Boj s dvojí kvalitou po česku

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 20.10.2020   

Téma dvojí kvality přivedla do popředí zájmu Evropské unie Česká republika spolu s dalšími novými členskými státy. Hlavní motivací byly testy potravin a jiného zboží, které ukázaly, že mezi produkcí pro jednotlivé státy mohou být i výrazné rozdíly. Do intenzivního testování a srovnávání se zapojila i naše spotřebitelská organizace, jelikož nesouhlasíme s tím, aby spotřebitelé dostávali ve stejném obalu produkt jiné kvality se zdůvodněním, že si to sami žádají.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Předbíháme Evropskou unii?

Zpočátku se zdálo, že český zákonodárce předběhne unijní směrnici o nekalých obchodních praktikách, která má dvojí kvalitu řešit na úrovni Evropské unie. Dvojí kvalitu u potravin totiž řešilo ministerstvo zemědělství a vláda už z kraje roku 2019 v rámci novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Změna zákona však doposud nebyla schválena parlamentem, protože ji poslanci vrátili v červnu 2020 zpátky do druhého čtení, a to hlavně kvůli nesystematickým pozměňovacím návrhům na povinný podíl českých potravin na pultech obchodů.

Zákaz dvojí kvality potravin a poslanci

Situace s novelou zákona tedy vůbec není jednoduchá. Její původní podoba, kterou schválila v květnu 2019 vláda, obsahovala zákaz uvádět na trh potraviny označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti. Nedodržení zákazu by mělo být možné trestat pokutou až do výše 50 miliónů korun. Poslanecká sněmovna se návrhem začala zabývat až v prosinci 2019 a od té doby k němu poslanci podali bezmála dvacet pozměňovacích návrhů.

Nejproblémovějšími byly různé návrhy na to, aby v obchodech byl povinný podíl českých potravin. Zároveň se jako problém ukázala výše popsaná formulace zákazu, protože se odchyluje od znění evropské směrnice. Nově by tedy mělo být doplněno, že dvojí kvalita zakázaná není, pokud je odůvodněná oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud je potravina opatřená snadno přístupnou a dostatečnou informací o odlišném složení nebo vlastnostech. Poslední verze povinného podílu českých potravin vypadá tak, že v roce 2021 má být jejich podíl v obchodech 55 % a zvyšovat se každoročně o 5 % až na 85 % v roce 2027.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Jak to tedy bude?

Novela však prošla ve sněmovně bouřlivou diskuzí a vzhledem k jejímu návratu do druhého čtení, v němž může vznášet pozměňovací návrh každý poslanec, ji čeká ještě další. Poslanecká sněmovna by ji měla projednávat na současné schůzi, která začala 20. října. Vzhledem k velkému množství legislativní práce související s probíhající epidemií je však otázkou, zda se návrh zákona na pořad skutečně vejde. Pokud na projednávání dojde, je zase velkou otázkou, jak nakonec bude zákon vypadat. Pro české spotřebitele je velká škoda, že politické rozbroje vedou ke zdržení zákazu či alespoň omezení dvojí kvality.

Dvojí kvalita u nepotravinových výrobků

U nepotravinových výrobků má dvojí kvalitu na starost ministerstvo průmyslu a obchodu, které novelu zákona o ochraně spotřebitele předložilo vládě letos v červenci. Podle novely by mělo být nekalou obchodní praktikou ve formě klamavého konání jakékoliv uvádění výrobku na trh jako výrobku totožného s výrobkem uváděným na trh v nejméně dvou dalších členských státech Evropské unie, přestože takový výrobek má podstatně odlišné složení nebo znaky, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi.

Nekalé obchodní praktiky jsou obecně zakázané a za porušení zákazu v tomto případě má hrozit pokuta do výše 50 miliónů korun jako v případě potravin. Úprava zákona o ochraně spotřebitele je rovněž zařazena na pořad současné schůze sněmovny, ovšem v prvním čtení. Jak to bude s dvojí kvalitou dál, se tedy teprve uvidí.


Přihlásit