Kam kráčíš, energetiko?

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2021

Říká se, že pokrok nelze zastavit. Na druhou stranu v duchu pořekadla „nic nového pod sluncem“ se lidé často inspirují v moudrosti a zkušenostech předků. Jedním z trendů poslední doby je takzvaný tiny house, tedy bydlení na minimální ploše. Jedním z hlavních důvodů je samozřejmě stále rostoucí cena nemovitostí a náklady spojené s bydlením, ale může se jednat i o životní filozofii. Také naši předci z důvodu úspor volili často menší obydlí. My však oproti nim máme výhodu v tom, že si život umíme usnadnit zavedením moderních technologií.

Řekni mi, jak bydlíš…

Rozhodnutí bydlet například jen v jedné místnosti o ploše 15 až 30 m2 mnoho lidí zdůvodňuje získáním pocitu svobody, neboť se tak nemusí přidat mezi takzvané homo hypotecus. Navíc se jedná o bydlení v duchu minimalismu a udržitelnosti. Logicky volí malé byty či domy nejčastěji singles a bezdětné páry. Ovšem často si malé domky stavějí i lidé na důchod či rekreaci. Menší obytná plocha je rychleji uklizená a není v ní místo na zbytečnosti. Ve stáří je pak každý krok, zvláště ten do schodů, namáhavý. Menší prostor se také efektivněji a hlavně levněji vyhřeje.

Pro někoho je lákavá představa, že bude žít takzvaně off grid, tedy nezávisle na elektřině od dodavatele, případně na dalších službách. Vlastní střecha či pozemek umožňují nejen instalaci solárních panelů, ale i třeba vybudování tepelného čerpadla či čističky vody. Na obnovitelné zdroje energie je možné dosáhnout také v rámci bytového domu, ovšem ne každý se chce dohadovat s ostatními obyvateli. Reputace obnovitelných zdrojů energie sice utrpěla kvůli nechvalně známým dotačním kauzám solárních baronů, jejich zavádění ze strany státu je však podporované nejrůznějšími zajímavými dotačními programy.

Zavádění technologií šetřících energii je často i povinností. Tomu odpovídá požadavek projektovat energeticky úsporné domy. Od 1. ledna 2020 totiž musejí projekty nových domů s vnější půdorysnou plochou menší než 350 m2 splňovat kritéria budovy s téměř nulovou spotřebou energií, definovanou podle referenčního domu ve zvláštní vyhlášce.

Flexibilita, aktivita a dynamičnost vítány

V souvislosti s novými technickými a technologickými možnostmi se hovoří o posílení aktivní role spotřebitelů na trhu s energiemi. S rozvojem výroby i skladování energie z obnovitelných zdrojů se musí čím dál více řešit výzva v podobě dodávek elektřiny do distribuční sítě od jednotlivých domácností, společností či energetických komunit provozujících vlastní zařízení pro výrobu elektřiny. Hovoří se o rostoucí decentralizaci a flexibilitě výroby elektřiny. Kritici například upozorňují na hrozící black out.

Vedle technických aspektů je však nutné vypořádat se s možnými riziky z hlediska ochrany práv spotřebitelů. V souvislosti se zavedením chytrých měřičů, neboli smart metres, bývá upozorňováno na nebezpečí zneužití získaných dat o chování spotřebitelů. Mnoho dat již podléhá nebo bude podléhat režimu ochrany osobních údajů. Někteří odborníci jdou ještě dále a upozorňují na možný zásah do soukromí tím, že budou známy informace nejen o době užití toho kterého spotřebiče, ale i o jeho přítomnosti či nepřítomnosti v domácnosti.

Již nyní jsou pro spotřebitele dostupné nabídky dynamických smluv. Spotřebitelům je dodávána elektřina za cenu měnící se podle aktuální situace (ceny) na trhu. Výzvu tak představuje i zajištění toho, aby dynamické smlouvy byly pro spotřebitele srozumitelné a výhodné a jejich koncept nebyl zneužit energetickými šmejdy. Z naší činnosti máme bohužel zkušenost, že energetičtí šmejdi dokážou velmi rychle využít nových trendů a ty si pak uzpůsobit svým cílům – tedy zavázání si spotřebitelů k nevýhodným odběrům energie, případně k úhradě tučných smluvních pokut.

Projekt STEP

Na snižování spotřeby energií, které je jedním z prostředků v boji s energetickou chudobou, se zaměřuje i mezinárodní projekt STEP, jehož se dTest účastní společně s dalšími spotřebitelskými organizacemi z členských států Evropské unie. Jeho součástí je poskytování poradenství spotřebitelům postiženým či ohroženým energetickou chudobou. Získané poznatky a vytvořené materiály budou poskytnuty k dalšímu využití. Více o projektu se dozvíte na www.stepenergy.eu/cs.


Přihlásit