Elektřina 2020: Dá se svítit levněji?

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Publikováno v časopise 7/2020

Elektřinou jsou v našich domácnostech poháněny desítky spotřebičů, a tak nás kromě její neustálé dostupnosti zcela přirozeně zajímá i nákladová stránka. Dá se na elektřině ušetřit i za současného zachování životního standardu?

Kdyby vám někdo položil otázku, jak dosáhnout nižšího účtu za elektrickou energii, nejspíše by vaše odpověď intuitivně směřovala ke snížení spotřeby. Příznivějších čísel na faktuře lze však dosáhnout i jinými způsoby, které navíc člověka v jeho návycích výrazně neomezují. Kromě vybavení domácnosti úspornými žárovkami a spotřebiči v příhodné energetické třídě je možné ušetřit především výběrem vhodného dodavatele – stačí pouze vědět, jak na to.

Mezi současnou pandemií nemoci covid-19 a elektrickou energií by souvislost zřejmě hledal málokdo. Energetičtí šmejdi ji však našli. Zatímco v dobách relativního klidu obcházejí domácnosti a důvěřivým spotřebitelům nabízejí „výhodné“ smlouvy o dodávkách energií, v současné době se vydávají za zástupce distributorů či zaměstnance radnice a lidem přinášejí roušky. Potíž je v tom, že je vydávají oproti podpisu, a údajný dokument přitom není potvrzením o jejich převzetí, nýbrž opět dobře známou smlouvou o dodávkách energií.

„Jednu megawatthodinu, prosím!“

Předpokladem prodeje elektřiny koncovým zákazníkům za příznivé ceny je zejména její výhodný nákup na straně obchodníků. Slovní spojení „nákup elektřiny“ zní možná trochu úsměvně, nicméně v prostředí energetické burzy, kde se s tímto artiklem obchoduje, se jedná o naprosto běžnou a rutinní komoditu. Jak takový nákup ve zmíněném prostředí probíhá?

Energetickou burzu si lze představit jako specifickou virtuální platformu určenou k obchodování s různými energetickými produkty. Z pohledu cenotvorby se jedná o klasické tržní prostředí, kde o výsledné ceně rozhoduje zákon nabídky a poptávky. V roli nabízejících jsou typicky výrobci energií (případně subjekty s nimi obchodující) a v pozici poptávajících potom vaši potenciální dodavatelé. Ti na burzu přicházejí s jediným cílem – za co nejnižší  cenu nakoupit příslušný objem megawatthodin, s nímž mohou dále obchodovat.

Za zmínku také stojí skutečnost, že energie se na komoditních burzách nakupují prostřednictvím opcí, což znamená, že se jedná nikoliv o současné, ale budoucí dodávky. Aktuální tržní ceny elektřiny tak nebývají odrazem aktuálních cen na burzách, přičemž právě tento časový rozdíl vysvětluje, proč domácnosti pocítí případný pokles burzovních cen až v průběhu následujícího roku. Obdobný princip přitom platí i při rostoucích cenách.

Kolik bude na faktuře?

Dodavatel energie sice určuje finální částku za jednotku spotřeby, avšak její výsledná cena se skládá z několika položek, přičemž ne všechny může váš smluvní partner ovlivnit. Jaké dílčí části tedy tvoří konečnou částku na vašem vyúčtování? Cena za dodávky energií se skládá ze dvou základních složek:

  •  regulované části ceny,
  •  neregulované části ceny.

Jak název první zmíněné složky napovídá, je to právě regulovaná částceny, na kterou je moc a síla obchodníka příliš krátká. Tuto podstatnou cenovou složku totiž stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) v dokumentu zvaném cenové rozhodnutí. To je vydáváno každoročně k datu 30. listopadu a jeho obsahem jsou pevně stanovené ceny platné po celý následující kalendářní rok. Hodnoty uvedené v cenovém rozhodnutí jsou v daném roce stejné pro všechny dodavatele napříč trhem a zároveň jsou pro ně závazné. Jejich neměnná výše znamená v praxi jediné – obchodníci tuto část ceny sice nesmí navýšit, na druhou stranu z ní ale nemohou ani poskytnout slevu či jiné zvýhodnění.

Jaký byl vývoj některých parametrů spadajících do regulované části ceny za posledních patnáct let, si ukážeme na grafickém znázornění (vizníže). Pro správné porozumění jeho významu je však třeba ještě doplnit, že i samotná regulovaná část ceny se skládá z několika položek. Co všechno pod ni patří?

  • Cena za distribuci elektřiny, jež se skládá z platby za příkon a ceny za distribuované množství elektřiny (položky souvisejí s distribuční soustavou).
  • Cena za související služby, mezi něž se řadí systémové služby, činnost zúčtování operátora trhu s energií (OTE) a podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energií (PoZE).
  • Daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, které bývají řazeny i samostatně mimo regulovanou složku.

Druhou avizovanou složkou ceny za dodávku energií je její neregulovaná část. Ta se sice také skládá z dílčích položek (jimiž jsou cena za komoditu – silovou elektřinu a marže obchodníka), nicméně její proces cenotvorby je o poznání jednodušší, neboť nepodléhá rozhodnutí dalších subjektů. Výše neregulované části ceny je tak plně v režii každého dodavatele.

Zní vám tato kompetence jako poukázka k získání závratného zisku na úkor spotřebitelů? Pak vás ujistíme, že v praxi na takové praktiky není prostor. Na nabídkové straně českého energetického trhu působí skutečně velké množství dodavatelů a konkurenční boj je tak vždy přiměje výši stanovované marže velice obezřetně zvažovat.

Dodavatel s velkým „D“

Ne všechny obchodníky v odvětví elektroenergetiky lze zařadit mezi slušné a poctivé. Výběr nejlepšího smluvního partnera pro dodávky elektrické energie proto vyžaduje jak dostatek časových možností k vyhledání příslušných podkladů, tak i špetku iniciativního přístupu k jejich prostudování. Podle jakých kritérií vybrat dodavatele s přívlastkem nejvhodnější?

Jako první vás jistě napadne faktor ceny. Cena za dodávky energií je bezesporu velice podstatným, avšak nikoliv jediným měřítkem. Důležitým parametrem jsou také obchodní podmínky, v nichž naleznete mimo jiné informace o výpovědní době a případných poplatcích, a jejichž součástí bývá i úplný a platný ceník pro konkrétní rok. K dobré vizitce přispívá, je-li dodavatel přihlášen k deklaraci dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitele. A nakonec také vůbec není od věci pročíst si reference jeho již stávajících či minulých zákazníků.

Vítězná škatulka

Po výběru dodavatele přichází na řadu podpis smlouvy. Ta kromě nezbytných identifikačních údajů obsahuje mimo jiné specifickou kolonku s názvem distribuční sazba. Víte, co si pod tím představit?

Distribuční sazba v případě dodávky energií značí předpokládaný odběr proudu v závislosti na typech zapojených spotřebičů. Jedná se tedy o jakési zařazení do určité kategorie podle toho, zda elektřinu užíváte pouze ke svícení, nebo i k ohřevu vody či vytápění objektu. Sazby lze obrazně přirovnat k tarifům telefonních operátorů – s tím rozdílem, že místo minut čerpáte kilowatthodiny.

Orientaci ve zmíněných kategoriích i pro laickou veřejnost zajišťuje unifikované značení distribučních sazeb. Ať tedy máte smlouvu s kterýmkoliv dodavatelem, rozlišení sazeb bude totožné. Označení každé sazby se skládá z kombinace písmen a čísel, přičemž pro vás coby koncové zákazníky z řad domácností je směrodatné počáteční písmeno „D“ představující právě jednotku typu domácnosti. Následné číslice pak reprezentují účel využití elektrické energie. Setkat se tak můžete celkově s deseti distribučními sazbami, přičemž ale ne všechny lze přiznat novým odběratelům – mnohé jsou ponechány v platnosti pouze pro zákazníky stávající. S kterými sazbami se můžete setkat nejčastěji?

  •  D02dje jednou ze dvou sazeb s jednotarifní strukturou. To znamená, že cena energie není závislá na aktuálním čase, a zákazník tak za odebíranou elektřinu zaplatí v kteroukoliv denní či noční hodinu stejnou cenu. Sazba je vhodná pro domácnosti se střední spotřebou.
  •  D25dje vhodná pro domácnosti, které mimo svícení užívají elektřinu i k ohřevu teplé vody (formou bojleru) či k vytápění pomocí akumulačního spotřebiče. Sazba je dvoutarifní, což znamená, že levnější elektrický proud je odběratelům poskytován po dobu osmi hodin denně.

Odvětví energetiky se možná může zdát oblastí, v které není příliš prostoru pro modernizaci. Avšak již následující regulační období (počínající lednem roku 2021) nás možná překvapí digitalizací energetiky v podobě automatizace, dálkového řízení či jiných chytrých prvků v síti.

Parametry výpočtu (sazba D02d): Středočeský kraj, jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně, spotřeba 2,5 MWh/rok.
dodavatel
produkt
celková roční cena
Fonergy, s.r.o. STANDARD 14 102,89 Kč
Gazela Energy, a.s. Domácnost 14 269,27 Kč
Eneka s.r.o. STANDARD 14 291,65 Kč
Ray Energy a.s. STANDARD 14 477,99 Kč
ELIMON a.s. Svěží Domácnost 14 600,81 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Standard 14 632,27 Kč
Alpiq Retail CZ s.r.o. STANDARD na neurčito 14 675,22 Kč
Alpiq Retail CZ s.r.o. ZELENÝ STANDARD na neurčito 14 675,22 Kč
Europe Easy Energy, a.s. eDomácnost 14 696,40 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT 14 723,02 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum 14 729,07 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Standard region ČEZ 14 825,87 Kč
Energie ČS, a.s. SPORO 14 871,24 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. Akviziční ceník 14 902,10 Kč
Centropol Energy, a.s. POHODA Fér 14 916,62 Kč
MND a.s. Proud 14 980,54 Kč
CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 15 011,00 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Elektřina bez závazku 15 016,44 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 15 017,05 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO Watt 15 046,69 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 15 125,95 Kč
Comfort Energy, s.r.o. PRIM - oblast ČEZ 15 413,32 Kč
Centropol Energy, a.s. Důvěra Start 15 488,95 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina 15 960,85 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na dobu neurčitou 16 160,50 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. června 2020 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz). Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoliv speciálními podmínkami jejich získání. Smlouva v modelovém příkladu je uzavřena na dobu neurčitou. Údaje mají orientační charakter –⁠ v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (například zda jste nový či stávající zákazník, nebo zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.
Parametry výpočtu(sazba D25d): Středočeský kraj, jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně, spotřeba 6 MWh/rok (3 MWh ve vysokém tarifu, 3 MWh v nízkém tarifu).
dodavatel
produkt
celková roční cena
Gazela Energy, a.s. Domácnost 24 604,97 Kč
Eneka s.r.o. STANDARD 24 673,94 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD 25 265,63 Kč
ELIMON a.s. Svěží Domácnost 25 773,83 Kč
MND a.s. Proud 25 866,84 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Akumulace 8 25 984,37 Kč
Ray Energy a.s. STANDARD 26 100,53 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum 26 162,24 Kč
Centropol Energy, a.s. POHODA Fér 26 194,91 Kč
Europe Easy Energy, a.s. eDomácnost 26 300,18 Kč
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 26 321,96 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Elektřina bez závazku 26 336,48 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 26 361,89 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. Akviziční ceník 26 405,45 Kč
eYello CZ, k.s. YELLO Double 26 499,83 Kč
Alpiq Retail CZ s.r.o. STANDARD na neurčito 26 608,73 Kč
Alpiq Retail CZ s.r.o. ZELENÝ STANDARD na neurčito 26 608,73 Kč
Energie ČS, a.s. SPORO 26 862,83 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT 27 015,29 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Nazeleno 27 029,81 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO Watt 27 080,63 Kč
Comfort Energy, s.r.o. PRIM –⁠ oblast ČEZ 27 204,05 Kč
Centropol Energy, a.s. Důvěra Start 27 443,63 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Akumulace 8 region ČEZ 28 151,48 Kč
ČEZ Prodej, a.s. Elektřina na dobu neurčitou 28 543,52 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina 29 077,13 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. června 2020 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz). Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoliv speciálními podmínkami jejich získání. Smlouva v modelovém příkladu je uzavřena na dobu neurčitou. Údaje mají orientační charakter –⁠ v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (například zda jste nový či stávající zákazník, nebo zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.


Přihlásit