Test mražených tresek 2021

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2021

Treska pestrá patří mezi nejčastěji lovené ryby světa, není proto divu, že se i v českých domácnostech stala synonymem pro mořské ryby. Do laboratoře jsme vyslali 18 vzorků mražených tresek ve formě filetů i tzv. filé, abychom nechali zkontrolovat jejich chuť, obsah rybího masa a nežádoucích látek. Ukázalo se, že tatáž ryba může chutnat pokaždé trochu jinak. Také jsme narazili na dva klamavé výrobky.

Přestože se Česko může chlubit dlouhou rybníkářskou tradicí, v nákupech českých zákazníků vedou mořské ryby. Na jednu z nejběžnějších jsme se podívali v testu mražených tresek.

Do laboratoře jsme poslali 18 vzorků aljašské tresky v podobě filet a porcovaného blokového filé. Zajímalo nás, jak se oba typy výrobků liší po stránce chuti, obsahu rybího masa i nežádoucích látek.

Při ochutnávce jsme očekávali srovnatelné výkony. Jak filety, tak blokové filé totiž obsahují čisté rybí maso lišící se pouze technologií zpracování a vzhledem. Výsledky ochutnávek ukázaly, že tomu tak opravdu je. Ani u jedné z kategorií tresek jsme v chuti, vůni či konzistenci nenarazili na žádné hrubé nedostatky.

Druhou stěžejní zkouškou bylo měření obsahu masa. Výpočtem z obsahu bílkovin, tuku a dalších ukazatelů laboratoř počítala, kolik „průměrného“ tresčího masa vzorky obsahují. Ve většině případů jsme se dobrali k uspokojivým výsledkům, nicméně u dvou výrobků byl zjištěný obsah rybího masa příliš nízký. Za klamání zákazníků jsme proto těmto vzorkům udělili celkově nedostatečné hodnocení.

Další blok analýz sledoval obsah solí a nežádoucích látek. Pokud jde o soli, zajímal nás obsah nejen chloridu sodného alias kuchyňské soli, ale také jsme nechali zkontrolovat, zda ryby neobsahují nedeklarované fosforečnany a kyselinu citronovou. Posledně jmenované látky totiž dokáží vázat v rybím mase nadbytečnou vodu.

Z různých nežádoucích látek jsme si vybrali těžké kovy. V tomto ohledu nám však laboratoř přinesla samé dobré zprávy. Všechny naměřené koncentrace kadmia, rtuti, olova nebo arzenu spolehlivě vyhověly předepsaným limitům.


filety (porovnat)

porcované blokové filé (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Mražené tresky (18 výrobků)
poslední aktualizace: 30.12.2020


Přihlásit