Jak správně vrátit zboží e-shopu

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 3/2021

Čeští spotřebitelé již dávno vědí, že pokud nakupují v e-shopu, mohou od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Ovšem i z tohoto pravidla platí výjimky. Navíc s vracením zboží souvisí řada práv a povinností jak zákazníka, tak obchodníka. Jak je to například s úhradou poštovného? Musíte si zboží vždy převzít? A může po vás e-shop požadovat vrácení výrobku v originálním obale?

Převzal jsem, viděl jsem, odstoupil jsem

Nákup uskutečněný takzva­ně na dálku si můžete ve lhůtě 14 dnů rozmyslet. Důvodem je, že jste si zboží objednané přes internet, z katalogu nebo po telefonu nemohli prohlédnout a vyzkoušet. Do 14 dnů od převzetí zboží tedy můžete dát obchodníkovi najevo, že od smlouvy odstupujete. Musíte tak učinit nejpozději v poslední den této lhůty třeba tak, že pošlete e-mail nebo dopis.

Abyste čtrnáctidenní lhůtu na seznámení se s výrobkem mohli využít, je nutné zboží přirozeně nejdříve převzít. Kromě zaplacení je to jedna ze základních povinností kupujícího. Můžete sice od smlouvy odstoupit, což se ale nestane tím, že si pro balíček nedojdete na poštu nebo jej nepřevezmete od kurýra. Bez odstoupení smlouva stále platí, a zbytečně tak vznikají náklady především prodejci, který se může domáhat, abyste věc převzali a zaplatili.

K odstoupení od smlouvy nemusíte využít formulář od obchodníka. Zákon nevyžaduje ani písemnou formu, ale odstoupení by mělo proběhnout tak, abyste později měli důkaz, že jste od smlouvy odstoupili a kdy jste tak učinili. V oznámení o odstoupení není nutné uvádět příslušný paragraf občanského zákoníku. Stačí, když napíšete, že odstupujete od smlouvy o koupi konkrétního zboží, a připojíte datum a podpis. Rovněž není nutné uvádět důvod, proč jste se tak rozhodli.

Vy vrátíte zboží, prodejce peníze

Do 14 dnů od odstoupení pak musíte zboží na své náklady zaslat zpět obchodníkovi. Oba kroky lze spojit dohromady, tedy poslat balík se zbožím a oznámením o odstoupení. Rozhodně ale nedělejte to, že zboží jenom pošlete zpátky bez komunikace a součinnosti z vaší strany. Také postup obchodníka je určen občanským zákoníkem. V momentě, kdy odstoupení od smlouvy obdrží, má 14 dní na to, aby vám vrátil peníze. Může je však zadržet až do chvíle, než bude mít jistotu, že zboží vrátíte.

Prodejce vám musí vrátit všechny peníze včetně nákladů na dopravu zboží k vám. Nenechte se zarazit tím, že je povinen vrátit vám za dodání zboží pouze částku odpovídající nejlevnější variantě dodání zboží, kterou nabízí. Peníze vám bez vašeho souhlasu nemůže vrátit jiným způsobem, než jakým jste platili.

Některé e-shopy v rozporu se zákonem vyžadují vrácení zboží v originálním neporušeném obalu či odmítají převzít zboží, které nese známky vyzkoušení. Záměrně tak ignorují hlavní účel práva na odstoupení ve 14denní lhůtě, a to ověřit si, jak zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti. A to nejde jinak, než že si ho vyzkoušíte. Na druhou stranu někteří zákazníci vracejí zboží značně poničené, protože ho intenzivně používali. E-shop však není půjčovna, a proto je zneužívání práva nebo nedbalé zacházení a poškození věci ošetřeno odpovědností spotřebitele za snížení hodnoty zboží. Zjistí-li obchodník poškození, má nárok na náhradu, kterou si strhne z vracené částky. Absence poučení o právu od smlouvy odstoupit však znamená pro obchodníka ztrátu nároku na tuto náhradu.

Ne vše lze vrátit

Z každého pravidla existují výjimky a nejinak je tomu i při odstupování od smlouvy uzavřené v e-shopu. Odstoupit nemůžete například od smlouvy na dodávku zboží upraveného na míru nebo pokud se jedná o zboží prodávané v uzavřeném či zataveném obalu, které jste z tohoto obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Je tomu tak jednoduše proto, že věci jako dioptrické brýle vyrobené na předpis či rozbalený zubní kartáček jsou znovu neprodejné. Zákon tak v odůvodněných případech poskytuje ochranu podnikatelům před lehkovážnými zákazníky, kteří si svůj nákup předem dobře nerozmyslí. Stejné pravidlo platí i pro produkty, které podléhají rychlé zkáze, jako jsou některé druhy potravin či řezané květiny.

Vrátit není možné ani CD a DVD s hudbou, filmy nebo počítačovým sofwarem, je-li porušen jejich původní obal. Důvodem tentokrát není neprodejnost, ale ochrana autorských práv. Je pochopitelné, že ani noviny, které už jste si přečetli, nemůžete e-shopu poslat zpátky. Pozor si dejte také při nakupování vstupenek na různé kulturní akce nebo při závazné rezervaci ubytování. Ani v těchto případech není obchodník povinen akceptovat vaše odstoupení od smlouvy.

To, že nemáte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, ale neznamená, že zakoupené zboží nemůžete reklamovat. Pokud neodpovídá vašim požadavkům, můžete uplatňovat práva z vadného plnění.


Přihlásit