EU zpřísní požadavky na kvalitu výrobků

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 2.3.2021   

Připravovaná úprava evropské směrnice o obecné bezpečnosti výrobků musí dlouhodobě vyřešit problémy spojené s novými technologiemi a obchodováním na internetu. Každý výrobek musí být bezpečný po celou dobu své životnosti bez ohledu na technický vývoj. Vymahatelnost práv spotřebitelů se nesmí omezit pouze na unijní země.

V posledním únorovém týdnu proběhla online debata o bezpečnosti výrobků a jejich prodeje s ohledem na zdokonalení unijních pravidel. Setkání organizovala evropská spotřebitelská organizace BEUC. Přítomni byli zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise, spotřebitelských organizací včetně dTestu, sdružení obchodníků a dalších subjektů. Diskuse se soustředila na problémy, které má vyřešit chystaná změna evropské směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (General Product Safety Directive neboli GPSD).

Hlavní priority jsou podle účastníků dvě – otázky vyvstávající s vývojem digitálních technologií a problémy spojené s obchodem na internetu a vymahatelností spotřebitelských práv. GPSD musí předjímat a obsáhnout co nejvíce aspektů technického pokroku, aby po novele zůstala dlouhodobě aktuální bez nutnosti úprav. Jde o obecnou směrnici, z níž následně vycházejí konkretizující legislativní dokumenty pro jednotlivé sektory. Mnohé záležitosti jsou zahrnuty také do návrhů nařízení o digitálních službách a nařízení o digitálních trzích, které Evropská komise předložila Evropskému parlamentu v prosinci 2020.

Nákupy na internetu přinášejí rizika z různých důvodů – zboží si nelze pořádně prohlédnout ani vyzkoušet, spolehlivost prodejců mimo EU není zaručená a práva spotřebitelů jsou pak hůře vymahatelná. Může být ohrožena kybernetická bezpečnost. Prodejní platformy mnohdy nezastavují prodej nahlášeného nebezpečného zboží a zboží staženého z trhu. Problematické zboží v obchodu běžně nelze vůbec nahlásit. Prodejci nebývají dostatečně prověřováni a některé z nich nelze ani identifikovat. Je tedy nutné zvýšit a jasně definovat kompetence a odpovědnost internetových tržišť v legislativních textech a následné praxi.

Nové dokumenty musí jasně definovat povinnosti výrobců na jedné a prodejců na druhé straně. Podle zástupce organizace Eurocommerce, která sdružuje národní federace a společnosti v oblasti obchodu, evropští obchodníci také postrádají jasnou legislativu, zejména ohledně spolupráce s výrobci mimo EU. Musí být rovněž zajištěna lepší vymahatelnost spotřebitelských práv v rámci Unie i vůči subjektům mimo ni a pro důslednou kontrolu plnění nařízení by měly být použity také prostředky umělé inteligence. Dobrou zprávou je, že Čína na základě memoranda s EU na podněty evropských úřadů řeší nabídku nebezpečných výrobků od svých podnikatelů.

Velkým tématem je rovněž bezpečnost a skrytá rizika tzv. Internetu věcí. Definice bezpečnosti výrobků musí být rozšířena na digitální bezpečnost a ochranu dat. Všechna digitální propojení musí být bezpečná, včetně například jednoduchého spojení spotřebiče s ovládající mobilní aplikací. Bezpečnost všech připojitelných a propojitelných výrobků musí být povinně zaručena po celou dobu jejich životnosti.

Podle průzkumu německého testovacího a certifikačního sdružení TŰV využívá nabídky chytrých domácích spotřebičů méně než polovina spotřebitelů, pouze chytrou televizi má většina. 68 % zákazníků se obává, že chytré spotřebiče zneužijí jejich údaje. S tím se pojí otázka, nakolik je spravedlivé, aby zákazník platil za spotřebič s chytrými technologiemi jen proto, že ve stejné kvalitě základních služeb na trhu není výrobek bez nich.

Podle generální ředitelky BEUC nelze požadovat, aby byl spotřebitel zodpovědný sám za bezpečnost svého zařízení. Všechny výrobky mají být navrženy a vyrobeny tak, aby byla jejich bezpečnost zaručena od první do poslední chvíle používání včetně nastavení a všech aktualizací. Velmi důležitá je ovšem také osvěta spotřebitelů ohledně způsobů ochrany v digitálním prostředí. Současné legislativní texty sice stanoví, že každý výrobek musí být bezpečný pro tělesné a duševní zdraví spotřebitelů, ale praxe se orientuje spíše na to fyzické.

Přihlásit