Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu výrobku

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Šaty dělají člověka. Jenže co když si koupíte kalhoty a už po prvním praní začíná být látka průsvitná a po druhém je možné je nosit jen doma, pokud se nechcete na veřejnosti zcela odhalit? Kalhoty půjdete reklamovat, ale tuhle vadu nikdo neodstraní. Jediná rada zní – odstupte od kupní smlouvy a žádejte vrácení peněz.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud spotřebitel zakoupil zboží a v záruční době se na něm objevila vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil, kterou není možné odstranit a která brání řádnému užívání věci. Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci. Je-li na potravinách uvedena doba použitelnosti, končí záruční doba tímto datem.

U věcí, které se rychle kazí (např. pečivo, ale také řezané květiny), musí být reklamace uplatněna nejpozději den následující po koupi. Je-li na potravinách uvedena doba použitelnosti, končí záruční doba tímto datem. Spotřebitel nemůže uplatnit odpovědnost za vady, které sám způsobil, prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy adresujte vždy prodávajícímu, tedy ne například záručnímu servisu. Nebyla-li kupní smlouva uzavřena písemně, stačí od ní odstoupit ústně.

I v tomto případě je však písemná forma vhodnější pro případné budoucí spory. Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvě prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z platební karty)Přihlásit