Etický kodex společnosti dTest

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

V našem Etické kodexu specifikujeme základní principy společnosti, náš přístup k informacím, jejich zpracování, zachování důvěrnosti a ochrany zdrojů. Spolupracovníci dTestu vylučují střet soukromého zájmu, podporují transparentnost, poctivost a odmítají jakoukoliv korupci. Při své činnosti se chovají ekologicky a v souladu s principy udržitelného rozvoje. dTest je nepolitická společnost a přísně zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci.


Přihlásit