TEST: Levné tiskárny plýtvají inkoustem

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 1.10.2009   

Ceny domácích tiskáren se již mnoho let výrazně snižují. Trendem poslední doby jsou multifunkční zařízení spojující funkce tiskárny, skeneru, kopírky a faxu. Pro běžné spotřebitele jsou finančně dostupné už i laserové tiskárny. Levné modely inkoustových tiskáren se ale mohou prodražit při častějším používání, mají vysokou spotřebu inkoustu.
Časopis TEST srovnal 30 přístrojů, z toho 17 multifunkčních zařízení a 13 jednoúčelových tiskáren. V testu byly zastoupeny jak laserové, tak inkoustové tiskárny. Nejlevnější dobrou inkoustovou tiskárnu lze pořídit již za 1400 korun, dobrá laserová tiskárna podle testu vyjde na čtyři tisíce.

V kvalitě tisku jednoznačně excelovaly laserové tiskárny. Jejich tisk je oproti tisku inkoustovému nejen přesnější a ostřejší, ale i odolnější, především vůči vlhkosti. Všechny testované laserové tiskárny získaly známku »velmi dobře« nebo »dobře« za kvalitu tisku. Mezi jednotlivými inkoustovými tiskárnami lze v kvalitě nalézt větší rozdíly.

Náklady na tisk jsou často skloňovanou otázkou právě v souvislosti s nízkými cenami tiskáren. Obavy se potvrdily. U inkoustových tiskáren se skutečně projevuje tendence ke zvýšené spotřebě inkoustu u těch nejlevnějších modelů. „Při výběru tiskárny je třeba zvážit, jak často budete tisknout. Levná tiskárna se vzhledem k vysoké spotřebě inkoustu vyplatí pouze tehdy, budete-li tisknout jen několik stránek týdně,“ uvádí Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. Pro častý tisk a do kanceláří jsou jednoznačně výhodnější laserové tiskárny.

Skenery u multifunkčních zařízení jsou využitelné především pro skenování dokumentů. Kvalita některých testovaných přístrojů je příliš nízká pro skenování například fotografií. V režimu kopírky, kdy tiskárny skenovaný dokument rovnou tisknou, se ovšem kvalita skenování výrazně zhoršila. Mnohé kopírky jsou navíc velmi pomalé a pro více kopií je třeba dokument vždy znovu skenovat.

Všechny testované tiskárny mají nízkou spotřebu elektrické energie v režimu stand-by. Většinou nepřesahuje 2 W. Václav Beneš ale upozorňuje: „Tiskárna spotřebovává elektrickou energii i při úplném vypnutí. Spotřeba se většinou neliší od té v režimu stand-by.“ Pokud chcete skutečně šetřit, TEST doporučuje tiskárnu vždy vypínat pomocí síťového vypínače na prodlužovací liště.

Test tiskáren vyšel v zářijovém vydání časopisu TEST. Kromě testu tiskáren v tomto vydání naleznete test kombinovaných chladniček, omlazující krémů na ruce a srovnání nabídky rizikového pojištění. Na www.dtest.cz vyšel elektronický TEST speciál TELEVIZORY se 118 modely LCD, plazmových a LED televizorů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit