Test kočárků prokazující výskyt chemických látek proběhl v pořádku

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 23.9.2009   

Občanské sdružení spotřebitelů TEST reaguje na nepravdivé informace o údajném pochybení v testu kočárků realizovaném jeho partnerskou německou organizací Stiftung Warentest. Testované kočárky skutečně představují zdravotní riziko; k žádnému pochybení v testu nedošlo.
V uplynulých dnech byly v českých médiích zveřejněny nepravdivé informace o tom, že německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest pochybila při testování kočárků. Výsledky testu prokázaly u deseti ze čtrnácti testovaných kočárků významný obsah problematických chemických látek, jako jsou například ftaláty a karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Tyto látky mohou být rizikové nejen pro děti, ale i pro obsluhu kočárků.

Není pravda, že by se spotřebitelská organizace Stiftung Warentest dopustila pochybení v tomto testu a testovala podle nesprávných norem, jak bylo opakovaně zveřejněno. Ida Rozová, předsedkyně partnerského Občanského sdružení spotřebitelů TEST, vysvětluje: „Cílem testu bylo objektivně zjistit obsah škodlivých látek a dát tak rodičům možnost si vybrat kočárek, který škodlivé látky v rizikovém množství neobsahuje.“

Zpochybnění výsledků testu a činnosti renomované spotřebitelské organizace Stiftung Warentest zveřejnil internetový server Babyweb.cz pravděpodobně v návaznosti na reakce svých inzerentů. „Skutečnost, že kočárky toxické látky obsahují, byla testem dostatečně prokázána. Testované kočárky představují zdravotní riziko. Zpochybnění výsledků uvedené serverem Babyweb.cz se nezakládá na žádných důkazech,“ uvádí Václav Beneš, manažer testování časopisu TEST.

Cílem spotřebitelských organizací je hájit zájmy spotřebitelů. „Objektivní a nezávislé testování výrobků upozorňuje spotřebitele na rizika, která jim mohou při užívání výrobků hrozit. V případě kočárků je chemickému riziku vystavena nejzranitelnější skupina, tedy malé děti,“ dodává Rozová.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST vyzývá komerční server Babyweb.cz, provozovaný společností Media Park s.r.o., k okamžitému stažení nepravdivých informací, které poškozují dobré jméno organizace Stiftung Warentest a potažmo i OSS TEST a k vydání tiskové omluvy. Vyzývá také státní orgány, zejména Českou obchodní inspekci, aby věnovala zvýšenou pozornost kvalitě dětských kočárků a jejich chemické bezpečnosti.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit