České živočišné produkty v kontrolách uspěly

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 15.4.2021   

Množství cizorodých látek v surovinách a potravinách živočišného původu i přes nárůst počtu kontrol několik let za sebou klesá. V chovech, masu i hotových výrobcích byly loni problémy odhaleny jen výjimečně.

Státní veterinární správa a Ústav pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v roce 2020 dohromady provedly skoro 93 000 prověrek. Ubylo nežádoucích nálezů u lovné a farmové zvěře i sladkovodních ryb.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyly nalezeny stopy po zakázaných veterinárních léčivech a v místě kontrol nebylo zjištěno nepovolené preventivní podávání farmaceutických nebo doplňkových látek. Podobné to bylo u ovčího i kravského mléka a s výjimkou jednoho případu také u vajec.

Vzorky medu neobsahovaly měřitelné množství chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů, insekticidů ani léčivých veterinárních přípravků. U skotu nebylo prokázáno protiprávní použití zakázaných látek, těžké kovy nebo pesticidy ve svalovině a vnitřnosti mláďat nepřesahovaly stanovené limity. Menší pochybení se objevila pouze v  izolovaných případech. Vzorky odebrané z ovcí a koz byly bezchybné.

Oproti předešlým letům byly výsledky kontrol vepřového i hygienických podmínek chovů prasat znatelně lepší. Podle SVS jde o výsledek prověrek a rozsáhlé informační kampaně. Téměř bezproblémové byly rovněž chovy drůbeže, křepelek, pštrosů, králíků a zvěře na farmách.

Zakázaná malachitová zeleň překračovala normu pouze v jednom rybím vzorku. Maso jedné kachny, jednoho bažanta a tří divočáků obsahovalo vyšší koncentraci olova z loveckého střeliva. V těle dvou divokých prasat byly nalezeny stopy pesticidu DDT. Jeho používání je zakázáno od roku 1974. Životní prostředí je jím však stále do jisté míry znečištěno.

Ve třech vzorcích hotových uzenin byla vyšší koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků. Výrobky pocházely z malých provozoven s klasickou technologií, kdy je maso vystaveno kouřovým zplodinám s vysokým obsahem škodlivin. Testované mléčné i vaječné výrobky neobsahovaly nepovolená množství sledovaných látek.

Přihlásit