Jak testujeme aplikace na skenování PDF

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení:

 • skenování: 25 %
 • možnosti a funkce: 35 %
 • běžná obsluha: 20 %
 • ochrana a zabezpečení: 15 %
 • dostupnost: 5 %

Skenování

 • Délka skenování – v základním nastavení aplikace měříme, kolik času zabere skenování šestistránkového dokumentu s textem, obrázky a grafy.
 • Možnosti úprav – prověříme, jak funguje oříznutí, otočení, náhled, úprava barvy a řazení snímků.
 • Kvalita oskenovaných dokumentů – hodnotíme na oskenovaném šestistránkovém dokumentu s textem, obrázky a grafy.
 • Skenování osobních dokladů – občanský a řidičský průkaz oskenujeme z obou stran, nakonec z nich vytvoříme jeden dokument.
 • Automatické rozpoznání dokumentů – vyzkoušíme, zda aplikace dokáže rozlišit občanský a řidičský průkaz, účtenku nebo učebnici.
 • Rozpoznání textu (OCR z anglického Optical Character Recognition) – pokud je aplikace funkcí vybavena, zjišťujeme, zda dokáže rozpoznat text v ručně psaném nebo tištěném dokumentu.

Možnosti a funkce

 • Možnosti skenování – zjišťujeme, zda je aplikace vybavena detekcí okrajů, automatickým režimem skenování nebo umožňuje nastavení velikosti rozlišení.
 • Možnosti PDF – zjišťujeme, zda umí aplikace v PDF formátu vytvořit několikastránkový dokument, přidat novou stránku k již uloženému dokumentu, změnit pořadí stránek, odebrat stránky, nastavit okraje, otočit snímek, přidat k PDF poznámky či nastavit velikost stránky.
 • Speciální funkce – zjišťujeme, zda aplikace dokáže automaticky opravit či vylepšit snímek, naskenovat knihu nebo propojit oskenovanou vizitku s kontakty v mobilu.
 • Možnosti rozpoznání textu (OCR z anglického Optical Character Recognition) – zjišťujeme, jak funguje vyhledání textu, rozpoznání jazyka a jeho překlad; k dobru aplikacím taky přičteme, pokud dokážou rozpoznaný text zkopírovat do schránky.
 • Zdroje pro import – posuzujeme množství zdrojů (fotoaparát, galerie, sociální sítě, cloud, jiné) a šablon (poznámky, formuláře, dokumenty, vizitky, recepty, QR kód, URL, telefonní číslo), k nimž se dá z aplikace dostat a s dokumenty dál pracovat.
 • Podporované formáty a export – posuzujeme množství podporovaných formátů (JPG/PNG, XLS, DOC, PPT), dále přičteme k dobru automatické ukládání do fotogalerie, možnost přidání vodoznaku, zabezpečení dokumentu heslem nebo automatické pojmenování souborů.
 • Sdílení – zjišťujeme, zda je možné sdílet právě vytvořený dokument skrze link, mail nebo další aplikaci.
 • Tisk – zjišťujeme, zda aplikace podporuje Android Print nebo AirPrint.
 • Online úložiště – posuzujeme, zda je aplikace vybavena online úložištěm nebo jestli je kompatibilní s externími cloudovými službami (Disk Google, iCloud, OneDrive, Dropbox aj.).

Běžná obsluha

 • Přihlášení a nastavení – hodnotíme prvotní přihlášení (povinnost zadávat email nebo telefonní číslo, možnost přihlásit se pomocí sociálních sítí, ověření identity otiskem prstu); po vytvoření účtu provedeme základní i pokročilá nastavení aplikace (včetně ochrany osobních dat).
 • Rušivé prvky – zjišťujeme, v jaké frekvenci a intenzitě se aplikace dožaduje hodnocení a zda je možné tuto výzvu trvale odstranit; dále sledujeme zobrazovanou reklamu (četnost, podobu, rozsah, možnosti odstranění).
 • Zamrzání aplikace – pokud v průběhu testování dojde k zamrznutí aplikace, uvedeme, v jaké situaci k tomu došlo a kolik zamrznutí jsme zaznamenali.

Velmi citlivý obsah:

• e-mailová adresa uživatele telefonu, hesla, telefonní číslo, oblíbený obsah v prohlížeči, historie prohlížeče, údaje o poloze (souřadnice GPS), fotografie uložené v telefonu nebo pořízené v aplikaci, historie hovorů, obsah e-mailu, obsah SMS, seznam kontaktů (jméno, e-mail, telefon, adresa).

Citlivý obsah:

• sériové číslo nebo identifikátor telefonu, IMEI.

Méně citlivý obsah:

• informace o telefonu (značka, verze modelu, operační systém, rozlišení obrazovky), jméno provozovatele sítě, název Wi-Fi připojení.

Ochrana osobních dat a zabezpečení

 • Informace a upozornění – hodnotili jsme, zda je uživatel upozorněn na ochranu osobních dat a možnost odesílání dat třetím stranám; k dobru jsme přičetli, pokud je možné odesílání dat odmítnout (a i přesto aplikaci dál používat).
 • Odesílání šifrovaných dat – hodnotili jsme četnost odesílaných šifrovaných dat na server provozovatele i třetím straním.
 • Odesílání nešifrovaných dat – hodnotili jsme četnost odesílaných nešifrovaných dat na server provozovatele i třetím straním.

Dostupnost na různých zařízeních

V rámci této zkoušky jsme zjišťovali, zda je ke spuštění aplikace potřeba vložená SIM karta. Plusové body jsme dále rozdávali za kompatibilitu s tablety a možnost webové verze aplikace.

Přihlásit