Jak vybrat čističe kuchyní

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2021 Obsah únorového dTestu

Aktualizováno: 28.9.2020

Čističe kuchyní jsou speciálně navržené především pro odstraňování mastnoty. Přípravky se standardně prodávají v lahvích s rozprašovačem, který umožňuje pohodlné a rovnoměrné nanášení prostředku, včetně pokrytí i hůře dostupných míst.

Pro všechny úklidové prostředky v domácnosti platí stejná pravidla označení na obalu. Složení na nich sice najdete, je však omezené. Nedočtete se názvy konkrétních použitých účinných látek, pouze jejich typ a přibližné množství. Podle podílu se účinné látky třídí do několika kategorií: <5 %; >5 a <15 %; >15 a <30 %. Nejčastěji čističe obsahují účinné povrchově aktivní látky v množství menším než 5 %.

Častou účinnou složkou přípravků na kuchyně je louh (hydroxid sodný nebo draselný). Ve složení jej nemusíte vždy najít, obvykle bývá zmíněn poblíž bezpečnostních informací, protože právě louh bývá hlavní nebezpečnou látkou těchto výrobků. Účinky louhu také bývají důvodem, proč kuchyňské čističe nelze na některé povrchy aplikovat. Typicky jde o dřevo, lakované dřevo, porézní materiály, mramor a lakované povrchy.  Působení přípravku by je totiž mohlo nevratně poškodit. Informace o veškerých omezeních a bezpečném zacházení s přípravkem vždy najdete na etiketě.

Některé čističe deklarují rovněž dezinfekční účinky. Zvažte, zda je pro vás dezinfekční přípravek nezbytně nutný, jeho použití totiž přináší i nepříjemný zásah do životního prostředí. Kromě choroboplodných mikrobů totiž dezinfekce v odpadní vodě hubí i ty neškodné nebo dokonce prospěšné.

Nedílnou součástí obalů čističů jsou i bezpečnostní výstražné piktogramy. Nejčastěji se setkáte s vykřičníkem, nebo symbolem žíravosti. Oba obvykle vyjadřují nebezpečnost použitého louhu – u vykřičníku jde o dráždivé účinky, výrobky se symbolem žíravosti jsou leptavé a mohou poškodit oči. Při práci s čističem kuchyní doporučujeme ochranu očí brýlemi a používání ochranných rukavic. Dále při práci důkladně větrejte a nevdechujte aerosoly z přípravku. Čističe kuchyní – stejně jako veškerou domácí chemii – skladujte mimo dosah dětí.

Databáze testovaných výrobků

Čističe kuchyní (15 výrobků)
poslední aktualizace: 1.10.2020


Přihlásit