Boj s dvojí kvalitou na úrovni Evropské unie

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 18.9.2020   

Dvojí kvalita je jedním ze stěžejních témat v rámci politiky ochrany spotřebitele Evropské unie již několik let. U nás se to projevilo především v souvislosti s loňskými volbami do Evropského parlamentu, avšak celý proces a navazující aktivity mají výrazně delší trvání. Jelikož je dvojí kvalita stále aktuální, je namístě si poslední vývoj zrekapitulovat.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Prioritou Evropské unie se dvojí kvalita stala v roce 2017, kdy ji ve svém projevu ke stavu Unie zmínil tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Doslova uvedl: „V Unii, kde jsou si všichni rovni, nejsou ani spotřebitelé druhé kategorie. Není pro mě přijatelné, aby občanům v některých částech Evropy, ve střední a východní Evropě, byly pod stejnou značkou a ve stejném balení prodávány potraviny nižší kvality než občanům v jiných zemích.“ To předznamenalo intenzivní legislativní práce v následujících letech.

New Deal for Consumers

Hned na jaře 2018 proto Evropská komise předložila v rámci iniciativy New Deal for Consumers návrh na úpravu směrnice, který by dvojí kvalitu zařadil mezi nekalé obchodní praktiky. Podle původního návrhu mělo být klamavým jednáním jakékoliv uvádění zboží na trh v jednom členském státě jako totožné se zbožím uváděným na trh v jiných členských státech, ačkoliv takové zboží má podstatně odlišné složení nebo znaky. V návaznosti na to vyvinulo Společné výzkumné středisko Evropské komise metodiku pro rozsáhlé testování výrobků napříč Evropskou unií, kterou zveřejnilo v červnu 2018.

Výsledky testování potravinových výrobků byly dostupné o rok později a vyplynulo z nich, že 31 % výrobků, které byly prezentovány jako stejné nebo měly podobný obal, mělo rozdílné složení. Zároveň se ukázalo, že neexistuje žádný jednotný zeměpisný vzorec pro rozdělení výrobků podle kvality a že rozdíl ve složení nutně neznamená rozdíl v kvalitě.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Směrnice o nekalých obchodních praktikách

Po náročných vyjednáváních mezi institucemi Evropské unie, hlavně v Evropském parlamentu, byla změna směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu schválena na konci listopadu 2019. Nejedná se však o plošný zákaz dvojí kvality, ale je nutné vždy provést přezkoumání daného případu, protože podstatně odlišné složení nebo znaky mohou být odůvodněny oprávněnými a objektivními faktory. I když byl na začátku kladen důraz na potravinové výrobky, vztahuje se nové znění směrnice i na další zboží.

Spolupráce dozorových orgánů

Velmi důležitý je v tomto ohledu také efektivní dozor napříč celou Evropskou unií. Proto bylo už na konci roku 2017 schváleno nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů, které nabylo účinnosti v lednu 2020. Nařízení má zajistit lepší spolupráci mezi jednotlivými dozorovými orgány a Evropskou komisí s cílem posílit ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů. Poskytuje k tomu orgánům pravomoci jako provádění kontrol a tajných nákupů.

V současné době jsou tedy teprve přijímány zákony, které zavádějí zákaz prodávání zboží s různým složením ve stejných obalech. Stejně tak je mechanismus spolupráce spotřebitelských dozorových orgánů teprve ve zkušebním provozu. V následujících měsících a letech se proto ukáže, zda jsou přijatá opatření dostatečná.


Přihlásit