TEST: Poskytovatelé půjček nedostatečně informují o nákladech spotřebitelských úvěrů

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 12.11.2009   

Bankovní i nebankovní poskytovatelé úvěrů neposkytují dostatek informací, podle nichž lze snadno srovnat výhodnost spotřebitelských úvěrů. V testu některé společnosti nebyly schopny na konkrétní dotaz uvést úrokovou míru nebo roční procentní sazbu nákladů (RPSN). Srovnat tak nabídky jednotlivých společností může být pro běžného spotřebitele velmi obtížné.
I přes dopady finanční krize se před Vánoci začíná zvedat tradiční vlna zájmu o spotřebitelské úvěry. Pokles cen elektroniky motivuje mnohé spotřebitele k nákupu. Spotřebitelský úvěr může být snadným prostředkem, jak rychle získat potřebnou hotovost pro nákup například plochého televizoru, jednoho z předpokládaných vánočních hitů. Časopis TEST srovnal nabídky ústavů nabízejících spotřebitelské úvěry. Simuloval při tom běžného spotřebitele, který má zájem o úvěr. 

Takzvaný mystery shopping proběhl v září tohoto roku. Přes e-mail a posléze i telefonicky kontaktovali výzkumníci TESTU jednotlivé banky a nebankovní instituce s žádostí o informace o předpokládaném úvěru ve výši 30 000 Kč a splatností jeden rok. Na zaslaný e-mail téměř žádný oslovený subjekt neodpověděl. „Lépe poskytovatelé půjček odpovídali na telefonní dotazy, ale ani zde nebyli vždy schopni poskytnout některé klíčové informace,“ vysvětluje Václav Beneš, manažer testování časopisu TEST.

Většina dotazovaných společností byla schopna podat po telefonu dílčí, ale konkrétní informace. Společnosti Cetelem, HomeCredit a Raiffeisenbank neposkytly spotřebiteli žádné konkrétní informace o možnostech poskytnutí úvěru ani po telefonu. Všechny požadované informace poskytly pouze ČSOB, mBank a Volksbank CZ.

U společností, které odpověděly jen částečně, nebylo zpravidla možné dozvědět se konkrétní RPSN nebo úrokovou míru pro požadovaný třicetitisícový úvěr. „Úroková míra a roční procentní sazba nákladů jsou klíčové údaje, podle nichž lze srovnávat, jak drahé jsou jednotlivé úvěry,“ upozorňuje Václav Beneš. Ani jeden z údajů nebyl schopen sdělit pracovník společnosti Proficredit, ve Waldviertel Sparkasse neuměli spočítat ani měsíční splátku. 

TEST na základě poskytnutých údajů spočítal předpokládané celkové ceny úvěrů u těch společností, které byly ochotny poskytnout anonymnímu spotřebiteli informace. Třicetitisícový úvěr s roční splatností vyjde nejlevněji u Poštovní spořitelny s celkovými náklady 33 290 Kč. U většiny ostatních se náklady pohybovaly okolo 34 000 korun, pouze u společnosti Provident klient za rok zaplatí přes 48 000 korun. „Roční procentní sazba nákladů u Providentu je 224,28%, což je desetinásobek RPSN běžné u podobných produktů,“ varuje Václav Beneš před nástrahami některých úvěrových společností.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit