč – možno krýt pouze ve variantě Excelent
ČPP ano ne ne kryto pouze v zelených a oranžových zemích, od 1. června 2021 je plánována změna pojistných podmínek s krytím dalších typů nákladů, po dobu měsíce června je toto rozšíření možno sjednat jen osobně na pobočkách
Generali Česká pojišťovna ano ano ano kryto pouze v zelených a oranžových zemích
ERV Evropská pojišťovna ano možno pokrýt připojištěním ERV Extra se spoluúčastí 20 % kryto pouze v zelených zemích, pro ostatní barevné režimy je možno sjednat variantu Sbaleno – Na maximum
Kooperativa pojišťovna ano možno pokrýt připojištěním Karanténa (každá nabídka však prochází interním schvalovacím procesem), v případě souhlasu je hrazeno max. 80 % nákladů do výše max. 30 000 Kč na osobu údaje platí pro zelené a oranžové země, v zemích červených a tmavě červených je možné připojištění na max. délku 30 dnů
Slavia pojišťovna ano ano ano kryto pouze v zelených a oranžových zemích
UNIQA pojišťovna ano ne ne kryto v zelených, oranžových, červených a tmavě červených zemích
Do srovnání byli zařazeni vybraní pojistitelé. Rozsah krytí rizik i výše jejich limitů se může lišit v závislosti na variantě produktu. Podrobný rozsah jednotlivých složek pojistné ochrany a s nimi související detaily jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách daného produktu. Údaje jsou aktuální k datu 19. května 2021 a jsou čerpány z webových a dalších zdrojů pojišťoven.


Přihlásit