Zákon o hromadném řízení pomůže tisícům spotřebitelů

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 13.8.2020   

Přibývá počet případů, kdy jsou spotřebitelé kráceni na svých právech, zároveň chybí důležitý nástroj, který by umožnil účinně se bránit nepoctivým obchodníkům. Proto spouštíme kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! Jejím cílem je upozornit na fakt, že český právní řád postrádá možnost hromadného řízení, a dát zákonodárcům najevo, že je nutné posílit ochranu spotřebitelů a férových podnikatelů.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Naše poradna zaznamenává každoroční nárůst stížností na neférové chování problematických e-shopů nebo společností organizujících pochybné energetické aukce. V souvislosti s cíleným nesprávným uplatňováním takzvaného lex voucher jsou evidovány další stovky stížností na cestovní kanceláře. Jen od počátku roku řešila naše poradna 3,5 tisíce případů v těchto oblastech. Spotřebitelé jsou kráceni nejen na svých právech, ale každému jednomu z nich vznikla i finanční škoda ve výši stovek až tisíců korun. Celkově jde o milióny. Naše statistika je pouze vrcholem ledovce, skutečných případů je mnohem více. V naší poradenské praxi se často setkáváme se situacemi, kdy by byl vhodný postup prostřednictvím hromadného řízení. Typicky v případech, kdy má skupina spotřebitelů vůči jednomu subjektu téměř totožné nároky, ale samostatně se tito lidé kvůli nízkým částkám nechtějí či nemohou soudit. Hromadná žaloba by umožnila tyto spotřebitele spojit a zajistit pro ně spravedlivou kompenzaci.

Hromadné žaloby by dále pomohly řešit případy u vybraných online seznamek nebo u sporů s operátory či finančními institucemi.

Návrh zákona o hromadném řízení již schválila vláda a nyní čeká na projednání v parlamentu. I proto spouštíme kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! Chceme, aby byl schválen zákon, který umožní podávání hromadných žalob. To poskytne českým spotřebitelům možnost spojit síly a efektivněji vymáhat svá práva. Obracíme se proto na veřejnost, aby se připojila ke kampani. Společně tak dáme zákonodárcům najevo, že usilujeme o účinnější obranu proti nepoctivým podnikatelům.

zaloby banner mobil 1

Lidé mohou svou podporu vyjádřit na webu zahromadnezaloby.cz vyplněním krátkého formuláře. Zde se mohou také blíže seznámit nejen s cíli kampaně, ale i s problematikou hromadných žalob včetně připravovaného zákona.

Nejproblematičtější oblastí z hlediska porušování spotřebitelských práv jsou v poslední době zprostředkovatelské e-shopy, které přeprodávají zboží ze zahraničí. V naší poradně v tomto segmentu vzrostl 6x počet stížností od roku 2018. Stížnosti se přitom týkají stále stejných provozovatelů internetových obchodů. Nejčastější praktikou pochybných e-shopů je, že si zákazník objedná zboží, které mu po dlouhém čekání dorazí v horší kvalitě nebo nedorazí vůbec. Provozovatel pak při komunikaci tvrdí, že je pouze zprostředkovatelem, a tudíž za nic neodpovídá a odepírá spotřebitelům právo na odstoupení od smlouvy.

Zprostředkovatelské internetové obchody přitom nabízejí zboží českým zákazníkům, musejí proto dodržovat tuzemská pravidla na ochranu spotřebitele. Ta však často obcházejí. Upírají spotřebitelům řadu jejich práv, například odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet před samotným dodáním zboží. Pokud se s prodejcem nedá domluvit, zbývá spotřebiteli pouze obrátit se na soud. Časové a finanční náklady soudního řízení ho však od vymáhání několika set korunového nároku často odradí.

Více o kampani se dozvíte na webu zahromadnezaloby.cz.


Přihlásit