Test balených vod a pitné vody z kohoutku 2009

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2009

Víte, jakou vodu pijete? Cizorodé toxické látky mohou být v pitné vodě z kohoutku, ale i v balené vodě. Náš test se zaměřil na testování vody z koutku v pěti velkých městech (Ostrava, Brno, Plzeň, Praha a Liberec). Kromě toho jsme také udělali podrobnou analýzu balených vod. Chcete znát výsledky?

Opravdu víte, co pijete?

Podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené „antimikrobiální“ úpravy. Nedovolený výskyt cizorodých organických látek – chloroform, benzo(a)pyren a další. Nadlimitní obsah dusitanů.
Vše „zabaleno“ ve vodě balené. Pramenité a minerální. Testovali jsme osmnáct balených vod a pitnou vodu natočenou z kohoutku v pěti městech – Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. U balených vod bylo provedeno 64 analýz, u vody z kohoutku ještě o něco víc.

 

Uvádí se, že Češi loni utratili za balenou vodu přes sedm miliard korun. A taky se uvádí, že výrobci nejsou spokojeni. Důvodem je klesající spotřeba nejenom balených vod ale i nealkoholických nápojů, která u nás loni poklesla o necelé jedno procento na 2,730 miliardy litrů. Vyjádřeno na hlavu – co Čech, to 268 vypitých litrů.
Nápojářským velikánům se před lety podařil nebývalý kousek. Vsugerovali spotřebitelům, že jejich voda je lepší a zdravější než voda z kohoutku. Že ona jediná pochází z lůna přírody. Že má očišťující účinky. Že dodává energii. Že tělo nabíjí vitalitou… Na vzedmuté vodní vlně se spolu s velkými výrobci svezli i ti menší a všichni si mnuli ruce. Kvanta zabalené vody putovala z obchodů do domovů. Nejenom té minerální a pramenité, ale i obyčejné pitné.
Nic netrvá věčně. Signály o tom, že se lidé začínají navracet k vodě z kohoutku, zaznívají ze všech stran. A nápojářské koncerny „zbrojí“ a znovu táhnou do boje o vypité litry. Reklamy jsou ještě více líbivější a ještě více přesvědčivější a plné nádherných mladých zdravých těl. A v zápalu boje používají čas od času proti své konkurenci – vodě z kohoutku i „podpásovky“.

Má balená voda vyšší kvalitu než voda z kohoutku? Je opravdu tak čistá a ničím nezatížená, jak tvrdí její výrobci? Náš velký test přináší odpověď. Vybrali jsme reprezentativní vzorek osmnácti značek balených neperlivých vod, do kterého jsme zahrnuli vody kojenecké, přírodní a minerální vhodné pro přípravu kojenecké stravy a také vody pitné. Kupovali jsme je v „kamenných“ velkých obchodech, kde – předpokládáme – mají podmínky ke skladování lepší než v obchodech malých či u benzinových pump, a okamžitě jsme je převáželi do klimatizované místnosti s teplotou do 18 °C.
Pro odběry pitné vody z kohoutku jsme zvolili pět velkých měst. Vodovodní vodu jsme tak poněkud znevýhodnili, protože jsme vybrali velké vodovody. Důvodů bylo několik. V dlouhé rozvodné síti mezi vodárnou a odběratelem se může leccos přihodit. Velké vodovody musí využívat povrchové vody a na rozdíl od těch menších si zatím nedovolí vodu nechlorovat. Úmyslně jsme také vybrali starší zástavbu, kde mohou být problémy s vnitřním vodovodem.
Pro srovnání kvality jsme vybrali 64 ukazatelů, u vodovodní vody jsme navíc přidali analýzy zaměřené na přítomnost a obsah pesticidů a jejich rozkladných produktů. A abychom mohli srovnávat, odchýlili jsme se v jednom požadavku daném vyhláškou na balené vody: i u vod pramenitých, které jsou oproti ostatním zvýhodněny, nás zajímal počet organotrofních bakterií v okamžiku, kdy si spotřebitel vodu koupí a otevře.

I když se s vodou jako takovou setkáváme den co den a doprovází nás celým životem, přesto o ní jen málo víme. A snad právě proto tak zabírají reklamy balených vod, neboť v mnohém staví na naší nevědomosti. Abychom alespoň trochu přispěli k nápravě stavu, přinášíme vedle výsledků testu i základní informace o vodě. Čtěte je pečlivě, abyste věděli.
A určitě je dobré si uvědomit ještě jeden velice důležitý aspekt, který se váže k baleným vodám. Jenom naťukneme. Aby se voda dostala ke spotřebitelům musí se zabalit (udává se, že při výrobě balené vody je každý rok použito 2,7 milionu tun plastické hmoty). Zabalená voda se musí kamiony, které obtěžují zplodinami a hlukem, přepravit do obchodů. A z obchodů domů se ponejvíce opět převáží auty…

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Logo MŽP

Testované výrobky - balené vody (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Balené vody (18 výrobků)
poslední aktualizace: 1.10.2009


Přihlásit