Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Grafická skladba celkového hodnocení předních a zadních světel na kolo.

  • svícení a viditelnost: 50 %
  • obsluha: 30 %
  • odolnost: 20 %

Svícení a viditelnost

Odborníci ze Stiftung Warentest zkoušeli, jak dobře zvládnou přední světla osvětlitcestu. Jelo se na neosvětlené polní stezce, přičemž dva experti pořídili záznamy a hodnotili a komentovali distribuci světla. Všímali si šíře světelného kužele, tvaru osvětlené plochy a jednolitosti světla poblíž kola i v dálce. Pětice zkušených cyklistů (jedna žena a čtyři muži) dále hodnotila intenzitu osvětlení při nastavení na maximální a také (pokud to světlo umožňovalo) na nejnižší výkon. Nezapomínalo se ani na viditelnost z boku. Mimo subjektivního hodnocení do hry vstupovala i naměřená intenzita osvětlení v luxech. Měření bylo založeno na německé normě DIN 33958. Reálnou intenzitu pak pracovníci srovnávali s hodnotami udávanými výrobcem.

V případě zadních světel byla klíčovou zkouškou kontrola viditelnosti. Čím lepší byla svítivost (měřená v kandelách), tím lépe. Zkoušky opět vycházely z normy DIN 33958. Stejně jako u předních svítidel bylo vyzařované světlo posuzováno také pěticí cyklistů.

Obsluha

Odborník zjišťoval, zda má návod k použitílogickou a srozumitelnou strukturu, obsahuje všechny potřebné informace a je pochopitelný i pro laika.

Pětice cyklistů zhodnotila, jak velkou technickou zručnost vyžaduje montážsvětel na kolo. Zjišťovala také, zda neexistuje riziko chybné instalace a jak snadné je nastavování světel.

Známka za běžné používáníje sumou výsledků souboru několika zkoušek. Zahrnuje například snadnost zapojení a vypojení světel, odstupňování jednotlivých světelných režimů (zda jsou rozdíly mezi jednotlivými režimy rozumně velké) a náchylnost k neúmyslnému vypnutí světel. Experti si dále všímají, zda a jak dobře je viditelná zbývající provozní doba a jak přesný je případný senzor určující automatické nastavení intenzity světla. Počítá se také s dobou nabíjení, možností výměny baterie či zjišťováním stavu nabití.

Odolnost

Ochrana před korozíbyla ověřována dle normy DIN 33958. Každé světlo podstoupilo 100 cyklů sprejování solným roztokem – stříkání trvalo 10 minut, následovalo 50 minut schnutí.

Dále bylo v rámci zkoušek odolnosti testováno, zda světlo splňuje stupeň krytí IPX4 (ochrana před vodními proudy). Zkouška s názvem odolnost před vodou a blátemprobíhala podle normy DIN EN 60529.

Nezapomnělo se ani na mechanic-kou odolnost. Zde opět přišla ke slovu norma DIN 33958. Zkoušela se odolnost před pády a každé světlo bylo po dobu 24 hodin umístěno do vibrujícího pouzdra – simulovala se tak jízda po nerovném povrchu.

Limity hodnocení

Pokud byla odolnost výrobku nedostatečná, nemohlo být celkové hodnocení lepší než dostatečné. Limitujícím faktorem byla rovněž kvalita osvětlení a délka svícení.

Přihlásit