Jak na výběr vhodné dětské autosedačky

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 29.7.2020   

Pořízení dětské autosedačky je zodpovědný úkol. Její používání je povinné, protože chrání děti před následky případné autonehody. Podle čeho ale vybrat nejlepší model autosedačky s ohledem na věk dítěte? Bezpečí, pohodlí, snadná manipulace a chemická nezávadnost. To jsou čtyři základní předpoklady, bez jejichž splnění byste autosedačku kupovat neměli.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Česká legislativa stanoví, že každé dítě, které je lehčí než 36 kilogramů a měří méně než 150 centimetrů, musí být při jízdě usazeno v autosedačce. Věk v tomto ohledu nehraje roli. Dítě musí být umístěno v autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům. Pokud je použit typ autosedačky instalované proti směru jízdy, musí být na daném sedadle deaktivován airbag. Umístění a upevnění autosedačky a usazení dítěte do ní se musí provádět podle návodu od výrobce autosedačky.

Zákon řeší také situaci, kdy je ve vozidle přepravováno více dětí, než kolik tam může být umístěno autosedaček. V takovém případě musejí být další děti, jsou-li starší tří let, připoutány bezpečnostním pásem. Mladší děti musejí být vždy přepravovány v autosedačce.

Ve vozidlech, která postrádají zádržné bezpečnostní systémy (nemají ani bezpečnostní pásy), není možná přeprava dětí mladších tří let. V těchto vozidlech není navíc povoleno vézt na sedadle vedle řidiče dítě menší než 150 centimetrů.

I u povinnosti použít dětskou autosedačku platí určité výjimky. Tu mají osoby, jejichž zdravotní stav neumožňuje použití zádržného bezpečnostního systému, přičemž zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením. Osvobozena od povinnosti je i přeprava dětí ve vozidlech taxislužby. Dítě lehčí než 36 kilogramů a menší než 150 centimetrů ovšem nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

A jak tedy vybrat dětskou autosedačku? Rozhodujícími údaji pro výběr je hmotnost dítěte a přizpůsobení sedačky jeho velikosti. Rozhodně nekupujte příliš velkou sedačku, aby vám vydržela déle a ušetřili jste. Takové rozhodnutí se může vymstít.

Dítě v autosedačce stráví pravděpodobně dlouhé hodiny, aniž by se mohlo výrazně pohybovat. Mezi jinými proto věnujte pozornost kvalitě polstrování, ale i výhledu z okénka, který bude mít dítě při umístění sedačky v automobilu. To si nejlépe ověříte, pokud půjdete sedačku vybírat i s dítětem a obchodník vám umožní její vyzkoušení přímo ve vašem vozidle.

Při nákupu si ověřte, že byla sedačka homologována (to je povinné pro všechny autosedačky uváděné na trh), zvláště důležitá je přítomnost značky R44-04 (nejlépe) nebo R44-03 (nákup ve specializovaném obchodě je méně riskantní). Vyšší bezpečnost zaručují autosedačky, které úspěšně prošly náročnými bezpečnostními testy, jež uveřejňujeme. Z hlediska údržby je praktické, pokud je možné potah autosedačky sejmout a prát v pračce.

Vyhněte se nákupu již použitých sedaček – nevíte, v jakém stavu se sedačka skutečně nachází a zda nebyla poškozena při autonehodě. Tato poškození nemusí být na první pohled viditelná.

V případě, že kupujete sedačku se systémem isofix, ujistěte se, že je univerzální. Jestliže tomu tak není, ověřte si, že je kompatibilní s vaším automobilem. Seznam těchto automobilů by měl být k dispozici u výrobce i prodejce a dá se také vyhledat na webových stránkách výrobce.

Univerzální modely musejí být vybaveny třetím úchytem určeným k omezení rotace sedačky v případě čelního nárazu. Některé typy vozidel mají tento úchyt řešený nestandardně, a proto vyžadují použití sedačky určené pro konkrétní typ automobilu. Seznam vozidel, ve kterých je možno použít neuniverzální autosedačky se systémem isofix, musí být poskytnut prodejcem. Měl by být také dostupný na webu výrobce.

Některé modely se mohou používat se základnou (dodávanou, či volitelně dokoupitelnou), která zjednodušuje používání: základna zůstává v automobilu a samotná autosedačka se na ni v případě potřeby snadno zacvakne.

Více rad pro správný výběr dětské autosedačky, včetně vysvětlení skupin autosedaček, naleznete v námi připraveném nákupním průvodci, který je dostupný na zde.


Přihlásit