dTest: Každý třetí Čech čelil situaci, která by se dala řešit hromadnou žalobou

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah dubnového dTestu

Vydáno: 22.9.2020   

Poslanecká sněmovna by se měla v následujících dnech zabývat v prvním čtení návrhem zákona o hromadném řízení. Jeho přijetí posílí práva českých spotřebitelů a férovost hospodářské soutěže. Spotřebitelská organizace dTest při té příležitosti provedla průzkum veřejného mínění, který odhalil, že pojem hromadné žaloby je obecně známý a každý třetí Čech se setkal s neférovým jednáním, které se dalo řešit podáním hromadné žaloby.

Právní institut hromadných řízení posiluje práva spotřebitele a poskytuje efektivní nástroj, jak se bránit neférovým praktikám a účinně vymáhat vzniklou škodu. Využívat jej mohou v různých formách obyvatelé 19 evropských zemí, v Česku však stále chybí. „I proto jsme v létě spustili kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! Cílem naší aktivity je vysvětlit široké veřejnosti přínos tohoto právního nástroje a vyzvat politiky, aby se zasadili o přijetí příslušného zákona. Po pouhých čtyřech týdnech od spuštění kampaně ji podpořilo více než 10 tisíc osob a další přibývají každým dnem. Svědčí to o vůli po změně ze strany spotřebitelů, což potvrdily i výsledky průzkumu veřejného mínění, který jsme v této věci realizovali,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Průzkum provedený externí společností odhalil, že 85 % z 1088 dotázaných, bez rozdílu věku, místa bydliště nebo vzdělání, pojem hromadné žaloby zná. Každý třetí z oslovených také potvrdil, že se setkal se situací, která by se dala řešit podáním hromadné žaloby.

Nejčastější odpovědí na otázku, s jakými případy se respondenti setkali, byly podvodné e-shopy s téměř 40 %. Nepřekvapí, že nejvíce se s nimi setkávají mladší generace, například mezi mileniály to je každý druhý. „Bylo pro nás zajímavým zjištěním, že každý pátý senior uvedl, že se setkal s nekalou praktikou v online prostředí,“ upřesňuje výsledky průzkumu Eduarda Hekšová. Na druhém místě uváděli respondenti energošmejdy. V kategorii 18 až 26 let se s nimi setkal každý čtvrtý, zatímco mezi staršími osobami ve věku 54 až 65 let to byl jen každý šestý. Energošmejdům tak čelí zejména mladší generace osob.

Jen 8 % respondentů vědělo, že současná legislativa neumožňuje podávat hromadné žaloby, zatímco tři z pěti oslovených se chybně domnívali, že to český právní řád umožňuje. „Toto zjištění jasně poukazuje na skutečnost, že veřejnosti chybí relevantní informace o spotřebitelských právech a možnostech,“ doplňuje Eduarda Hekšová.

Po zpřesnění, že hromadnou žalobu v Česku podat nelze, odpovědělo na dotaz, zda by v takovém případě podpořilo iniciativu, která by si kladla za cíl přijetí zákona o hromadném řízení, 83 % osob kladně, necelá 4 % to odmítla nebo se o to nezajímala a zbylých 13 % si nebylo jistých. „Věříme, že poslanci vezmou na vědomí nejenom naši iniciativu, ale zejména množství osob, které vyjádřilo v kampani dTestu jasnou vůli po změně, a zasadí se o přijetí zákona posilujícího práva spotřebitelů a férovost hospodářské soutěže,“ doplňuje Eduarda Hekšová.

Zákon v praxi umožní spotřebitelům získat spravedlivou kompenzaci, pokud je poškodí nepoctivý podnikatel. Hromadné žaloby by směli podávat neziskové organizace bránící práva spotřebitelů nebo sami spotřebitelé. Žaloba by umožnila vymáhat vzniklou škodu, která u jednotlivce často činí stokoruny či nižší tisíce. Délka soudního sporu a případný neúspěch a uhrazení nákladů na soudní řízení řadu spotřebitelů v současnosti odradí. V případě hromadné žaloby by náklady na soudní řízení nesl subjekt zastupující spotřebitele.

Kampaň za přijetí zákona spotřebitelské organizace dTest lze stále podpořit, a to vyplněním jednoduchého formuláře na webu zahromadnezaloby.cz.

Kontakty pro média:

Alexandr Kuchař, kuchar@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

 

dTest, o.p.s., je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a Evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit