Mobilní aplikace mohou pomoci odhalit přírodní změny

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 20.5.2021   

Mobilní aplikace pro rozpoznávání rostlin mohou být zdrojem informací pro vědce a přispívat k včasnému rozeznání změn ekosystémů a ohrožení biodiverzity.

Umělá inteligence pomáhá klasifikovat rostlinné druhy s vysokou přesností. Při současných změnách klimatu a následných biologických posunech tak mohou mobilní aplikace shromažďovat data o lokalitách identifikovaných druhů rostlin a vytvářet cenné informační soubory o měnících se přírodních podmínkách.

Odhalené vzorce se překvapivě podobají závěrům dlouhodobých vědeckých pozorování, zjistila studie německých odborníků zveřejněná v odborném časopise Ecography. Soustředili se na data z mobilní aplikace Flora Incognita v letech 2018 a 2019 a porovnali je s databází FlorKart Německé spolkové agentury pro ochranu přírody (BfN). Databáze obsahuje dlouhodobá data shromažďovaná více než 5 000 botaniky přes 70 let. Přímé srovnání datových souborů ukázalo na větší rozdíly ve venkovských a méně osídlených nebo navštěvovaných oblastech s výjimkou známých turistických destinací, což bylo způsobeno pohybem uživatelů.

Jejich chování ovlivňuje rovněž druhy rostlin, které aplikace zaznamenává. Běžné a nápadnější druhy byly zaznamenány častěji než vzácné a nenápadné. Jelikož se však jedná o velké množství údajů, lze z nich vytvářet biogeografická schémata. Vědci použili více než 900 000 datových záznamů vytvořených během prvních dvou let po spuštění aplikace.

Výzkum ukazuje potenciál laického sběru dat pro sledování biologické rozmanitosti a environmentální výzkum. Informace z mobilních aplikací pro širokou veřejnost tak mohou být brzy cíleně zahrnuty do strategií dlouhodobých pozorování. Rostoucí počet uživatelů aplikací k rozeznávání biologických druhů může přispět k detekci a analýze změn v ekosystémech po celém světě a v reálném čase, uvedl internetový magazín Science Daily.

Přihlásit