Reklama škodí planetě

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 6.5.2021   

Reklama ohrožuje životní prostředí propagací škodlivých výrobků, spotřebou materiálu a energií, ale rovněž vlivem, který má na uvažování spotřebitelů. Její sdělení vytváří umělé představy potřeby nakupovat.

Podle francouzské Občanské úmluvy pro klima patří k velkým problémům současnosti velmi silný dopad reklamy na vytváření potřeb. Výrazně tak ovlivňuje spotřebitelské chování.

Je náročné měnit myšlení nebo vztah k životnímu prostředí, když je člověk vystaven 400–3000 reklamním sdělením denně. Reklama není pouze propagací výrobků a služeb, má také moc měnit uvažování, vytvářet spotřební hodnoty i společenské ideály.

Zdrojem 80 % reklamy je několik stovek nadnárodních společností, které prodávají například automobily nebo elektronická zařízení a nabízejí leteckou přepravu. Největším zdrojem emisí CO2 v životě běžného Francouze je přitom právě auto. Ačkoliv za to nemůže pouze reklama, právě ona silně přispívá k udržování současného stavu spotřeby, který podporuje ekonomický růst.

Samotná reklama vede k plýtvání, protože v lidech vyvolává pocit potřeby a nutkání nakupovat více. Cílené staření elektroniky je rovněž vedlejším produktem reklamních tlaků. Reklama podporuje greenwashing. Ten se v loňském roce zdvojnásobil: 12 % environmentálních reklam ve Francii nedodrželo etická pravidla, což je dvakrát více než před deseti lety. V oblasti internetové reklamy jde dokonce o 50 %.

"Základem reklamní logiky je paradoxně neúčinnost,“ zdůrazňuje Franck Cochoy, profesor sociologie na univerzitě v Toulouse citovaný časopisem 60 millions de consommateurs. Nekonečné opakování téhož sdělení má za cíl ovlivnit alespoň část spotřebitelů. Největší problém reklamy tak možná není v přesvědčování, nýbrž v informačním přetížení veřejného prostoru a ekologické spotřebě ve formě plakátů, billboardů nebo energií. Ekologická agentura pro přechod (Ademe) měřila dopad reklamních obrazovek a první známé výsledky jsou ohromující. Spotřeba LCD obrazovky o velikosti 2 m² se blíží spotřebě celé francouzské domácnosti (kromě vytápění). Při výrobě jediného videopanelu se spotřebuje 8 tun surovin.

Odvětví reklamy je jedním z mála, které nepřijalo pevné závazky ke snížení emisí podle Pařížské dohody. Francouzská Občanská úmluva o klimatu navrhla v novém zákoně zakázat reklamu výrobků, jejichž nadměrná spotřeba škodí planetě. Návrh zákona o klimatu předložený v únoru 2021 však kromě zákazu propagace fosilních paliv zmiňuje pouze zákaz reklamních bannerů tažených letadly.
 


Přihlásit