dTest: Evropské spotřebitelské organizace upozorňují na porušování práv uživatelů sociální sítí TikTok

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 16.2.2021   

Používáte vy nebo vaše děti čínskou sociální síť TikTok? Pokud ano, zpozorněte. dTest a další evropské spotřebitelské organizace, sdružené v Evropské spotřebitelské organizaci BEUC, dnes podaly stížnost k Evropské komisi na tuto platformu pro sdílení videí, která je velmi oblíbená u dětí a mladistvých. Kromě této stížnosti upozornily příslušné orgány v řadě evropských zemí na jednání sítě TikTok a vyzvaly je, aby prošetřily její chování.

„Společně s našimi evropskými partnery pozorně sledujeme chování velkých mediálních platforem. Vždy nám jde o dodržování práv evropských uživatelů, ochranu jejich soukromí a zajištění bezpečí, a to zejména pokud se jedná o děti a mladistvé,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Na základě zjištění aktuálního šetření BEUC a s ním 17 evropských spotřebitelských organizací konstatuje, že sociální síť TikTok porušuje práva spotřebitelů v Evropské unii. O co se jedná?

  • Některá ustanovení „Podmínek služby“ sítě TikTok jsou nejasná, nejednoznačná a zvýhodňující ji na úkor uživatelů. Třeba podmínky týkající se autorských práv jsou nespravedlivé, neboť jí poskytují neodvolatelné právo používat, šířit a reprodukovat videa publikovaná uživateli bez nároku na odměnu.
  • Jednou z oblíbených funkcí této sítě je, že uživatelé si mohou zakoupit mince, které používají jako virtuální dárky pro celebrity TikToku, jejichž výkon se jim líbí. „Politika virtuálního zboží“, která tuto funkci upravuje, obsahuje nepřiměřené a klamavé podmínky. TikTok si například nárokuje právo na úpravu směnného kurzu mezi mincemi a dary, z čehož může mít sama prospěch.
  • TikTok nedokáže ochránit děti a teenagery před skrytou reklamou a potenciálně škodlivým obsahem. Její nabídky společnostem, které chtějí na této síti inzerovat, přispívají k šíření skrytého marketingu. Uživatelé jsou například zváni k účasti na značkových hashtagových výzvách, kde jsou vybízeni k vytváření příspěvků s konkrétními produkty, přičemž komerční záměr je před uživateli obvykle maskován účastí populárních influencerů. TikTok také účinně nechrání děti před videi s návodným obsahem.
  • Praktiky sítě TikTok při zpracování osobních údajů uživatelů jsou zavádějící. Neinformuje jasně a srozumitelně své uživatele o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, za jakým účelem a z jakého právního důvodu. Tyto informace jsou však pro uživatele při využívání sociální sítě zásadní. „Domníváme se, že toto chování může být v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a proto jsme společně s našimi zahraničními partnery upozornili příslušné orgány. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Stěžující si spotřebitelské organizace požadují, aby příslušné orgány zajistily, že síť TikTok bude respektovat práva evropských spotřebitelů. Předně by měla řádně informovat uživatele o svém obchodním modelu a činnostech zpracování údajů a přestat používat nekalé praktiky. Stejně tak musí vyjasnit finanční podmínky nákupu virtuálních dárků pro oblíbené idoly. Zejména děti a teenageři, kteří tvoří důležitou část publika této sítě, musejí být odpovídajícím způsobem chráněni, pokud jde o jejich vystavení influencer marketingu, skryté reklamě a nevhodnému obsahu.

„Během několika let se TikTok stala jedním z nejpopulárnějších sociálních médií s milióny uživatelů po celém světě. Přitom porušuje práva uživatelů v masivním měřítku. Nechceme, aby děti a mladiství při své zábavě byli vystaveni všudypřítomné skryté reklamě a nevědomky se proměnili v reklamní billboardy bez práv,“ zdůrazňuje Eduarda Hekšová. A uzavírá: „Jakmile se zájemce zaregistruje, záhy zjistí, že za českou registrační webovou stránkou už nenajde žádné z podmínek použití této sítě v češtině. To je porušením jednoho ze základních práv spotřebitelů.“

Kontakty pro média:

Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit