Státní půjčky na bydlení

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 3/2021

Vlastní bydlení je snem nejednoho z nás. Šťastlivcům s vydatným finančním zázemím se toto přání plní poměrně snadno, pro většinu populace však pořízení nemovitosti znamená životní investici, na niž spoří desítky let. Také vám to zní jako nekonečno a nechce se vám čekat na dosažení potřebného obnosu? Pak se možná zařadíte do početné skupiny mladých dlužníků, kteří situaci řeší hypotékou. Věděli jste však, že kromě banky vám ji může poskytnout přímo stát?

Kdo doufal, že koronavirová pandemie s sebou přinese alespoň něco málo pozitivního a příznivým způsobem ovlivní cenový vývoj na trhu realit, tomu se odhad bohužel nevydařil. Pozastavení či alespoň zpomalení růstu cen na trhu nemovitostí se prozatím nekoná, a vytoužené vlastní bydlení tak není českým střadatelům o mnoho blíž. Určitou úlevu sice přineslo loňské rozvolnění podmínek (respektive doporučujících pravidel pro poskytování hypoték) ze strany České národní banky, nicméně toto opatření zájemcům na trhu realit paradoxně vůbec nepomohlo – s mírnějšími úvěrovými podmínkami doprovázenými navíc poklesem úrokových sazeb najednou na hypotéky dosáhlo více spotřebitelů, avšak množství dostupných nemovitostních prostor se nijak zásadně nezměnilo. V praxi tedy došlo k situa­ci, kdy na relativně stejný počet realit připadlo ještě více poptávajících.

Dostupnější bydlení ve smyslu většího počtu bytových kapacit se tak v krátkodobém časovém horizontu sice úplně nerýsuje, nicméně rozhodnete-li se přesto pokusit své štěstí a vykročit vstříc vlastnímu bydlení, je užitečné vědět, že poskytovatelem úvěrových produktů nemusí být vždy pouze komerční sektor. S žádostí o hypotéku se totiž můžete obrátit i přímo na stát. Jak taková finanční podpora funguje?


Neobvyklý věřitel

Koncem prosince loňského roku byl vládou schválen program s názvem Vlastní bydlení. Tento koncept státní půjčky na bydlení spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které bude program realizovat prostřednictvím Státního fondu podpory investic. Jeho cílem je podpora pořízení vlastního bydlení pro mladé žadatele (zejména rodiny s dětmi), kteří zpravidla mívají situaci s bydlením nejproblematičtější.

Koncepce finanční pomoci ve věci „střechy nad hlavou“ není ve státní sféře úplným nováčkem – Vlastní bydlení totiž navazuje na předcházející Program pro mladé z roku 2018. Oproti této původní verzi jsou však podmínky kladené na žadatele značně mírnější a navýšila se také maximální částka poskytnutého úvěru. Na rozdíl od svého předchůdce je tak dostupnější většímu počtu potenciálních zájemců. Zapovězena je ovšem těm, kteří podporu od státu v této oblasti již v minulosti čerpali.

Patříte do cílové skupiny?

Profil úspěšného žadatele o prostředky z programu Vlastní bydlení není nikterak složitý. Nárok mají osoby, které žijí v manželství či registrovaném partnerství, v němž alespoň jeden z manželů nebo partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti věku 40 let. Nárok má taktéž osoba do 40 let, která trvale pečuje o dítě, jež nedosáhlo ke dni podání žádosti věku 15 let.

Žadatel ani jeho manžel či registrovaný partner v době podání žádosti o úvěr nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (s výjimkou úvěru na modernizaci), ani nájemcem družstevního bytu. Budoucí dlužníci také musejí počítat s předkládáním dokladů prokazujících výši jejich příjmů – zaměstnanci dokládají potvrzení o výši příjmu, v případě OSVČ je třeba doložit daňové přiznání.

Je státní půjčka výhodnější?

Zásadním kritériem, podle něhož se zájemci o úvěr rozhodují, zda o něj požádají, je jeho cena. Jsou státní půjčky na bydlení levnější než jejich obligátní sesterské produkty bankovního sektoru? Porovnáme-li stávající úrokové sazby obou úvěrových možností, lépe ze srovnání skutečně vychází věřitel v roli státu. Zatímco se totiž současná průměrná úroková sazba komerčních hypoték pohybuje kolem 2 % p.a., aktuální úroková sazba (k únoru 2021) státních půjček činí pouze 1 % p.a. Čemu že vděčíme za takové výhodné nastavení? Úroková sazba státních půjček na bydlení odpovídá základní sazbě Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s ním trvale bydlí.

K základním informacím o programu Vlastní bydlení ještě zbývá doplnit, na jaké typy stavebních záměrů či úprav lze prostředky ze státní podpory využít. Nově čítá rozšířený okruh následující možnosti:

  •  výstavbu novostavby rodinného domu,
  •  koupi bytu nebo rodinného domu,
  •  koupi družstevního podílu v bytovém družstvu (s následným právem nájmu),
  •  modernizaci obydlí.

Přihlásit