Jak testujeme eidamy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • fyz.-chemické parametry: 30 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • mikrobiologické vyšetření: 15 %
  • sůl: 15 %
  • obal a deklarace: 10 %

Senzorické hodnocení

Proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Devět hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry - chuť a vůni, vzhled a konzistenci – pomocí školní stupnice od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Obsah bílkovin

Byl stanoven pomocí Kjeldahlovy metody.

Obsah tuku a sušiny

Obě hodnoty byly zjišťovány gravimetricky.

Obsah soli

Byl zjištěn nepřímo výpočtem z obsahu sodíku stanoveného pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie.

Mikrobiologické vyšetření

Spočívalo v určení množství několika vybraných mikroorganismů. Počty bakterií Escherichia coli byly zjišťovány dle ČSN ISO 16649–2. K určení počtu kvasinek byla použita horizontální metoda dle ČSN ISO 21527–1 a ČSN ISO 21527-2. Pro Listerii monocytogenes jsme použili metodu průkazu a stanovení počtu kultivací dle ČSN EN ISO 11290–1 a ČSN EN ISO 11290-2. Vyšetření přítomnosti bakterií rodu Salmonella bylo provedeno horizontální metodou průkazu kultivací dle ČSN EN ISO 6579. 

Obal a deklarace

Ověřovali jsme shodu deklarovaných a zjištěných hodnot obsahu sušiny, tuku v sušině a soli. Dále jsme hodnotili, zda se seznamu složek na etiketě objevují konzervanty, stabilizátory a barviva.

Přihlásit