Jak testujeme turistické batohy

Jak hodnotíme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení:

  • praktické zkoušky: 40 %
  • voděodolnost: 15 %
  • pevnostní zkoušky: 10 %
  • využitelnost prostoru: 15 %
  • kvalita provedení: 10 %
  • reflexní prvky: 5 %
  • údržba: 5 %

Celkové hodnocení je limitováno uspokojivými a nižšími výsledky ve zkouškách pevnosti a využitelnosti prostoru. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktické zkoušky

Každý batoh testovalo pět dobrovolníků, z toho tři muži a dvě ženy (alespoň jedna osoba byla menšího vzrůstu). Vstupní podmínkou pro jejich zapojení do testu byla předchozí zkušenost s používáním podobného typu batohu. Každý z testujících batoh nosil se střední (cca 3kg) i plnou (9kg) zátěží; pokud výrobce deklaruje nižší maximální zatížení, použili jsme tomu odpovídající zátěž.

Po testování v terénu zkoušející batohy hodnotili z hlediska pohodlnosti nošení a usazení na zádech, odvětrávání zad, uchopení držadla, otevírání a přístupnosti kapes nebo nastavení popruhů. Batohům rovněž udělili známku za celkovou praktičnost i všestrannost. Na závěr vyjádřili svůj celkový dojem z používání batohu, případně uvedli, zda by si ho sami zakoupili. Své bodové hodnocení doprovodili také souhrnným komentářem.

Voděodolnost

Zkouška simulovala pohyb s batohem v dešti a jeho položení na mokrý povrch. Pro snazší hodnocení jsme batoh naplnili savým materiálem. Postupně jsme každý model umístili na 30 minut do speciálního sprchovacího zařízení simulujícího lehký déšť (10 l/m2). Hodnotili jsme, zda zůstal batoh uvnitř po zkoušce suchý, do jaké míry provlhnul a jestli do něj zateklo. Modely s pláštěnkou jsme nejprve testovali bez ní, následně jsme zkoušku zopakovali s nasazenou pláštěnkou – do hodnocení jsme započetli lepší výsledek. Nakonec jsme batoh postavili na deset minut do jednoho centimetru vody a změřili, kolik tekutiny dovnitř prosáklo.

Pevnostní zkoušky

Do batohů jsme rovnoměrně rozložili 9kg závaží a zavěsili je na zkušební zařízení – nejprve za držadlo, poté za zádové popruhy (pokud výrobce deklaruje nižší maximální zatížení, použili jsme tomu odpovídající zátěž).  Zkušební zařízení následně batoh           20 000krát zdvihlo a nechalo volně padat na dráze 40 mm. Zkouška prověřovala odolnost držadla a popruhů, u kterých jsme zároveň zkoumali, jestli se samovolně nepovolují a neprokluzují. Zajímalo nás také, jestli v rámci zkoušky nedojde k poškození kterékoliv jiné části batohu (spoje, švy, výztuhy). Nakonec jsme vyzkoušeli odolnost zipů. Hlavní zip jsme na úseku 10–15 cm celkem 2000krát otevřeli a zavřeli. Poté jsme vyhodnocovali, zda je zip stále plně funkční a nepoškozený.

Využitelnost prostoru

Zjišťovali jsme, jak dobře se do batohů vejde modelový jednodenní turistický náklad. Ten se skládal z nepromokavé bundy, flísové mikiny, trička, kalhot, čepice, rukavic, ponožek, litrové termosky, krabičky s obědem, turistických holí, fotoaparátu, slunečního krému, osobních dokladů, brýlí, klíčů, baterky, mapy, nože a toaletního papíru. Známkovali jsme dispozici (využitelnost a uspořádání úložného prostoru) i to, jestli a do jaké míry se do batohu vešel výše zmíněný modelový náklad. Dále jsme do hodnocení započetli, zda se do postranní kapsy vejdou různě objemné láhve (0,7 l, 1 l, 1,5 l) nebo jestli je možné do kapsy na bederním popruhu uložit telefon s pětipalcovým displejem.

Kvalita provedení

V rámci této zkoušky proběhlo odborné posouzení kvality provedení švů, zavíracích mechanismů (zipů, spon, přezek, vnitřních zámků), nýtů, držadla, klopen a popruhů.

Reflexní prvky

Hodnotili jsme, zda batoh disponuje reflexními prvky (změřili jsme také jejich plochu). Dále jsme subjektivně posuzovali míru jejich odrazivosti při osvětlení automobilovými světly ze vzdálenosti přibližně 10 m.

Údržba

Batohy jsme zvenku a zespodu znečistili bahnem, zevnitř ovocným sirupem. Cílem bylo zjistit, zda a jak snadno je možné batohy vyčistit pomocí hadříku, houby nebo kartáče a mýdlové vody.

Přihlásit