Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení:

  • jízda: 40 %
  • dojezd a baterie: 20 %
  • obsluha: 20 %
  • bezpečnost a odolnost: 20 %

Jízda

Praktické jízdní zkoušky absolvovalo šest zkušených cyklistů – čtyři muži a dvě ženy. Jízdní vlastnostikol byly prověřeny na rovině i v kopcovité krajině. Známka za komfortzahrnuje hodnocení trakce, řídítek, sedadla, kluzkosti pedálů, parkování kola a také odpružení.

Dále byla testována snadnost a pohodlnost řazenína rovině i v kopci, a to při zapnuté i vypnuté asistenci motoru. Vliv na celkovou známku měla také manévrovatelnostkola, tedy schopnost vyhýbat se překážkám, a rovněž jízda (zejména ve vyšších rychlostech) bez asistence motoru. Nezapomínalo se ani na hlučnost, kterou motor elektrokola vydává.

Dva experti zjišťovali stabilitu kola při jízdě se zavazadly i bez nich(o hmotnosti 7,5 a 25 kg, respektive o maximální doporučené zátěži). Na každém kole jeli různými rychlostmi, přičemž část jízdy trávili pouze s jednou rukou na řídítkách či zcela bez kontaktu s nimi, aby bylo očividné, zda kolo nemá problémy se stáčením do strany či poskakováním.

Dojezd a baterie

Výdrž baterie, respektive dojezdkola, byla testována na speciálním dynamometru. Simulována byla jízda zvlněnou krajinou na maximální výkon motoru při rychlosti 20 km/h se 100 kg celkové hmotnosti. Počítalo se rovněž s mírným odporem vzduchu a lehkým větrem. Zjištěné hodnoty uvedené v tabulce slouží spíše ke srovnání dojezdu jednotlivých testovaných kol, kilometry ujeté v reálu se mohou značně lišit. Záleží na mnoha faktorech, jako je přesný profil tratě, zvolená rychlost, nastavení asistence motoru a výkonnost cyklisty.

Měřila se také doba nabíjeníbaterie. Zjišťoval se čas, který byl potřeba k plnému nabití zcela vybité baterie. Testovací jezdci zkoušeli reakci motorua síluasistence, tedy do jaké míry motor cyklistovi snižuje sílu potřebnou k sešlápnutí pedálu.

Obsluha

Všechny přiložené návody k použitíbyly podrobeny pečlivému prostudování. Zvláštní pozornost byla věnována srozumitelnosti a struktuře textu. Ověřována byla také přítomnost normou požadovaných údajů, jako je maximální přípustná hmotnost jezdce a informace o manipulaci s baterií. K rozhodujícím normám patří DIN EN 15194: 2018–11, DIN EN 82079–1:2013–06, DIN EN 62133–2: 2017, DIN EN 61960–3: 2017 a směrnice Evropského parlamentu 2006/42.

Kontrole neuniklo ani nastavenísedlovky a představce. Cyklisté rovněž hodnotili ovládací prvkyelektrokola, například nastavení účinnosti asistence a zobrazení úrovní nastavení. Parametr nazvaný jednoduše baterieudává, jak snadno se akumulátor instaluje, odnímá a nabíjí. Hodnocení obsluhy zahrnovalo také snadnost přenášeníkola a možnosti elektrokolo opravitči vyměnit některé součástky.

Bezpečnost a odolnost

Odolnost konstrukcebyla zjišťována na vidlici, řídítkách a sedlovce. Na dynamometru každé kolo ujelo 20 000 km. Dále byla podle normy DIN EN 15194: 2018–11 měřena účinnost brzd, cyklisté rovněž brzdy ohodnotili z hlediska obsluhy. K důležitým bezpečnostním prvkům patří také světla, v jejich případě byla měřena především schopnost reflektorů osvětlit cestu.

Vzhledem k elektrickému pohonu kol byly podle příslušných německých norem provedeny testy elektrické bezpečnosti. Kromě klasických testů, zjišťujících ochranu před úrazem elektrickým proudem, zkratem apod., byl proveden i test, zda elektrokolo splňuje stupeň krytí IPX5, který značí ochranu proti vodním proudům. Na kolo byl tryskou namířen proud vody v různých úhlech při tlaku 30 kN/m2.

Známka za dílenské zpracovánízohledňuje, zda na kole najdete ostré hrany či rohy. Odráží také frekvenci výskytu prasklin při výše zmíněném testu odolnosti konstrukce. Praskliny byly odhalovány po aplikaci speciálního barviva.

Nežádoucí látky

Obsah škodlivých látek byl zjišťován na sedadle a řídítkách. Mezi sledované látky patří polycyklické aromatické uhlovodíky a ftaláty.

Limity hodnocení

Na celkové hodnocení některých výrobků mohly být uplatněny limity. Pokud byly jízdní vlastnosti kola či délka nabíjení uspokojivé či horší, celková známka mohla být jen o stupeň lepší. Pokud byla bezpečnost a odolnost vyhodnocena jako nedostatečná, bylo nedostatečné také celkové hodnocení.

Přihlásit