Štítek TEST označuje kvalitní výrobky

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 11.11.2009   

Časopis TEST uděluje štítek kvality těm výrobkům, které v testech získaly dobré celkové hodnocení. Výrobci mohou štítky využít pro propagaci svých výrobků. Štítek TEST je vodítkem pro spotřebitele, jak poznat kvalitní výrobek. Časopis TEST je jediný nezávislý zdroj informací o kvalitě výrobků pro spotřebitele v ČR.

Časopis TEST uděluje od letošního léta štítky, kterými výrobci mohou označit své výrobky, jež uspěly v nezávislých testech publikovaných časopisem TEST. Štítkem mohou být označeny pouze ty výrobky, které získaly v testu hodnocení »velmi dobře« nebo »dobře«, první dvě z pěti známek, kterými TEST testované výrobky hodnotí.

Označování kvalitních výrobků štítky s výsledkem testu, které slouží k rychlé orientaci na trhu, si v zahraničí již před mnoha lety vyžádali sami spotřebitelé a tento systém je v dnešní době již běžně používán. Čeští spotřebitelé se mohou i na některých výrobcích prodávaných v Česku setkat se štítky německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest. „Štítek TEST přináší možnost okamžitě rozpoznat kvalitní výrobek. Spotřebitelé, ale i výrobci se mohou spolehnout na naši objektivitu a nezávislost, protože TEST měří všem stejně,“ říká Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST. 

Testování i hodnocení jsou zcela nezávislé. „Výrobky nakupujeme v běžné maloobchodní síti, stejně jako běžný spotřebitel. Modely do testu vybíráme na základě našich průzkumů trhu a přihlížíme i k přáním předplatitelů časopisu TEST,“ vysvětluje Václav Beneš, manažer testování časopisu TEST.

První testované výrobky, které získaly licenci a mohou se tak pochlubit štítkem TEST v České a Slovenské republice, jsou dětské kočárky značky Chicco. V krátkém období se k nim přidalo mnoho dalších výrobků, mezi které patří například vysavače značek Electrolux a Zelmer, autosedačky značky Cybex či Römer, úsporné zářivky značky Osram a další. V současné době je štítkem označeno více než 28 druhů výrobků.

Výrobci, dovozci a prodejci, kteří mají zájem získat licenci k označování výrobků štítkem TEST, naleznou podrobné informace (včetně grafického manuálu a obchodních podmínek) na webových stránkách https://www.dtest.cz/pro-vyrobce, popřípadě pro Slovenskou republiku na https://www.dtest.cz/sk/pre-vyrobcov&l=sk.

Vzor štítku TEST


Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Fi¨nanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit