Jak testujeme sušené houby

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • vlhkost: 30 %
  • plísně: 25 %
  • mykotoxiny: 15 %
  • těžké kovy: 20 %
  • pesticidy: 10 %

Podíl vody v sušených houbách neboli zbytkovou vlhkost jsme určovali s pomocí gravimetrie.

Obsah plísní jsme zjišťovali kultivační metodou.

Přítomnost mykotoxinů jsme analyzovali s pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC –MS/MS).

Na zjišťování množství těžkých kovů jsme použili hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).

Pesticidy jsme odhalovali kapalinovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (LC –MS/MS).

K určení množství oxidu siřičitého jsme použili titraci.

Přihlásit