Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení:

  • nežádoucí látky: 80 %
  • dílenské zpracování: 15 %
  • deklarace na obalu: 5 %

Nežádoucí látky

Chemickým testům byly podrobeny jak nové, tak i několikrát umyté výrobky. Testy se řídily nařízením komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Sledováno bylo uvolňování formaldehydu a melaminu. Pro tyto účely byly výrobky po deset dní vloženy do 3% roztoku kyseliny octové o teplotě 60 °C. Množství uvolněných škodlivin bylo následně přesně fotometricky změřeno.

Kvalita zpracování

Polovina testovacích vzorků prošla dvaceti mycími cykly. Mylo se v běžné myčce na automatický program při teplotě mezi 45 a 65 °C. Mezi jednotlivými cykly byla myčka vždy otevřena, aby nádobí mohlo zcela uschnout.

Trvanlivost barev byla zkontrolována po 20 mytích. Tři experti srovnávali použitý produkt s novým a zaznamenávali případné blednutí či jiné změny.

Pádový test byl proveden s novými sadami. Nádobí bylo upuštěno na betonový podklad z výšky 77 cm. Od každé části sady byly upuštěny tři různé kusy.

Odolnost vůči poškrábání byla zkoušena jak na nových, tak i na mytých kusech nádobí. Pro škrábání bylo použito speciální pero Erichsen. Síla poškrábání byla postupně zvyšována až do bodu, kdy na produktu zůstaly viditelné škrábance.

Deklarace na obalu

Informace na balení výrobků byly kontrolovány podle normy EN 14372, která určuje požadavky na deklaraci příborů a nádobí pro krmení dětí.

Kontrolovány byly následující informace: uvedení obsahu bambusu (bez přiznání jiných látek), uvedení obsahu melaminu, varování ohledně (ne)používání v mikrovlnné troubě, informace o (ne)vhodnosti pro horké pokrmy a nápoje, informace o ekologické (ne)závadnosti a biorozložitelnosti a varování před nebezpečím prasknutí při upuštění.

Přihlásit