TEST: tři rizikové dětské autosedačky

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.11.2009   

Test nových modelů dětských autosedaček zahrnuje osm výrobků pro nejmenší i větší děti. Z osmi testovaných sedaček tři zcela propadly. »Nedostatečně« hodnocené dětské autosedačky nedokázaly zajistit dostatečnou míru ochrany při bočním nárazu. Sedačky pro větší děti by se vždy měly používat se zádovou opěrkou. 
Mezinárodní test autosedaček, na němž se časopis TEST podílí, přináší dvakrát ročně nové výsledky. Podzimní test se zaměřil na osm výrobků: čtyři pro malé děti do 13 kg (skupina 0+) a jeden pro děti do 18 kg (skupina 0/I). Ostatní autosedačky jsou určeny pro větší děti od 9, resp. 15 kg do 36 kg (skupiny I/II/III a II/III). Nedostatečně hodnocené modely byly ze skupin 0+, I/II/III a II/III.

Dětské autosedačky pro nejmenší děti se poutají buď bezpečnostními pásy vozidla, nebo pomocí kotevního systému Isofix. Poutání systémem Isofix zvyšuje bezpečnost při autonehodě, ale pro jeho použití u sedaček pro nejmenší je zpravidla třeba dokoupit základnu.
Součástí testu jsou kromě nárazových zkoušek simulujících autonehodu také zkoušky zaměřené na obsluhu. Správné připevnění autosedačky a upoutání dítěte je z hlediska bezpečnosti klíčové. „Někteří výrobci vyrábí poměrně bezpečné sedačky, ale jejich instalace je komplikovaná. Tím vzrůstá riziko chybné obsluhy, což může vést ke snížení ochrany dítěte,“ říká Václav Beneš, manažer testování časopisu TEST.

»Nedostatečně« hodnocená autosedačka pro malé děti I’Coo C-Care se poutá bezpečnostními pásy vozidla. Špatné vedení bezpečnostních pásů mělo za následek velmi nízkou ochranu dítěte při bočním nárazu. Poutání dítěte do této autosedačky je navíc velmi komplikované.

Dvě testované autosedačky ze skupiny I/II/III a II/III získaly nejhorší možné hodnocení za ochranu při bočním nárazu. Autosedačky Chicco Neptune a Sunshine Kids Monterey Booster lze použít i jako samotné podsedáky bez zádové opěrky. „Chicco doporučuje použití sedačky bez zádové opěrky pro děti s hmotností nad 22 kg. Odstranění zádové opěrky, jak ukázal test, výrazně zvýší riziko těžkého zranění při bočním nárazu, “ varuje Václav Beneš. Je-li to možné, měly by se děti přepravovat v autosedačkách se zádovou opěrkou. Podsedák působí prakticky, ale neposkytuje zdaleka takovou ochranu jako kompletní autosedačka se zádovou opěrkou.

Kromě testu dětských autosedaček naleznete v listopadovém vydání test espreso kávovarů, televizorů a DVD rekordérů a srovnání nabídky povinného ručení.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit