TEST: Některé chladničky nechladí ani nemrazí

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 23.9.2009   

Mezi základní požadavky na kvalitní kombinovanou chladničku patří výkonné chlazení a mrazení a nízká spotřeba elektrické energie. Ne všechny chladničky tato kritéria splňují. Z 23 testovaných chladniček pouze pět získalo známku „dobře“. Testovaný model značky Candy se ukázal jako nedostatečný.
Kvalitní kombinovaná chladnička by měla mít správnou vnitřní teplotu jak ve své chladicí, tak mrazicí části. Optimální teplota pro skladování i rychle se kazících potravin v chladničce by měla být 3 nebo 4 ˚C, v mrazničce pak -18 ˚C a méně. Některé testované výrobky měly při standardním nastavení vnitřní teplotu příliš vysokou. Ta navíc u mnohých modelů kolísá se změnami teploty okolního prostředí. „Kvalitní chladnička by měla být schopna udržet konstantní vnitřní teplotu v rozpětí teploty okolního prostředí od 10 do 32 stupňů Celsia. Jinak hrozí, že se potraviny v ní uložené začnou kazit,“ vysvětluje Václav Benes, redaktor časopisu TEST.

Dalším důležitým ukazatelem kvality je chladicí a mrazicí výkon. To znamená, jak rychle dokáže chladnička zchladit a mraznička zmrazit potraviny o pokojové teplotě. Sedm z testovaných výrobků nedokázalo za 24 hodin zmrazit potraviny na požadovanou teplotu -18 ˚C.

Některé přístroje vybavené pouze jedním termostatem nedosáhly optimální kombinace teplot v chladicím a mrazicím prostoru. Například u testovaného modelu značky Candy, který získal celkově nedostatečné hodnocení, při teplotě 3 ˚C v chladničce bylo v mrazničce pouze -15 ˚C a při nastavení teploty mrazničky na -18 ˚C byla teplota v chladicí části již pod 0 ˚C.

Rozdíly ve spotřebě elektrické energie jsou v řádu stovek kilowatthodin ročně u kombinovaných chladniček se srovnatelným objemem. Nejméně úsporná testovaná chladnička značky Haier má roční spotřebu přes 500 kWh, nejúspornější chladnička Liebherr má při stejném objemu spotřebu poloviční. „Uvážený výběr chladničky může ušetřit tisíce korun jinak zbytečně vyhozených za spotřebovanou energii,“ upozorňuje Václav Beneš.  

Test kombinovaných chladniček vyšel v zářijovém vydání časopisu TEST. Kromě testu chladniček v tomto vydání naleznete test tiskáren, omlazující krémů na ruce a srovnání nabídky rizikového pojištění. Na www.dtest.cz vyšel elektronický TEST speciál TELEVIZORY se 118 modely LCD, plazmových a LED televizorů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit