Cestování v době covidové

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2021

Loňské léto dovoleným u moře příliš nepřálo, a tak se pozornost cestovatelů s nadějí upíná k turistické sezóně letošní. Ani ta se bez všudypřítomných protiepidemických opatření neobejde, avšak ochota dovolenkářů podstoupit útrapy s nimi spojené oproti loňsku značně vzrostla. Co všechno vás tedy čeká v případě tolik očekávaného vycestování do zahraničí?

Semafor je aktuální k datu 10. dubna 2021

Vyznat se a správně rozklíčovat džungli předpisů vztahujících se k vycestování je v současnosti skutečně složitou disciplínou. Nejen že se pravidla neustále mění, ale situaci na přehlednosti nepřidá ani jejich různé umísťování. Informací je všude mnoho, ovšem které jsou ty správné a aktuální? Nejspolehlivějšími zdroji bývají webové stránky ministerstev – a to vnitra, zahraničních věcí a především také zdravotnictví, které informacím o koronaviru vyhradilo speciální podsekci na webu koronavirus.mzcr.cz. Tento odkaz nejen sjednocuje veškerá sdělení k právě probíhajícímu očkování, ale také uvádí telefonické spojení na informační „koronavirovou“ linku. Té je vyčleněno číslo 1221, k dispozici je každý den od osmi do 19 hodin a po příslušné volbě z nabídky hlasového automatu se proškolení telefonní operátoři věnují každému, kdo na ni zavolá. Informace o cestách do zahraničí pak poskytuje linka s číslem +420 226 201 221.

Ačkoliv předpisy upravující cestování v době pandemie jsou publikovány hned na několika zmíněných relevantních odkazech a jsou navzájem přesměrovatelné, zjednodušeně se dá říct, že pravidla týkající se vycestování naleznete především na stránkách ministerstva zahraničních věcí a naopak náležitosti související s návratem do vlasti na webu ministerstva zdravotnictví. Na obou informačních místech však objevíte důrazné upozornění, že se v současné době cesty do zahraničí doporučují pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Před cestou se seznamte i s takzvaným semaforem, který představuje míru rizika nákazy covidem-19 na území jednotlivých států pomocí barevného rozlišení. Jedná se o zelené (nízké riziko), oranžové (střední riziko), červené (vysoké riziko) a tmavě červené země (velmi vysoké riziko). Kromě těchto čtyř barevných provedení se můžete setkat ještě s jednou kategorií států, a to s extrémně vysokým rizikem nákazy. Tyto země barvu přidělenou nemají a není možné do nich cestovat.

Zajímá vás, jaká barva v Evropě a jí přilehlých státech nyní převládá? Na to odpoví mapa ministerstva zdravotnictví a s ní související tabulka představující pravidla vstupu a návratu z daných zemí.


Přihlásit