Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • čištění: 55 %
  • obsluha: 35 %
  • balení: 5 %
  • deklarace: 5 %

Čištění

Účinnost čištění na povrchu zubů v mezizubních prostorech byla zjišťována v laboratoři. Na model chrupu byla nanesena vrstva umělého plaku (k tomuto účelu posloužil oxid titaničitý). Zubař poté pomocí jednotlivých výrobků zkoušel plak mezi zuby odstranit.

Obsluha

Testů obsluhy se účastnilo celkem 60 osob (42 žen, 18 mužů) ve věku 19 až 71 let. Každý výrobek byl testován denně po dobu dvou týdnů. Hodnotilo se například to, jak příjemné bylo samotné používání a jak se s produktem pracovalo v hůře dostupných místech. Známkoval se také návod k použití, přičemž byl kladen důraz na srozumitelnost a detailnost instrukcí včetně popisu správné techniky čištění.

Balení

Kontrolovala se odolnost obalu před protržením či jiným poškozením. Tři odborníci také zkoušeli snadnost vyjímání produktu z balení.

Deklarace

Tři experti z laboratoře kontrolovali, zda údaje uvedené na obalu po všech stránkách odpovídají normám.

Další zkoušky

Laboratoř zjišťovala, zda některé produkty neobsahují formaldehyd. Výsledky byly ve všech případech dobré, tato zkouška tak neměla na celkový výsledek vliv.

Limity hodnocení

Pokud byla známka za čištění uspokojivá či horší, celkové hodnocení nemohlo být lepší. Limitujícím faktorem byla rovněž snadnost obsluhy.

Přihlásit