Jak testujeme zmrzlinovače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • příprava zmrzliny: 41 %
  • čas přípravy: 14 %
  • obsluha: 30 %
  • hlučnost: 5 %
  • zpracování: 5 %
  • spotřeba el. energie: 5 %

Příprava zmrzliny

V každém zmrzlinovači připravovali laboratorní experti tři druhy zmrzliny: vanilkovou, citrónový sorbet a zmražený jogurt. Množství náplně upravili podle kapacity jednotlivých modelů. Vždy tak, aby využili jejich maximální kapacitu pro výrobu zmrzliny. Všechny chladicí nádoby byly před každým použitím uloženy na 24 hodin do mrazáku s teplotou -18 °C (pouze u modelů bez vlastní chladicí jednotky).

Od každého druhu zmrzliny se vyráběly dvě várky, celkem tedy šest. Pokud ve dvou testovacích várkách nebylo dosaženo konzistentních výsledků, udělala se třetí.

Senzorické kvality zmrzliny posuzovali tři experti. Hodnotili chuť zmrzliny, její vzhled, strukturu, celkový dojem a v případě vanilkové a citrónové také rozmíchání semínek a kůry. Konzistenci zmrzliny hodnotili také poté, co strávila 24 hodin v mrazáku.

Čas přípravy

Délku přípravy určovali a měřili laboratorní experti. Čas přípravy totiž není předem pevně daný, zmrzlina je hotová v momentě, kdy dosáhne požadované konzistence. Pohledem do nádoby přes průhledný kryt laboranti určili, kdy je zmrzlina hotová, nebo kdy už nemá cenu v míchání pokračovat, protože lepšího výsledku už nebude dosaženo.

Protože mají výrobníky zmrzliny různé kapacity a vyrobí jiné množství výsledného produktu, čas přípravy hodnotíme jako průměrný čas přepočtený na kilogram zmrzliny. Roli tedy nehraje čistě délka výrobního cyklu, ale také to, s jakým množstvím zmrzliny se přístroj potýká.

Obsluha

Tři laboratorní experti posuzovali zmrzlinovače z pohledu snadnosti obsluhy. Sledovali následující aspekty:

Návod k použití – hodnotíme velikost písma a čitelnost textu, přehlednost a úplnost informací nebo přítomnost knihy s recepty.

Sestavování – zahrnuje náročnost prvotního sestavení přístroje, zda jsou jednotlivé kroky snadné a intuitivní. Zjišťuje se také, jestli je možné zapnout přístroj i přesto, že není správně sestaven.

Programování – čím snazší a přehlednější zapnutí a nastavení přístroje, tím lepší hodnocení. Důležité je také provedení tlačítek a kontrolek a jejich označení.

Každodenní použití – zde hodnotíme snadnost běžné obsluhy přístroje, jeho stabilitu, přítomnost rysek v nádobě určujících maximální kapacitu pro výrobu zmrzliny, zda je možné přidávat ingredience v průběhu míchání a zda je přes průhledný kryt či okno dobře vidět do nádoby.

Vyprazdňování – sem patří veškeré aspekty práce s nádobou, například odejmutí hnětačů a jejich čištění, kvalita izolace, přítomnost držadel, možnost uchopení jednou rukou a obtížnost vyndávání hotové zmrzliny. V laboratoři také měřili zbytkové množství zmrzliny, která zůstala přimrzlá ke stěnám mísy či k hnětačům.

Čištění – hodnotíme snadnost čištění mísy a hnětačů i celého přístroje, možnosti mytí v myčce (u neelektrických částí), povrchovou úpravu s ohledem na odolnost proti zanechávání otisků prstů a skvrn a zachytávání nečistot.

Hlučnost

Odborníci v laboratoři posuzovali subjektivní míru hlučnosti zmrzlinovačů.

Zpracování

Hodnotí se celkové zpracování přístroje a kvalita jeho provedení. V laboratoři zkoumali bytelnost konstrukce, použité materiály a jejich odolnost vůči poškrábání či poškození, provedení jednotlivých dílů a jejich spojů, ovládací prvky a značení.

Spotřeba elektrické energie

V laboratoři se měřila spotřeba elektrické energie během výroby zmrzliny. Spotřebu jsme nechali měřit pouze u přístrojů s vlastní chladicí jednotkou, protože u modelů bez chladicí jednotky je zanedbatelná. Opět jsme hodnotili průměrnou spotřebu v přepočtu na kilogram zmrzliny, aby byly výrobníky mezi sebou srovnatelné.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit