Jak testujeme přenosné bezdrátové reproduktory

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • kvalita zvuku: 55 %
  • obsluha: 6 %
  • mobilita: 20 %
  • baterie: 14 %
  • vybavenost: 5 %

Kvalita zvuku

Zvuková stránka reproduktorů byla kontrolována objektivními i subjektivními (poslechovými) testy. Měřena byla maximální hlasitost, při které nedocházelo k postřehnutelnému zkreslení zvuku. Kromě toho byla provedena další technická měření (nejnižší a nejvyšší mezní frekvence, které je reproduktor ještě schopen přehrávat). Poslechové zkoušky si vzal na starost panel expertů, který hodnotil jak vyváženost a plnost zvuku (schopnost adekvátně reprodukovat zvuk v nízkých, středových i vysokých frekvencích), tak jeho detailnost a dynamičnost. Nakonec hodnotící udělili také známku za celkový dojem. Kvalitu reprodukce posuzovali při poslechu speciálně upravených zvukových stop, rockových písní, elektronické hudby či jazzu.

Obsluha

Hodnocení obsluhy sestávalo ze zkoušek ovládání a manipulace s přístrojem. Sledována byla snadnost a rychlost párování s mobilním zařízením, rychlost probuzení ze stand-by režimu a také obsažnost a srozumitelnost návodu k použití.

Mobilita

Hodnocení hmotnosti a objemu reproduktoru.

Baterie

Známka za baterii se skládá z několika dílčích hodnocení: nechali jsme měřit provozní dobu při přehrávání, dobu nabíjení z úplného vybití do 100% nabití a také spotřebu v režimu stand-by (případně i ve vypnutém stavu). Před měřením provozní doby jsme nechali všechny reproduktory plně nabít. Každý model dostal přidělenu stejnou sestavu hudebních skladeb a hlasitost byla nastavena na úroveň 80 dB ve vzdálenosti jednoho metru od přístroje. Měření pokračovalo do té doby, než se baterie zcela vybila, nehledě na oznámení o nízkém stavu nabití. Způsob indikace snižující se kapacity nicméně pracovníci laboratoře pečlivě zaznamenávali.

Vybavenost

Hodnocení možnosti zprostředkování hands-free hovorů, přítomnosti USB kabelu, možnosti využití jako powerbanku, přítomnosti fyzického tlačítka stop/play, ochranného krytu apod.

Přihlásit