Ve Francii odhalili rozsáhlé podvody s rybím masem

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 22.7.2020   

Přidání vody do ryb, nedodržení minimální lovné míry nebo data bezpečné spotřeby jsou běžné prohřešky na francouzském trhu s rybami a dalšími mořskými živočichy. Chybují rybáři, potravinový průmysl, prodejci i restaurace.

V roce 2018 provedl francouzský úřad pro hospodářskou soutěž, spotřebu a potlačování podvodů DGCCRF kontroly ve více než 1300 zařízeních, které vyrábějí a prodávají mořské živočichy. Inspektoři prověřili například rybáře prodávající svůj úlovek přímo spotřebitelům, zpracovatele různého typu, supermarkety nebo restaurace. Závěrům věnovala pozornost i spotřebitelská organizace UFC – Que Choisir.

V 53 % případů bylo zjištěno nejméně jedno porušení předpisů, zatímco v roce 2017 to bylo v 46 % případech. Šlo například o nepřiznané přidání vody do ryb, která zvyšuje objem a hmotnost. Hřešilo se i při konzervaci nadlimitním množstvím siřičitanů. Zjištěno bylo rovněž nedodržení kritérií pro výrobu tyčinek surimi nebo nedodržení deklarované hmotnosti. Kontroloři odhalili také chyby v označení potravin. Odborný název živočichů, způsob rybolovu, lovné místo nebo způsob zpracování patří mezi povinné informace, ale ve skutečnosti byly na etiketách často nečitelné nebo dokonce chyběly.

Ve 28 % nebyla dodržena hygienická pravidla, teplota skladování nebo datum trvanlivosti. V každém druhém případě byly chybně uvedeny alergeny nebo informace pro alergiky zcela chyběla. V 4 % zjistil úřad nerespektování pravidel ochrany zdrojů – ulovení živočichové byli drobnější, než stanoví nejmenší lovné míry.

I přes opakované domluvy a sankce se ani ve Francii, známé svou vytříbenou kuchyní a mořskými pochoutkami, úřadům nedaří zvrátit trend stoupajícího počtu porušení předpisů, podvodů a klamání spotřebitele.

Přihlásit