TEST: Indukční varné desky šetří čas i energii

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 3.11.2009   

Na trhu se kromě varných desek s topnou spirálou objevují čím dál častěji i desky indukční. Jsou zpravidla dražší, na druhou stranu však účinnější navíc s nižší spotřebou elektrické energie. Nevyžadují speciální nádobí. Fungují ale jen s nádobami s železným dnem.
Varné sklokeramické desky využívají k ohřevu dvou technologií. První a zároveň starší sází na topnou spirálu umístěnou pod deskou, druhá, modernější, pracuje s elektromagnetickou indukcí. Teplo vzniká působením cívky na železné dno nádoby. Tato technologie vede k vyšší efektivitě a  úsporám, neboť teplo vzniká pouze tam, kde je ho zapotřebí.

Test srovnal kvalitu 13 sklokeramických varných desek, z toho 7 s ohřevem topnou spirálou, 5 s indukčním ohřevem a jednu kombinovanou. Indukční varné desky jsou jednoznačně rychlejší, například jeden a půl litru vody dokážou při použití funkce rychlého ohřevu zahřát na 90 °C za tři až čtyři minuty, deska s topnou spirálou potřebuje minut devět. Rychlostí ohřevu vody je indukce srovnatelná například s rychlovarnou konvicí.

Rozdíly ve spotřebě elektrické energie nejsou příliš výrazné. Při běžném používání indukční deska spotřebuje elektřinu za přibližně 40 Kč měsíčně, deska s topnou spirálou pak za 50 Kč. Roční úspora činí cca 120 korun. Indukční deska se vyplatí především těm, kdo vaří často a záleží jim na rychlosti přípravy.

Slabým místem některých varných desek je spotřeba energie v režimu stand-by. „Desky jsou vybaveny dotykovými tlačítky, spotřebovávají tedy proud, i když nejsou v provozu,“ vysvětluje Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. Deska s nejvyšší spotřebou v režimu stand-by značky Mora má trojnásobnou spotřebu oproti nejlepší testované desce. „Skutečnost, že i varná deska spotřebovává elektrickou energii, i když se na ní nevaří, si většina lidí vůbec neuvědomuje,“ upozorňuje Václav Beneš.

Výsledky testu varných desek vyšly v říjnovém vydání časopisu TEST, ve kterém dále naleznete test balených vod a pitné vody z vodovodu, domácích kin, zimních pneumatik, dětských menu ve fastfoodech a srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit