Nanotechnologie bez předsudků

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 9/2009

Ještě ani zdaleka nedozněla diskuse o potravinářském využití geneticky modifikovaných organismů (GMO), a na obzoru (spíš ale daleko blíž) je už téma obdobné – potravinářské využití nanotechnologií. Bylo by přitom velmi žádoucí vyvarovat se komunikačních chyb provázející GMO, totiž postavit informovanost laické veřejnosti na iracionálních emocích, které odmítají z principu vše neznámé a nové.

Co jsou to nanotechnologie

Hned zpočátku je třeba konstatovat, že potraviny, jejich obaly a celé spektrum jiných výrobků denní spotřeby již komponenty na bázi nanotechnologií v některých případech obsahují. Jen o tom většina lidí neví, protože zejména v potravinářství panují (i díky „odkazu GMO“) částečné obavy z toho, jak by spotřebitel na takové informace reagoval.
Podle řady odborníků mohou nanotechnologie představovat revoluci zejména co do nových vlastností produktů touto technologií vyrobených. Podle jiných ale existují dosud neprobádaná rizika. Nanočástice totiž mohou nekontrolovatelně pronikat do lidského organismu, prostupovat buněčnou stěnou a jen obtížně se pak z organismu vylučovat ven.


Přihlásit