Testované výrobky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Naše testy jsou objektivní a nezávislé. Výrobky nakupujeme anonymně v běžné obchodní síti. Zkoušky výrobků se provádí ve zkušebnách a laboratořích v ČR i v zahraničí a zaměřují se na jejich kvalitu, včetně zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti, a jejich praktické užívání. Naprostá většina testů je tzv. testy komparativními, kdy se srovnávají vlastnosti více výrobků. Náklady spojené s testováním výrobků jsou hrazeny z finančních prostředků našeho sdružení. Pravidla, která ctíme, nepřipouštějí zapůjčování či dokonce darování výrobků výrobci, dovozci či prodávajícími, nepřipouštějí redakční testování „na koleně“, což se váže k mnoha testům, se kterými se můžete setkat na stránkách novin, časopisů i rádoby testovacích webů.

Postupy, které striktně při testování dodržujeme, zaručují objektivitu a nezávislost výsledků, na které se lze při výběru a nákupu výrobků spolehnout.

Přihlásit