Srovnání: Majonézové saláty

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2020

Tématem následujících řádků jsou balené vlašské a rybí saláty. V supermarketech jsme jich nakoupili celkem 28 a porovnali jejich složení a výživové hodnoty. Zajímala nás především jedna otázka: obsahuje zboží ze sortimentu lahůdek skutečně lahůdkové ingredience?

tip dTestu

Pokud si chcete na salátu pochutnat, všímejte si kvality použitých surovin. Všechny potřebné informace najdete na obalu. U vlašských salátů se vyplatí sledovat především složení salámu. Upřednostňujte ten bez strojně odděleného masa, přídavku škrobu a barviv. U rybích salátů preferujte ty s co nejvyšším obsahem rybího masa. Obecně pak platí, že kvalitní salát se obejde bez barviv, látek zvýrazňujících chuť a diskutabilní je i použití sladidel. Naopak chemickým konzervantům se při nákupu balených lahůdkářských salátů prakticky nelze vyhnout. V tabulce nutričních hodnot si zkuste všímat obsahu soli a raději vybírat co nejméně slané výrobky.

Vařené brambory, šunkový salám, nakládaná zelenina, majonéza, marinovaní sledi. Výčet hlavních surovin pro přípravu vlašského nebo rybího salátu není dlouhý, a ani jejich příprava netrvá dlouho. Co ale dělat, když nás chuť na majonézovou lahůdku přepadne okamžitě? Není nic jednoduššího než sáhnout po některém salátu z chladicího pultu. Právě na tyto výrobky, konkrétně na vlašský salát a rybí salát v majonéze, případně s jogurtem, jsme zaměřili aktuální srovnání.

Nakoupili jsme 13 balených vlašských a 15 balených rybích salátů, prostudovali údaje na jejich etiketách a následně je seřadili podle deklarované kvality složení. Samozřejmě jsme přitom přihlédli i k výživovým hodnotám.

Na stole se nám sešla opravdu pestrá směs nejrůznějších výrobků. Důvodem je především to, že složení lahůdkářských výrobků – salátů, pomazánek, nakládaných ryb, obložených baget nebo chlebíčků – neupravují žádné předpisy. Legislativa stanovuje hygienické limity, obecná pravidla používání přídatných látek, ale receptura i kvalita použitých surovin jsou plně v rukou výrobce.

Jistou výjimku představují Cechovní normy vydané Potravinářskou komorou. Jde o standard, který výrobce zavazuje k dodržování určitých minimálních požadavků. Přihlášení se k Cechovní normě je však dobrovolné a „normovaný“ salát poznáte podle speciálního loga na obalu. V našem srovnání jsme symbol Cechovní normy našli na vlašských salátech značek Kaufland/K-Classic, Penny/Karlova koruna (150g balení) a na rybím salátu v majonéze Penny/Gran Mare.

Itálie v majonéze

Začněme vlašskými saláty. Když se řekne italská kuchyně, asi málokdo si vybaví kombinaci majonézy, brambor, nakládané zeleniny a měkkého salámu. Přesto jsme salátu tohoto složení dali Italy (ve starší češtině Vlachy) do názvu, a to minimálně již na začátku 20. století. Mimochodem pokud vás zajímá, zda takový salát v Itálii vůbec znají, tak ano. Nazývají ho ovšem německým nebo ruským.

Ve složení vlašského salátu jsme se zaměřili především na použitý salám. Výběrem uzeniny se totiž dají asi nejvíce ovlivnit výrobní náklady, a jak již bylo řečeno, o podílu salámu i jeho druhu si rozhoduje každý výrobce sám. Pouze ti, kteří se hlásí k Cechovní normě, musejí použít nejméně 20 % salámu s minimálně 35 % masa. Informace o množství použitého salámu jsme očekávali na všech etiketách. Pravidla označování potravin totiž říkají, že pokud si zákazník potravinu spojuje s některou surovinou, musí být její podíl deklarován. A spojitost vlašského salátu a salámu je podle našeho názoru jasná. Ostatně druhá z teorií o pojmenování vlašského salátu říká, že možná jde o zkomoleninu německého slova Fleischsalat (salát s masem).

S naším náhledem se však všichni výrobci neztotožnili a na obalech značek Lidl/chef select, Albert/Česká chuť, Varmuža, Atlantik, Kaufland/K-Classic a Dostál jsme množství použité uzeniny nenašli. U zbylých šesti salátů se deklarovaný podíl pohyboval od 23 do 28 %. Nejnižší podíl uváděla značka Billa/Clever, na opačném konci stál Globus Vlašský salát na chlebíčky.

Ještě větší váhu jsme kladli na kvalitu uzeniny. Jsme totiž toho názoru, že pro spotřebitele je přínosnější nižší podíl kvalitního salámu než opak. Složení použitých uzenin jsme našli na všech etiketách. Podle názvů mělo jít o pařížský salám, junior a lahůdkové nebo výrobní salámy.

Vzhledem k této pestrosti jsme se zaměřili na tři hlavní kritéria: počet druhů masa, přídavek škrobu a použití strojně odděleného masa alias separátu. U 13 srovnávaných vlašských salátů jsme se potkali s takřka všemi možnými kombinacemi.

Vůbec nejméně bodů si za kvalitu salámu odnesly značky Boneco a Dostál. Obě ve složení deklarovaly použití uzeniny postavené výhradně na drůbežím separátu s přídavkem škrobu. Strojně oddělené maso pak obsahoval i lahůdkový salám u značky Lahůdky Palma, v tomto případě mu však dělalo společnost i vepřové maso, což jsme ocenili bodem navíc.

Nejlepší dojem na nás udělala značka Cábů. Podle etikety její vlašský salát obsahuje salám junior s vepřovým, hovězím a telecím masem, bez škrobu i separátu. Škoda jen, že se zákazník z etikety nedozví podíl uzeniny ve výrobku.

Konzervantu se nevyhnete

V dalších ingrediencích si již byly vlašské saláty podobné. U všech jsme našli stejnou skladbu sterilované zeleniny složené z okurek, mrkve, celeru a hrášku. Výjimkou byla pouze značka Dostál, kde hrášek chyběl. Zajímavým rozdílem mezi recepturami bylo (ne)použití worcesteru. Ten byl před rokem 1989 součástí prodávaného vlašského salátu a výrobci značek Globus, Cábů a Dostál jej používají dodnes.

Ve složení jsme se proto zaměřili především na přídatné látky. Sledovali jsme deklarovaný přídavek náhradních sladidel, barviv, aromat, látek pro zvýraznění chuti a konzervantů. S posledně jmenovanou skupinou éček jsme se setkali u úplně všech výrobků, nejčastěji šlo o benzoan sodný (E 211) a sorban draselný (E 202).

Ostatním námi sledovaným aditivům se lze vyhnout, v našem výběru se bez nich obešla více než polovina vlašských salátů. Nejvyšší počet éček jsme napočítali ve složení značky Dostál. Našli jsme u ní zástupce všech pěti typů hledaných přídatných látek.

Sleďové hody

Podobnou optikou jsme se podívali i na složení rybích salátů. V jejich případě však bylo srovnání mnohem vyrovnanější. I zde ovšem platí totéž co pro vlašské saláty. Podíl ryb v salátu žádná vyhláška neupravuje, pouze podle dobrovolné Cechovní normy by jich mělo být alespoň 40 %.

Etikety rybích salátů byly v porovnání s „vlašáky“ o něco sdílnější. Podíl ryb – bez výjimky šlo o marinované sledě – jsme našli na všech výrobcích. Nejnižší množství ryb (30 %) deklaroval Rybex Rybí salát v majonéze. Nejštědřejší výrobky nabídly celých 40 % a šlo o oba rybí saláty značky Penny/Gran Mare a Kaufland/K-Classic Rybí salát v majonéze.

Dále nás z hlavních surovin zajímal obsah majonézy, případně jogurtu. I jejich procentuální zastoupení by mělo být na většině etiket k nalezení. Jedno z mnoha pravidel označování totiž říká, že pokud název výrobku upozorňuje na některou z ingrediencí, musí se její podíl uvést. Označení „rybí salát v majonéze“ tak zavazuje k deklaraci podílu ryb i majonézy.

U salátů bez jogurtu se podíl majonézy pohyboval od 32 do 42 %. Nejméně jí avizovaly rybí saláty s majonézou značek Albert, Lidl/Nautica a Varmuža. Nejdůkladněji byla majonézou zalitá značka Atlantik.

Majonézu jsme našli i ve složení všech rybích salátů s jogurtem, ne vždy však výrobci deklarovali její podíl. Nejnižší hodnotu uváděl obal Albert/Sleďový salát s jogurtem (18 %), na opačném konci s 32 % stanul Lidl/Nautica Skandinávský sleďový salát s jogurtem. Jogurtové saláty se podle názvu daly rozdělit na dvě skupiny: skandinávské a rybí s jogurtem. Skandinávské saláty shodně uváděly 10% podíl jogurtu, u zbylých jogurtový podíl kolísal od 23 % (Rybex Rybí salát s jo­gurtem, Albert Sleďový salát s jogurtem) až po 25 % (Penny/Gran Mare Rybí salát s jogurtem).

Čistá a udržitelná rybí lahůdka

S hledáním přídatných látek jsme byli u rybích salátů velmi rychle hotoví. Všechny bez výjimky uváděly přídavek chemického konzervantu a často jsme se setkávali s přírodními i nepřírodními aromaty. Na barviva, látky zvýrazňující chuť ani náhradní sladidla jsme nenarazili v žádném z výrobků.

U rybích salátů nás mile překvapil vysoký počet výrobků s logem certifikovaného rybolovu. Máme tím na mysli modrý symbol inciativy MSC (Marine Stewardship Council), který vyjadřuje, že použitá ryba byla ulovena šetrným, dlouhodobě udržitelným způsobem. Za tím si můžete představit například striktní dodržování rybolovných kvót, dávající populacím čas na regeneraci a cílený lov jednoho druhu s minimem „vedlejších záchytů“. Logo MSC jsme našli na celkem osmi obalech značek Albert, Lidl/Nautica, Penny/Gran Mare a u některých výrobků značek Varmuža a Rybex.

Tučné a slané

Na závěr srovnání jsme prošli nutriční údaje. Z pohledu obsahu živin jsou si vlašské i rybí saláty podobné. Jedinou pozitivní odlišností rybích salátů je přirozený obsah omega-3 mastných kyselin a několik výrobků se jimi chlubilo také na etiketách. Pokud byste chtěli sáhnout po rybím salátu právě jako po zdroji výživově zajímavého tuku, volte ty vyráběné ze sleďů. V salátech z „libových“ tresek je podíl rybího tuku velmi nízký.

Ve výživových tabulkách jsme sledovali celkový obsah tuku, bílkovin, cukru a soli. S výjimkou bílkovin jsme hodnotili podle zásady čím méně, tím lépe. U tuku jsme se k tomuto přístupu rozhodli proto, že jeho hlavním zdrojem byl rostlinný olej z majonézy.

Nejméně tučné byly rybí saláty s jogurtem, vůbec nejnižší hodnotu 10 g/100 g předvedl Penny/Gran Mare rybí salát s jogurtem. K tomuto číslu se však dovedly přiblížit i některé vlašské saláty, například značka Billa/Clever. Vůbec nejtučnějším výrobkem se stal s 37 g/100 g Atlantik rybí salát s majonézou. Ve skupině vlašských salátů nejvyšší tučnost deklaroval Lidl/chef select (27 g/100 g).

V obsahu bílkovin si výrazně lépe vedly rybí saláty. V průměru u nich můžete počítat s 6,8 % proteinu. U vlašských salátů je to přesně polovina: 3,4 %. Vlašské saláty také byly s průměrnými 3,8 % cukru o fous sladší. Tabulky rybích výrobků avizovaly okolo 3,7 % cukru. Podobně těsně vyhrály rybí saláty i v obsahu soli. U vlašských se v průměru pohyboval okolo 1,8 %, u rybích to bylo o desetinu procentního bodu méně, tedy 1,7 %.

Obsah soli je dobré při výběru lahůdkových salátů zohlednit, mohou být totiž jejím skrytým zdrojem v jídelníčku. U některých výrobků podíl soli překročil 2 % (Atlantik Rybí salát v majonéze, Penny/Karlova Koruna Vlašský salát 500 g, Boneco Vlašský salát Clasic) a v těchto případech klasická 150g salátová porce dodá polovinu doporučeného denního příjmu soli.

Čím starší, tím lepší?

Čas od času se na internetu vzpomíná na staré časy a jejich normované potraviny, přičemž jednou z nejčastěji zmiňovaných položek jsou lahůdkářské saláty. Někteří se dokonce nespokojili s pouhými vzpomínkami, ale pustili se přímo do experimentální retrogastronomie.

Na internetu tak můžete najít řadu návodných videí a článků o tom, jak co nejpřesněji rekonstruovat bývalé normované receptury vlašského, pochoutkového či rybího salátu. Videa i články mají obvykle jeden základ, a sice knihu Receptury studené kuchyně, která vyšla roku 1976 jako pomůcka pro závody veřejného stravování. Ty tehdy musely prodávat pokrmy podle stanoveného ceníku a soubor receptur dával kuchařům návod, jak z dostupných surovin připravit salát, který se vejde do příslušné ceny.

Možná je škoda, že se autoři videí zastavili v sedmdesátých letech. Pokud by se přenesli ještě o kus dál do historie, narazili by na mnohem rafinovanější kombinace. Vlašský salát v roce 1976 podle normované receptury číslo 50142 ukrýval brambory, „salám na výrobu salátu“, konzervované okurky, hrášek bez nálevu, kořenový celer, mrkev, hořčici, pepř, worcester, majonézu, cukr a sůl. Velká kuchařka Viléma Vrabce z roku 1968 pro vlašský (italský) salát předepisuje šunku, potažmo šunkový salám, a vynechává hořčici, celer, mrkev a hrášek. Místo nich přidává jablka.

Když se ohlédneme ještě hlouběji do minulosti, dostane vlašský salát úplně jinou podobu. Domácí kuchařka z roku 1910 připravuje Laciný vlašský salát z brambor, slanečků, jablek, mandlí, cibule, majonézy, naloženého květáku, okurek, červené řepy nebo nakládaných hub.

Za vrchol bychom mohli označit „salát vlaský“ podle Magdaleny Dobromily Rettigové, i když s dnešním vlašákem neměl nic společného. Vyráběl se ze suchého salámu (cervulátu), uzeného jazyka, úhořů (nebo mihulí, jak kdo chce), sardelí, kapar, vinného octa, olivového oleje a vaječného žloutku. Jako přílohu si můžeme představit olivy, mušle či ústřice. Ty ovšem, jak uvádí autorka, nejsou nezbytné. Takový salát však vzhledem k přísné ochraně mihulí v někdejší podobě asi nikdy neochutnáme, a když bychom sáhli po úhoři, tak by vyšel draho. Jen cena surovin na 100 g salátu by se odhadem pohybovala okolo 68 korun. Tedy čtyřikrát dráž než nejdražší vlašský salát v našem srovnání.

Pořadí výrobku Rybex Rybí salát v majonéze se liší od tabulky zveřejněné v tištěném vydání. Důvodem je změna receptury v době mezi nákupem vzorků a publikací článku. Aktuální receptura salátu již neobsahuje náhradní sladidla. Za nepřesnost se omlouváme.

vlašské saláty

 • Billa/Clever Vlašský salát

  cena 42,90 Kč

  hmotnost balení 500 g

  cena za 100 g 8,60 Kč

  pořadí 1.

  hlavní složky

  podíl salámu 23 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 13 g/100 g

  obsah cukru 2 g/100 g

  obsah bílkovin 3,8 g/100 g

  obsah soli 1,4 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Smetanová cukrárna a.s., Roztoky u Prahy

  země původu Česká republika

 • Globus Vlašský salát na chlebíčky

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,90 Kč

  pořadí 2.

  hlavní složky

  podíl salámu 28 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu junior

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 17 g/100 g

  obsah cukru 3,6 g/100 g

  obsah bílkovin 3,6 g/100 g

  obsah soli 1,9 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Lahůdky Palma s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Penny/Karlova Koruna Vlašský salát 500 g

  cena 42,90 Kč

  hmotnost balení 500 g

  cena za 100 g 8,60 Kč

  pořadí 3.

  hlavní složky

  podíl salámu 27 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 15 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 3,5 g/100 g

  obsah soli 2,1 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Boneco a.s., Praha

  země původu Česká republika

 • Lidl/chef select salát Vlašský

  cena 15,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 10,60 Kč

  pořadí 4.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 27 g/100 g

  obsah cukru 3,5 g/100 g

  obsah bílkovin 4,4 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Penny/Karlova Koruna Vlašský salát 150 g

  cena 11,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 7,90 Kč

  pořadí 5.

  hlavní složky

  podíl salámu 26 %

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 22 g/100 g

  obsah cukru 4 g/100 g

  obsah bílkovin 4 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Albert/Česká chuť Vlašský salát

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 13,30 Kč

  pořadí 6.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 18 g/100 g

  obsah cukru 4,3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Atlantik Produkt Třešňák s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Cábů Vlašský salát

  cena 23 Kč

  hmotnost balení 140 g

  cena za 100 g 16,40 Kč

  pořadí 7.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí, telecí

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu salám junior

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 20 g/100 g

  obsah cukru 5,1 g/100 g

  obsah bílkovin 2,6 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Lahůdky u Cábů, s.r.o., Křemže

  země původu Česká republika

 • Varmuža Vlašský salát

  cena 18,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 12,60 Kč

  pořadí 9.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu pařížský

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 22,9 g/100 g

  obsah cukru 3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Atlantik Vlašský salát

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,90 Kč

  pořadí 8.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu nespecifikováno

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 18 g/100 g

  obsah cukru 4,3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Atlantik Produkt Třešňák s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Palma Vlašský salát

  cena 24,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 16,90 Kč

  pořadí 10.

  hlavní složky

  podíl salámu 25 %

  použití SOM [a]

  druhy masa v salámu drůbeží SOM 1), vepřové

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu lahůdkový salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 15 g/100 g

  obsah cukru 3,6 g/100 g

  obsah bílkovin 2,6 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Lahůdky Palma s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

 • Kaufland/K-Classic Vlašský salát

  cena 11,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 7,90 Kč

  pořadí 11.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [n]

  druhy masa v salámu vepřové, hovězí

  přídavek škrobu v salámu [n]

  typ salámu nespecifikováno

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 5,5 g/100 g

  obsah bílkovin 3,1 g/100 g

  obsah soli 2 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Boneco Vlašský salát Clasic

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 140 g

  cena za 100 g 12,80 Kč

  pořadí 12.

  hlavní složky

  podíl salámu 26 %

  použití SOM [a]

  druhy masa v salámu drůbeží SOM 1)

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu nespecifikováno

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  worcester [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 17 g/100 g

  obsah cukru 3,5 g/100 g

  obsah bílkovin 3,6 g/100 g

  obsah soli 2,2 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Boneco a.s., Praha

  země původu Česká republika

 • Dostál Vlašský salát

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 13,30 Kč

  pořadí 13.

  hlavní složky

  podíl salámu neuvedeno

  použití SOM [a]

  druhy masa v salámu drůbeží SOM 1)

  přídavek škrobu v salámu [a]

  typ salámu výrobní salám

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [a]

  náhradní sladidlo [a]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [a]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  worcester [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 22,9 g/100 g

  obsah cukru 3 g/100 g

  obsah bílkovin 3,4 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  výrobce/prodejce Jaroslav Dostál, Choceň

  země původu Česká republika

Pořadí výrobků bylo stanoveno na základě deklarovaných výživových hodnot a informací o složení. Při shodném pořadí jsou výrobky seřazeny podle abecedy.

rybí saláty

 • Penny/Gran Mare Rybí salát s jogurtem

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,90 Kč

  pořadí 1.

  hlavní složky

  podíl ryb 40 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu 25 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 10 g/100 g

  obsah cukru 2,7 g/100 g

  obsah bílkovin 6,8 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s.s, Třinec

  země původu Česká republika

 • Albert Sleďový salát s jogurtem

  cena 23,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 15,90 Kč

  pořadí 2.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 18 %

  podíl jogurtu 23 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 19 g/100 g

  obsah cukru 3,7 g/100 g

  obsah bílkovin 7,6 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s.s, Třinec

  země původu Česká republika

 • Varmuža Skandinávský salát sleďový s jogurtem

  cena 28,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 19,30 Kč

  pořadí 3.

  hlavní složky

  podíl ryb 31 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu 10 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,9 g/100 g

  obsah cukru 3,2 g/100 g

  obsah bílkovin 12,2 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Rybex Rybí salát s jogurtem

  cena 22,90 Kč

  hmotnost balení 135 g

  cena za 100 g 17,00 Kč

  pořadí 4.

  hlavní složky

  podíl ryb 30 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu 23 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 13 g/100 g

  obsah cukru 5,4 g/100 g

  obsah bílkovin 5,4 g/100 g

  obsah soli 1,4 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Lidl/Nautica Skandinávský sleďový salát s jogurtem

  cena 17,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 12 Kč

  pořadí 5.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu 10 %

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [a]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,9 g/100 g

  obsah cukru 3,3 g/100 g

  obsah bílkovin 6,7 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Penny/Gran Mare Rybí salát s majonézou

  cena 16,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,30 Kč

  pořadí 6.

  hlavní složky

  podíl ryb 40 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 35 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 30 g/100 g

  obsah cukru 2,2 g/100 g

  obsah bílkovin 8,3 g/100 g

  obsah soli 2 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Rybex Rybí salát v majonéze

  cena 21,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 9,50 Kč

  pořadí 7.

  hlavní složky

  podíl ryb 31 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 34 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 0,7 g/100 g

  obsah bílkovin 5,3 g/100 g

  obsah soli 1,8 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Gastro-Menu Express a.s., Třinec

  země původu Česká republika

 • Varmuža Rybářský salát

  cena 24,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 16,60 Kč

  pořadí 8.

  hlavní složky

  podíl ryb 31 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,6 g/100 g

  obsah cukru 4,3 g/100 g

  obsah bílkovin 8,9 g/100 g

  obsah soli 2 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Kaufland/K-Classic Rybí salát v majonéze

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 135 g

  cena za 100 g 14,70 Kč

  pořadí 9.

  hlavní složky

  podíl ryb 40 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 33 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 3,7 g/100 g

  obsah bílkovin 5,6 g/100 g

  obsah soli 1,5 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH &Co.KG, Německo

  země původu Slovensko

 • Albert Rybí salát s majonézou

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 125 g

  cena za 100 g 15,90 Kč

  pořadí 10.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 29,9 g/100 g

  obsah cukru 3,9 g/100 g

  obsah bílkovin 6,8 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Lidl/Nautica Rybí salát v majonéze

  cena 16,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,30 Kč

  pořadí 11.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [a]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,6 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 6,1 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Varmuža Rybí salát v majonéze MSC

  cena 19,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 13,30 Kč

  pořadí 12.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 24,6 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 6,1 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  certifikace ryb MSC

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Billa/Clever Rybí salát v majonéze

  cena 16,90 Kč

  hmotnost balení 150 g

  cena za 100 g 11,30 Kč

  pořadí 13.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy neuvedeno

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [a]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 25 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 6,1 g/100 g

  obsah soli 1,6 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Varmuža Rybí salát v majonéze

  cena 22,90 Kč

  hmotnost balení 125 g

  cena za 100 g 18,30 Kč

  pořadí 14.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 32 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [a]

  výživové údaje

  obsah tuku 20,7 g/100 g

  obsah cukru 3,9 g/100 g

  obsah bílkovin 2,6 g/100 g

  obsah soli 1,7 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Delimax a.s., Hodonín

  země původu Česká republika

 • Atlantik Rybí salát s majonézou

  cena 20,90 Kč

  hmotnost balení 125 g

  cena za 100 g 16,70 Kč

  pořadí 15.

  hlavní složky

  podíl ryb 32 %

  typ ryby sleď

  podíl majonézy 42 %

  podíl jogurtu [n]

  přídatné látky

  konzervanty [a]

  barvivo [n]

  náhradní sladidlo [n]

  látky zvýrazňující chuť a vůni [n]

  přírodní aroma [n]

  aroma [n]

  výživové údaje

  obsah tuku 37 g/100 g

  obsah cukru 4,5 g/100 g

  obsah bílkovin 7 g/100 g

  obsah soli 2,1 g/100 g

  informace

  certifikace ryb [n]

  výrobce/prodejce Atlantik Produkt Třešňák s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

Pořadí výrobků bylo stanoveno na základě deklarovaných výživových hodnot a informací o složení. Při shodném pořadí jsou výrobky seřazeny podle abecedy.


Přihlásit