Vyzvali jsme otevřeným dopisem poslance, aby se zasadili o přijetí zákona o hromadném řízení

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 24.9.2020   

Poslanecká sněmovna se má na své aktuální schůzi zabývat v prvním čtení návrhem zákona o hromadném řízení. Jeho přijetí by posílilo práva českých spotřebitelů a narovnalo panující dvojí kvalitu v rovině právní ochrany spotřebitelů ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem všechny poslance, aby se zasadili o přijetí příslušného zákona.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Dlouhodobě usilujeme o přijetí zákona o hromadném řízení. Z kontaktu s desítkami tisíc spotřebitelů ročně máme poznatky, že problémem právní úpravy ochrany spotřebitele v ČR je nedostatečná vymahatelnost, obzvláště u sporů o malé částky. Zákon o hromadném řízení může situaci napravit. Podobnou možnost ochrany ostatně mají spotřebitelé už v 19 členských státech EU.

Pro posílení práv spotřebitelů a přijetí zákona o hromadném řízení je společně s námi dalších téměř 11 tisíc osob, které svou vůli vyjádřili podporou kampaně Za hromadné žaloby, braňme se společně! Že téma hromadných žalob není jen okrajovým tématem, potvrdil i průzkum veřejného mínění, který ukázal, že s neférovými praktikami řešitelnými hromadnou žalobou se setkal každý třetí Čech. Možnost zlepšit situaci těch, kteří nemají prostředky na hájení svých práv vůči těm, kteří na tom cíleně profitují, mají nyní ve svých rukou poslanci. Věříme, že se zastanou slabších a zákon bude přijat.

Zákon v praxi umožní spotřebitelům získat spravedlivou kompenzaci, pokud je poškodí nepoctivý podnikatel. Hromadné žaloby by směli podávat neziskové organizace bránící práva spotřebitelů nebo sami spotřebitelé. Žaloba by umožnila vymáhat vzniklou škodu, která u jednotlivce často činí stokoruny či nižší tisíce. Délka soudního sporu a případný neúspěch a uhrazení nákladů na soudní řízení řadu spotřebitelů v současnosti odradí. V případě hromadné žaloby by náklady na soudní řízení nesl subjekt zastupující spotřebitele.

Naši kampaň za přijetí zákona lze stále podpořit, a to vyplněním jednoduchého formuláře na webu zahromadnezaloby.cz.

 

Otevřený dopis k návrhu zákona o hromadném řízení

Vážené poslankyně a vážení poslanci
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 – Malá Strana
 

Praha 24. září 2020
 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

jako největší česká spotřebitelská organizace si Vás dovolujeme oslovit otevřeným dopisem ve věci návrhu zákona o hromadném řízení, který je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny coby sněmovní tisk č. 775.

Z kontaktu s desítkami tisíc spotřebitelů ročně máme poznatky, že problémem právní úpravy ochrany spotřebitele v ČR je nedostatečná vymahatelnost, obzvláště u sporů o malé částky. Zákon o hromadném řízení může situaci napravit. Podobnou možnost ochrany ostatně mají spotřebitelé už v 19 členských státech EU, proto na Vás apelujeme, abyste se zasadili o přijetí zákona a odstranění dvojí kvality, která v rovině reálné ochrany spotřebitelů panuje.

Návrh zákona navíc obsahuje řadu pojistek, které brání jeho zneužití. Rovněž je třeba říci, že v žádné zemi EU, kde obdobný institut funguje, nikdy nedošlo k jeho zneužití a ani k plošnému zvýšení cen, kterým někteří odpůrci argumentují.

Průzkum veřejného mínění, který jsme si nechali zpracovat, ukázal, že s neférovými praktikami řešitelnými hromadnou žalobou se setkala celá třetina českých spotřebitelů. Že nejde o ojedinělou situaci, potvrzují i data dTestu. Od roku 2018 evidujeme alarmující čtyřnásobný nárůst stížností v oblastech, kde by bylo možné hromadnou žalobu uplatnit. Věříme, že zákon pomůže chránit nejen ty nejzranitelnější, ale také nastaví férovější podmínky na trhu, čímž pomůže poctivým podnikatelům.

O tom, že je zde vůle ze strany veřejnosti po posílení práv spotřebitelů, svědčí i skutečnost, že za pouhé 4 týdny podpořilo kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! přes 10 000 spotřebitelů a jejich počet každý den roste. V kampani vyzýváme občany, aby se připojili k tažení za přijetí zákona o hromadném řízení. Více informací naleznete na www.zahromadnezaloby.cz.

Věříme, že možnost zlepšení postavení těch, kteří nemají prostředky na hájení svých práv vůči těm, kteří na jejich bezbrannost spoléhají, využijete a schválíte návrh zákona o hromadném řízení. Spotřebitelem je nakonec každý občan ČR, a proto jsme přesvědčeni, že návrh bude mít i v současné situaci Vaši pozornost.

S úctou

Ing. Eduarda Hekšová
ředitelka spotřebitelské organizace dTest


Přihlásit