Jak vybrat ovoce a zeleninu

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 29.7.2020

S výběrem ovoce a zeleniny asi není třeba příliš radit, nejlépe je spolehnout se na naše smysly. Jakékoliv zboží nabízené v obchodech i na trzích musí dle evropského nařízení 843/2011 splňovat minimální požadavky na kvalitu ty říkají, že ovoce a zelenina musí být celé, bez napadení hnilobou, čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek, v podstatě bez škůdců a jimi způsobených poškození zasahujících až do dužiny. Dále je nežádoucí nadměrná povrchová vlhkost a cizí pachy nebo příchutě.

Ovoce a zelenina by měly být zralé, ale nesmí být přezrálé. Zboží totiž musí být schopno přečkat manipulaci a přepravu až ke koncovému zákazníkovi, což může trvat i řadu dní.

Přes všechnu péči producentů i obchodníků zůstává ovoce i zelenina rychle se kazícím sortimentem, jehož kvalita je závislá na mnoha přírodních vlivech. Proto se v každé šarži povolují jakostní odchylky. Minimální jakostní požadavky tak nemusí splňovat až 10 % zboží, z toho až 2 % mohou být napadena hnilobou.

Vedle obecně platných požadavků nařízení dává přesnější jakostní požadavky pro jablka, rajčata, saláty, citrusy, hroznové víno, jahody, papriku, hrušky, broskve a nektarinky. Katalog požadavků se v těchto případech rozšířil například na předpisy o velikosti plodů nebo přesnější požadavky na zralost. Oproti obecným druhům se zde také zavádějí dvě až tři jakostní třídy. Nejnižší jakost nabízí zboží II. třídy, kvalitnější produkty naleznete v I. třídě, případně ve výběrové. Při nákupu výše vyjmenovaných druhů musí být zákazník o třídě jakosti informován. Rozdíly v kvalitě můžeme představit na příkladu ovoce a zeleniny z našeho testu.

Ledový salát první třídy musí být dobré jakosti, zejména se vyžaduje dobré tvarování, pevný, bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost, bez poškození mrazem a musí mít jedno dobře vyvinuté srdíčko. Ve druhé třídě se mohou prodávat saláty nevyhovující výše uvedeným požadavkům, ale bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost. Zároveň se u ní tolerují lehké vady zbarvení a lehké vady způsobené škůdci. Srdíčko salátu může být malé, u salátů ze skleníku ovšem může zcela chybět. I v těchto případech platí tolerovaný 10 % vad, z toho až 1 % (resp. 2 %) může být zboží s hnilobou.

U jablek jsou zavedeny tři třídy, nejvyšší kvalitu nabízí výběrová třída, ve které se smí prodávat pouze jablka vynikající jakosti vykazující typické znaky své odrůdy a musí mít neporušenou stopku. Plody musejí mít typické vybarvení, naprosto zdravou dužinu a tolerují se u nich pouze velmi malé vady slupky, mírná rzivost a nahnědlé skvrny, které nenarušují celkový vzhled či uchovatelnost produktu. Do první třídy se řadí jablka dobré jakosti s typickými znaky dané odrůdy. I zde se požaduje typické zbarvení povrchu, oproti předchozí třídě však může pokrývat menší plochu plodu. Dužina musí být naprosto zdravá, povolují se lehké vady tvaru, lehké vady vývoje, lehké vady zbarvení, malé, nezbarvené otlačeniny, malé vady slupky a nahnědlé skvrny a rzivost. Druhá třída zahrnuje jablka nesplňující předchozí požadavky, ale stále musí vykazovat základní jakostní znaky a jejich dužina nesmí trpět závažnými vadami. Tolerují se u nich ve vyšší míře i růstové, povrchové a vývojové vady, pokud negativně neovlivní jakost a uchovatelnost jablek.

Prodávat lze jablka o minimální velikosti 60 mm měřeno podle průměru, nebo 90 g měřeno podle hmotnosti. Výjimečně lze nabízet i plody o velikosti vyšší než 50 mm nebo 70 g s refraktometrická sušina šťávy alespoň 10,5° Brix.

Jahody by se vždy měly prodávat nemyté a s kališními lístky. I zde se rozlišují tři třídy jakosti. Ve výběrové třídě se nabízejí kusy vynikající kvality, vzhledu a čistoty a tolerovány jsou jen velmi lehké vady povrchu. U první třídy se již tolerují některé mírné vady tvaru, lehké bílé zbarvení a lehké otlaky. Druhá třída zahrnuje jahody splňující alespoň základní požadavky na jakost a připouští se u ní výraznější vady tvaru, zbarvení i lehké stopy zeminy.

Etikety ovoce a zeleniny se od běžných potravin v mnohém liší, například na nich nenajdete ani složení, ani datum spotřeby. Na baleném zboží musí štítek vždy prozradit název zboží, jeho hmotnost, zemi původu a adresu dodavatele. Dále na každé etiketě najdete označení I. nebo II. jakostní třídy a také číslo šarže. To poznáte podle písmene L. Nejběžnější systém číslování šarží používá čtyři číslice, kdy první dvě označují číslo kalendářního týdne a zbylé pořadové číslo dne v týdnu, kdy bylo zboží zabaleno. Například mrkev označená kódem L2305 byla zabalena v pátek 23. kalendářního týdne.

U některých vybraných druhů, například jablek, rajčat, hroznového vína či paprik se kromě výše uvedených informací navíc uvádí ještě název odrůdy a také tzv. kalibr často vyjádřený příčným průměrem plodu, či hmotností kusu.

Při nákupu nebaleného ovoce a zeleniny se poskytují skromnější informace. Povinně se uvádí země původu, jakostní třída, název, případně i odrůda.

Sháníte-li bio ovoce a zeleninu, poznáte je podle slova bio u názvu a evropského loga zeleného lístku. Zboží bez tohoto označení pochází z běžné produkce, i když se nabízí na farmářských trzích.

Databáze testovaných výrobků

Čerstvé ovoce a zelenina (24 výrobků)
poslední aktualizace: 30.7.2020


Přihlásit