Plyn 2020: Srovnání cen modré energie

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 9/2020

Patříte-li ke strávníkům, kteří si své pokrmy raději než v mikrovlnné troubě ohřívají na klasickém plynovém sporáku, pak vás možná pohled na plápolající modrý plamínek přivede k zamyšlení, kolik tak za něj vlastně ročně zaplatíte. Čas potřebný k ovlažení večeře vám sice k výpočtu přesných nákladů pravděpodobně stačit nebude, avšak k nahlédnutí do výsledků srovnání cen na trhu působících obchodníků bude jistě dostačující. Na které pozici se umístil produkt právě vašeho dodavatele?

Když se obchodníci s energiemi snaží získat nové klienty a telefonicky oslovených zákazníků se zeptají, od které společnosti odebírají plyn v současnosti, spotřebitelé si často dodavatele plynu spletou s dodavatelem elektřiny. Takové záměně se koneckonců ani nelze příliš divit – subjektů, které poskytují obě zmíněné komodity, nalezneme na trhu nespočet, přičemž tímto výčet podobností mezi oběma typy energií rozhodně nekončí. Co dalšího tyto dva zdroje spojuje?

Plyn je, stejně jako elektřina, komoditou obchodovanou na energetické burze. V tomto specifickém prostředí virtuální platformy se setkávají výrobci energií (případně subjekty s nimi obchodující) s vašimi potenciálními dodavateli, kteří jsou v této fázi obchodního vztahu v pozici poptávajících. Protne-li se jejich představa o nákupní a prodejní ceně, předmětem obchodu se stává určitý objem megawatthodin, který je dále obchodovaný koncovým zákazníkům. Připomíná vám to příběh popsaný u elektřiny? Pak jsme za tento postřeh jedině rádi, neboť proces nákupu je u obou komodit de facto identický. Kromě burzovních „začátků“ spojuje plyn s elektřinou také například totožná legislativa, stejný dozorový orgán či stejná pravidla pro případ vyvázání se z již uzavřených smluv.

Na rozdíl od elektřiny se zemní plyn nevyrábí, ale těží. A to hluboko pod zemským povrchem nebo mořským dnem, kde jsou jeho ložiska pomocí vrtných souprav navrtána a posléze vytěžena. Tento přírodní hořlavý plyn s vysokým obsahem metanu je následně dopravován do závodů zpracovatelského průmyslu, kde jsou jeho vlastnosti pro účely užití v domácnostech upraveny. Prochází zejména procesem zvaným odorizace, jehož podstatou je přidání páchnoucích plynů, a to z bezpečnostních důvodů při následné manipulaci.

Kolik dílků má cenová stavebnice?

Parametrem, který nese jak znaky podobnosti, tak zároveň odlišnosti, je cenová metodika. Co společného mají zmíněné typy energií v oblasti cenotvorby? Zjednodušeně řečeno „dílky“, které tvoří výslednou účtovanou částku. Souhrnná cena za plyn se totiž, stejně jako v případě elektřiny, skládá z regulované a neregulované složky. Pro ty z vás, kdo by si rádi tyto termíny osvěžili v paměti, jen připomeneme, že regulovanou část ceny kaž­doročně vyhlašuje Energetický regulační úřad (ERÚ), přičemž jím stanovené ceny jsou pro daný kalendářní rok pevné a neměnné pro všechny dodavatele. Naopak u neregulované složky mají obchodníci volné pole působnosti a její výše závisí na jejich obchodní strategii.

Pro úplnost vám ještě dlužíme prozradit onu slíbenou odlišnost. Jaký rozdíl ukrývá proces cenotvorby obou komodit? Odpověď nalezneme u regulované složky ceny. Zatímco u elektřiny představuje tato část více než polovinu z výsledné ceny za energii, u plynu tvoří regulovaná složka menší (přibližně pouze třetinovou) část celkové ceny za dodávky energií.

Rozdělením ceny na regulovanou a neregulovanou složku však pomyslná „cenová skládačka“ rozhodně nekončí. Obě zmíněné části se totiž dále dělí na další dílčí položky. S jakými pojmy se můžete povětšinou setkat ve svém vyúčtování, respektive co všechno je zahrnuto v konečné ceně plynu? Výsledná částka se skládá z následujících položek:

regulovaná složka

  •  cena za přepravu plynu
  •  cena za distribuci plynu (část variabilní a fixní)
  •  cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora trhu OTE)

neregulovaná složka (její struktura se může lišit podle jednotlivých dodavatelů)

  •  cena za komoditu
  •  cena za obchod (náklady na obchodní činnost, marže)

daně

  •  DPH, případně daň ze zemního plynu (není-li subjekt od ní osvobozen)

Uvedené položky obvykle naleznete ve svém vyúčtování rozúčtovány kvartálně, což je důsledek dřívější cenové politiky, kdy v minulosti probíhaly změny cen ve čtvrtletních intervalech. Dnes však již pro úpravu cen žádná univerzální lhůta neexistuje a výše položek neregulované složky ceny bývají měněny na základě obchodní strategie každého dodavatele.

Přehled cen jednotlivých produktů doplněný o jejich komplexní ceníky obvykle naleznete na webových stránkách dodavatelů. Z jejich zpracování by mělo být zřejmé rozložení regulovaných i neregulovaných složek ceny včetně ceny konečné, vztahující se k jednotce spotřeby. Čemu věnovat při čtení ceníků zvýšenou pozornost? Neféroví dodavatelé rádi zaplní své tabulky neúplnými údaji, například v podobě zveřejnění cen bez DPH, vynechání poplatku za činnost operátora trhu nebo neuvedení (respektive nepřipočtení) regulované části ceny. Zkontrolovat je také vždy třeba i cílovou skupinu zákazníků a případný časový závazek dané smlouvy.

Co indikuje indikativní cena?

Zemní plyn se, coby významná nerostná surovina, může chlubit spoustou jedinečných vlastností. Jeho specifika navíc nekončí na těžební pláni, ale až v kanceláři dozorového úřadu. U zemního plynu nelze nezmínit takzvanou indikativní cenu. Tušíte, jak se stanovuje a komu vůbec slouží?

Zmíněná indikativní cena plynu značí výši neregulované složky ceny za plyn, kterou Energetický regulační úřad považuje za přiměřenou. Jedná se tedy o doporučenou částku, za niž by obchodníci měli tuto komoditu svým zákazníkům prodávat. Podmiňovací způsob „by měli“ zde přitom hraje zásadní roli, neboť výši neregulované složky mají v kompetenci samotní dodavatelé a nelze ji nikým nařizovat. Výše indikativní ceny tak má pouze informativní charakter a není pro dodavatele závazná. Není tedy ničím neobvyklým, že někteří obchodníci poskytují své dodávky energií za cenu i o několik tisíc vyšší, než je právě tato doporučená, úřadem stanovená hodnota. I pokud tedy tento zásadní cenový rozdíl objevíte, bohužel vám nezakládá právo na snížení ceny na danou přiměřenou úroveň.

K jakému účelu tedy indikativní cena plynu vlastně slouží? Převážně psychologicko-marketingovému. Dodavatelé, kteří mají ceny svých produktů stanoveny pod tuto obecnou úroveň, se ve snaze získat nové odběratele tímto faktem rádi pochlubí. A zákazníci, již se u obchodníků s vyššími sazbami snaží o dosažení cen nižších, zase mnohdy s takovou argumentací uspějí.

Indikativní ceny plynu (rozdělené podle charakteru odběru na vaření, ohřev vody a vytápění) jsou přitom na poli energetiky stále ještě nováčkem. K jejich vyhlášení přistoupil ERÚ poprvé až v roce 2016, kdy došlo k výraznému poklesu cen plynu na burzách, který ovšem řada obchodníků do ceny zákazníkům odmítla promítnout. Stanovení obecné přiměřené ceny se tehdy setkalo s úspěchem a dozorový orgán u vyhlašování zůstal dodnes. A jakým způsobem dojde ERÚ ke konkrétním číselným hodnotám? Podkladem je především aktuální vývoj cen plynu na komoditních burzách, k nimž následně připočítá přiměřenou marži obchodníka.

Prověřovat se vyplatí!

Téměř s paušální platností by se dalo prohlásit, že snaha dodavatelů energií o získání co největšího finančního obnosu z kapes spotřebitelů nezná hranic. S jakými praktikami se naši spotřebitelé setkávají v poslední době?

Do hledáčku dodavatelů se tentokrát dostali zákazníci se smlouvami uzavřenými na dobu určitou. Těm je přibližně půl roku před koncem stanovené doby odeslán dopis s nabídkou na uzavření nové smlouvy (opět na dobu určitou) s velice „výhodným“ ceníkem. Pomineme-li obligátní obchodní triky v podobě vyvolání obavy z nejisté globální situace ohledně současné pandemie či uvedení nepravdivých informací o aktuálním vývoji cen na komoditních burzách, dostaneme se k samotnému jádru věci. Onen nový a pochopitelně „výhodnější“ ceník totiž bývá mnohem méně výhodný než váš ceník stávající, jehož sazby byste mohli ještě následujícího půl roku bez problému užívat.

Parametry výpočtu u typu "byt": Středočeský kraj (Mladá Boleslav), spotřeba 1,5 MWh/rok (vaření + případný ohřev vody).
dodavatel
produkt
celková roční platba
Blue – Gas VIP525B 2779 Kč
NWT 3142 Kč
České teplo ceník plyn MODOM 3151 Kč
MND Plyn z první ruky – Ceník 2021 Online 3202 Kč
První rodinná Energie z burzy 3312 Kč
Brodská plynárenská ČES měření 3317 Kč
Eneka E-tarif 3331 Kč
Indikativní cena plynu pro třetí čtvrtletí 2020 3335 Kč
Zero Energy ZERO 3353 Kč
Lumius Bez Závazků 3426 Kč
FREE for YOU 3440 Kč
EUROPE EASY ENERGY eDomácnost 3462 Kč
X Energie Premium 3462 Kč
Hanácká plynárenská On-line 2020 3495 Kč
FONERGY PLYN ceník pro maloodběr 2020 3524 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 3524 Kč
BOHEMIA ENERGY BE RELAX 3605 Kč
COMFORT ENERGY CE RELAX 3605 Kč
SFORP Pohoda Jazz 3654 Kč
ZFP Energy PERFEKTNÍ CENÍK 2020 3687 Kč
Moravská plynárenská Online 2020 3694 Kč
Energie ČS PRODUKT STANDARD 3696 Kč
Františkovy Energie Online 3730 Kč
Gazela Energy 3732 Kč
ČEZ Prodej PLYN smlouva na dobu neurčitou 3790 Kč
ELIMON Svěží ePRODUKT 3807 Kč
Energie na druhou SPOŘ! 3841 Kč
VEMEX Energie Flexi 3843 Kč
Alpiq Retail PLYN STANDARD na neurčito 3874 Kč
SPP uSPPořím bez závazku 3888 Kč
Czech Energy Plyníci 3899 Kč
Rodinná energie Energie jinak 3915 Kč
PRIMAGAS PRODUKT PROGRES 3932 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. STANDARD 3986 Kč
AZ Energies Plyn bez závazku 3988 Kč
LAMA energy STANDARD 4001 Kč
Strong energy Air 2020 4006 Kč
Corasta STANDARD (od 1.1.2020) 4012 Kč
Yello Energy Yello Joule. 4077 Kč
Česká energetická a plynárenská Plyn Garantováno 4086 Kč
Pražská energetika PRE PLYN STANDARD 4141 Kč
CENTROPOL ENERGY OPTIMUM 4172 Kč
ARMEX ENERGY CENÍK ZEMNÍHO PLYNU 4184 Kč
FOSFA e-Tarif (smlouvy do 30.11.2019) 4184 Kč
innogy (RWE) CENÍK PLYN STANDARD 4217 Kč
IN ENERGIE BEZ ZÁVAZKŮ 4238 Kč
PRVNÍ MORAVSKÁ PLYNÁRNÍ COMFORT 4259 Kč
Český Energetický Dodavatel FAIR PLAY 4284 Kč
Pražská plynárenská STANDARDNÍ CENÍK 4324 Kč
Clever Energies NEURČITO 4495 Kč
EASY POWER Ceník Standard Plyn Březen 2020 4656 Kč
bezDodavatele 4931 Kč
ELGAS Energy 4948 Kč
GAS International K o m p l e t P R O  4994 Kč
Lidová energie JISTOTA 2020 5003 Kč
Utylis Energie LEVNÝ.CZ 5030 Kč
ST Energy Asistent-Home 5092 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 5357 Kč
GEEN Sale Standard 5887 Kč
Dobrá energie, s.r.o. Benefit ceník 2020 6636 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. srpna 2020 a jsou čerpány z webové kalkulačky portálu TZB-info či stránek jednotlivých společností. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoliv omezení cílové skupiny zákazníků (například pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt, a to ten s nejnižší cenou, který svými parametry splňoval podmínky zadání nastavené prostřednictvím metody filtrování. Údaje mají orientační charakter –⁠ v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (třeba zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.
Parametry výpočtu u typu "dům bez úsporných opatření": Středočeský kraj (Mladá Boleslav), spotřeba 30 MWh/rok (vaření + případný ohřev vody + vytápění).
dodavatel
produkt
celková roční platba
bezDodavatele 22 469 Kč
Rodinná energie Energie jinak 24 920 Kč
BOHEMIA ENERGY Energie A++ 27 187 Kč
EUROPE EASY ENERGY eNákup 27 187 Kč
X Energie Energie A++ 27 187 Kč
České teplo ceník plyn MODOM 27 817 Kč
Lumius Bez Závazků 27 911 Kč
Blue – Gas VIP525B 28 507 Kč
Hanácká plynárenská On-line 2020 29 015 Kč
LAMA energy CENÍK PLYNU - FLEXI 29 541 Kč
123ušetři.cz 29 995 Kč
Moravská plynárenská Online 2020 30 249 Kč
Český Energetický Dodavatel FAIR PLAY 30 304 Kč
Gazela Energy 31 338 Kč
COMFORT ENERGY CE RELAX promo 20-21 31 904 Kč
Indikativní cena plynu pro třetí čtvrtletí 2020 32 355 Kč
AZ Energies Plyn bez závazku 32 413 Kč
Energie na druhou SPOŘ! 33 044 Kč
FREE for YOU 33 444 Kč
FOSFA e-Tarif (smlouvy do 30.11.2019) 33 734 Kč
Františkovy Energie Online 33 734 Kč
MND Produkt Plyn z první ruky – Ceník 2021 Online 34 127 Kč
NWT 34 315 Kč
Strong energy Air 2020 34 445 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 34 496 Kč
Brodská plynárenská ČES měření 35 534 Kč
EASY POWER Ceník Standard Plyn Březen 2020 36 246 Kč
Eneka STANDARD 36 456 Kč
Alpiq Retail PLYN STANDARD na neurčito 36 515 Kč
První rodinná Energie z burzy 36 995 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 37 001 Kč
Czech Energy Plyníci 37 386 Kč
SFORP Pohoda Jazz 37 473 Kč
FONERGY PLYN ceník pro maloodběr 2020 37 872 Kč
SPP uSPPořím bez závazku 37 894 Kč
Yello Energy Yello Joule. 37 908 Kč
ZFP Energy PERFEKTNÍ CENÍK 2020 38 017 Kč
Zero Energy ZERO 38 075 Kč
PRIMAGAS PRODUKT PROGRES 38 271 Kč
GAS International K o m p l e t P R O  38 308 Kč
ELGAS Energy 38 489 Kč
Česká energetická a plynárenská Plyn Garantováno 39 019 Kč
Utylis Energie LEVNÝ.CZ 39 034 Kč
ST Energy Asistent-Home 39 397 Kč
IN ENERGIE BEZ ZÁVAZKŮ 40 061 Kč
Dobrá energie, s.r.o. Benefit ceník 2020 40 798 Kč
VEMEX Energie Flexi 40 979 Kč
ELIMON Svěží ePRODUKT 41 052 Kč
Clever Energies NEURČITO 41 248 Kč
PRVNÍ MORAVSKÁ PLYNÁRNÍ COMFORT 41 248 Kč
Pražská plynárenská STANDARDNÍ CENÍK 41 437 Kč
Energie ČS PRODUKT STANDARD 41 611 Kč
ČEZ Prodej PLYN smlouva na dobu neurčitou 41 887 Kč
GEEN Sale Standard 41 923 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. TREND 42 664 Kč
ARMEX ENERGY CENÍK ZEMNÍHO PLYNU 42 867 Kč
innogy (RWE) CENÍK PLYN STANDARD 43 552 Kč
Corasta STANDARD (od 1.1.2020) 44 842 Kč
CENTROPOL ENERGY DŮVĚRA START (od 1.1.2018) 45 168 Kč
Pražská energetika PRE PLYN STANDARD 45 192 Kč
Lidová energie JISTOTA 2020 45 386 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. srpna 2020 a jsou čerpány z webové kalkulačky portálu TZB-info či stránek jednotlivých společností. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoliv omezení cílové skupiny zákazníků (například pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt, a to ten s nejnižší cenou, který svými parametry splňoval podmínky zadání nastavené prostřednictvím metody filtrování. Údaje mají orientační charakter –⁠ v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (třeba zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.


Přihlásit