Jak testujeme roztíratelné tuky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • tučnost: 35 %
  • senzorické hodnocení: 40 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • obal a deklarace: 15 %

Senzorické hodnocení margarínů bylo provedeno profilovou metodou (100bodová stupnice). Nevyhovující znaky byly posouzeny také metodou slovního popisu. Hodnocení se zúčastnilo 12 hodnotitelů. Jako neutralizátor bylo podáváno bílé pečivo a pitná voda.

Celkový tuk byl stanoven gravimetricky po extrakci.

Kvantifikace nemléčného tuku byla provedena dle ČSN EN ISO 17678 (57 0516) Mléko a mléčné výrobky – Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů (Referenční metoda).

Složení mastných kyselin bylo po derivatizaci stanoveno pomocí metody GC/FID.

Stanovení esterů 3-MCPD, esterů 2-MCPD a esterů glycidolu bylo provedeno metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS) podle AOCS Official methods CD 29a-13.

Přihlásit