Studentská soutěž Spotřeba pro život 2009/2010

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 31.10.2009   

V rámci mezinárodní soutěže kolektivů studentů středních škol a odborných „Spotřeba pro život“ letos proběhne první ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb.

Motto soutěže:
Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky a služby, měl by si je umět najít - aneb, spoléhat se jen na cizí informace může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit.

PROPOZICE

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenná redakční rada a koordinátor z řad dospělých. Počet věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na zpracování vlastních testů výrobků (potravinářských i nepotravinářských) a služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů a redakční rady.
Každý časopis může mít mimo tento předepsaný rozsah, který je podmínkou pro zařazení do hodnocení, libovolný počet a rozsah samostatných příloh. V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů, převzaté materiály ovšem nesmí překročit 1/5 obsahu časopisu.

Sortiment testovaných výrobků a služeb v tomto ročníku není omezen, v případě odborných učilišť se doporučuje testovat například výrobky či služby související s příslušnými učebními obory. Vždy je však třeba mít na paměti následující základní pravidla:

a/ minimální počet testovaných výrobků či provozovatelů služeb v jednom testu jsou tři;

b/ každý test musí obsahovat:

  • úvodní část, ve které budou představeny testované výrobky či služby (může být spojeno například s nějakým konkrétním příběhem týkajícím se testovaných výrobků či služeb);
  • stručné informace o zvolených kriteriích a metodách testování, včetně jejich zdůvodnění (je možné akcentovat například ekologické aspekty atd.);
  • vlastní test s komentářem výsledků;
  • závěrečné hodnocení z pohledu zpracovatelů, včetně získaných zkušeností a příhod z testování.

Doplňková soutěž

Nepovinnou součástí soutěže je doplňková soutěž v tvorbě nejzajímavějšího zkušebního přípravku, ve které se bude hodnotit nejen kvalita a přesnost řemeslného zpracování zaslaných přípravků, ať již vycházejících z konkrétních požadavků norem, nebo zcela nově vymyšlených, ale i kvalita zpracování návodu k jejich užívání.

Dobré rady

  • výrobky lze testovat například přímo v obchodech v rámci zákonem stanovené povinnosti prodávajícího předvést výrobek na žádost spotřebitele tam, kde to povaha výrobku umožňuje. Zajímavým kriteriem v těchto případech může být i poskytování informací spotřebitelům, včetně hodnocení odborné úrovně těchto informací.
    V případě cenově nenáročných výrobků ovšem očekáváme hlavně praktické testy užitných vlastností zakoupených výrobků.
  • u služeb lze předpokládat opět nejen testování pouze z hlediska úrovně poskytovaných informací (cestovní kanceláře, finanční služby), ale očekáváme rovněž praktické testy kvality a úrovně poskytovaných služeb (kadeřnické služby, kryté bazény, půjčovny atd.).

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Věcné ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy věnují jednotlivé členské organizace AAAO, každá zúčastněná škola či učiliště navíc obdrží zdarma předplatné časopisu TEST pro následující školní rok. Vybraný soutěžní kolektiv pak získá rovněž právo zúčastnit se na vyhodnocení mezinárodního kola soutěže „Spotřeba pro život“ v rekreačním zařízení DUNAJEC v obci Červený Kláštor na Slovensku. Zvláštní cenu pak obdrží tvůrci nejzajímavějšího zkušebního přípravku.

Organizace soutěže

1/ Doručení soutěžních časopisů a zkušebních přípravků je nezbytné zajistit na adresu koordinátora soutěže pana Zdeňka Krula, kpt. Jaroše 1194, 765 02  Otrokovice, nejpozději do 30. 4. 2010.

2/ Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 31. 5. 2010 na webových stránkách pořadatele http://www.aaao.cz/ a na webových stránkách spolupořadatele www.dtest.cz, vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.

3/ Se žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátora soutěže p. Zdeňka Krula, e-mail: soutez(zavinac)dtest.cz, mobil: 605 435 708.

4/ Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a problematiky zkušebnictví a testování obecně.

5/ Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů a zkušebních přípravků. Vedle soutěžní tištěné verze časopisů lze zpracovat rovněž jejich elektronickou verzi.

Koordinátor soutěže
Zdeněk Krul, e-mail: soutez(zavinac)dtest.cz, mobil: 605 435 708

Vyhlašovatel soutěže
Prezidium Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Prosecká 811/76a,   190 00  Praha 9-Prosek, IČ: 70830720, tel. 286 019 420, fax 286 891 393, e-mail: aaao(zavinac)tzus.cz; http://www.aaao.cz/; http://www.aaaocz.eu/ ve spolupráci s Občanským sdružením spotřebitelů TEST, vydavatelem spotřebitelského časopisu TEST.


Přihlásit