Jak testujeme termohrnky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

 • uchování nápojů: 60 %
 • obsluha: 25 %
 • konstrukce a zpracování: 5 %
 • odolnost: 5 %
 • nežádoucí látky: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě ovlivňovala celkové hodnocení známka za odolnost a nežádoucí látky.

Uchování nápojů

Zkoušky vycházejí z normy EN 12546-1:2000.

Horký nápoj – měřen pokles teploty vody v termosce při plné a poloviční náplni během 24 hodin. Voda, kterou laboratorní pracovníci vlili do termosky, měla min. 95 °C a stála celou dobu v místnosti o pokojové teplotě (20 +/- 2 °C). Termosky nebyly dopředu předehřáté.

Ledový nápoj - měřen nárůst teploty vody v termosce při plné náplni během 24 hodin. Voda, kterou laboratorní pracovníci vlili do termosky, měla cca 5 °C a stála celou dobu v místnosti o pokojové teplotě (20 +/- 2 °C).

Tepelný šok – termosku pracovníci laboratoře naplnili po okraj vodou o teplotě 15 ± 1°C. Po pěti minutách vodu vylili a naplnili ji znovu po okraj, tentokrát vodou o teplotě 95 ± 2°C. Po pěti minutách vodu opět vylili a ověřili, zda nedošlo k poškození vnitřní vložky termosky.

Těsnost uzávěru – Pracovníci naplnili termosku do 75 % kapacity vodou s přídavkem detergentu. Poté uzavřeli víčko silou 2 Nm nebo na maximální doraz v případě, že uzávěr nebyl šroubovací. Termosku umístili do pozice dnem vzhůru na 10 minut a sledovali, zda dojde k úniku tekutiny.

Obsluha

Pracovníci laboratoře hodnotili:

 • jasnost, přehlednost a rozvržení návodu k použití
 • snadnost otevření a zavření termosky, a to i jednou rukou či s rukavicí
 • snadnost plnění termosky z kávové nebo čajové konvice
 • snadnost nalévání nápoje z termosky do hrnku
 • výskyt kapání při nalévání nápoje z termosky
 • pohodlnost práce s termoskou – držení v ruce nebo za madlo, kluzkost a teplotu povrchu, hmotnost a rozměry termosky
 • stabilitu termosky na nerovném povrchu
 • čistění termosky v myčce i v ruce včetně přítomnosti obtížně dosažitelných míst

Zpracování

Pracovníci laboratoře hodnotili odolnost proti poškrábání, tloušťku materiálů a spojů, odolnost a konstrukci zavíracího mechanismu či eventuální přítomnost plastového zápachu.

Odolnost

Pádová zkouška – termosky naplněné po okraj při pokojové teplotě byly 3× spuštěny na zem z výšky 80 cm, a to jednou na dno a dvakrát na strany.

Odolnost zavíracího mechanismu – zavírací mechanismus byl 600× otevřen a uzavřen. Poté byla znovu provedena zkouška těsnění a vyhodnoceno, zda nezačala termoska opotřebením protékat. Kromě toho pracovníci laboratoře zhodnotili, zda nedošlo k jejímu viditelnému opotřebení.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsme zjišťovali plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií GCMS.

Přihlásit