Chcete během adventu bezpečně přispět na dobrou věc? Držte se základních pravidel

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2021 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 3.12.2020   

Společná tisková zpráva Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a obecně prospěšné společnosti dTest.

Základní rady, jak mohou lidé během adventu věnovat dar na prospěšnou věc vybraným organizacím, dnes na společné tiskové konferenci představily Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a obecně prospěšná společnost dTest. Podle zástupců těchto organizací je nutné ohlídat si důvěryhodnost obdarovaného subjektu a to, že darované peníze skončí tam, kde mají. Zástupci nezávislé spotřebitelské organizace dTest současně představili výsledky srovnání největších darovacích portálů v ČR. Z něj vyplynulo, že tyto webové portály nabízejí dostupný a snadný přístup pro dárce, každý z nich ale vykazuje dílčí nedostatky, na kterých mohou jejich provozovatelé ještě zapracovat.

„Kvůli pandemii covidu-19 klesá ochota dárců přispívat na veřejně prospěšné činnosti. Doba adventu nicméně navzdory tomuto velmi nepříznivému trendu představuje výjimku. Stejně jako v každém jiném roce i letos čekáme, že se alespoň dočasně zvedne vlna solidarity a lidé přispějí na dobrou věc ochotněji než po zbytek roku,“ uvedl prezident AVPO ČR Marek Šedivý. Podle něj dlouhodobé průzkumy ukazují, že dárci se nejvíce obávají toho, zda jejich peníze budou účelně využity. Za AVPO ČR proto dárcům doporučuje řídit se několika jednoduchými pravidly. „Především podporujte činnosti, ke kterým máte sami blízko. Za druhé, peníze věnujte neziskovce, o které si můžete zjistit informace z veřejných zdrojů. Za třetí, nepodlehněte nátlaku a citovému vydírání. Dar je dobrovolná věc a máte právo odmítnout. A za čtvrté, zvažte podporu vybrané neziskovky na pravidelné bázi, můžete ji pak pravidelně a bez obav posílat finanční dar.“

Vodítkem pro dárce může být také značka spolehlivosti, kterou získávají pravidelně prověřované organizace a kterou spravuje AVPO ČR. „Tyto organizace procházejí pravidelnými audity a dárci si v jejich případě mohou být jistí, že s jejich penězi dobře naloží a nespotřebují je třeba na vlastní provoz,“ doplňuje Šedivý.

Redaktoři nezávislé spotřebitelské organizace dTest provedli srovnání čtyř největších darovacích portálů. Vybrali ty, které se zaměřují pouze na podporu veřejně prospěšných zájmů a aktivit, převážně neziskových organizací. Srovnání tak byly podrobeny portály Darujme, Daruj správně, Donio a Znesnáze21.

„Každý z dárců má určitě různé priority, nelze tedy vyhlašovat jednoznačného vítěze či poražené. Ti, pro které je důležité snížit si o dar základ daně, budou asi raději volit portály, u kterých se budou moci spolehnout, že jim samy automaticky potvrzení o daru zašlou. Pro jiné může být důležitější třeba uživatelský komfort při procházení webu, úřední posvěcení sbírek nebo i množství projektů, ze kterých lze vybírat, a proto budou volit jinak. Nutno ale konstatovat, že všechny srovnávané portály mají určité nedostatky, je jen na dárcích, které považují za závažné a nad kterými s klidem mávnou rukou,“ uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Podle ní průzkum potvrdil, že darovací služby jsou v Česku stále ještě v plenkách a celá oblast nabízí prostor ke zlepšení. Přesto právě dostupnost a zjednodušení přispívání je nepopiratelnou výhodou zmíněných webových portálů.

Pro více informací kontaktujte:

AVPO ČR: Marek Šedivý, 603 154 999, sedivy@avpo.cz
dTest: Eduarda Hekšová, 731 144 884, heksova@dtest.cz

 

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) sdružuje více než 100 veřejně prospěšných organizací především servisního typu. Spravuje značku spolehlivosti pro veřejně prospěšné organizace, která prokazuje, že její držitelé naplňují svoje poslání a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. V současné době AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním, o prosazení motivačních podmínek pro soukromé dárcovství a o odpuštění silniční daně pro charitativní organizace.

O dTestu

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit