Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakování vady či pro větší počet vad

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Koupili jste dceři mobil, ale je víc pro zlost než pro radost, protože ani po dvou reklamacích vyřízených opravou, stále nevyzvání? Odstupte od kupní smlouvy a kupte jiný mobil.

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud spotřebitel zakoupil věc a v záruční době se u ní objeví více vad, popř. se stejná vada navzdory opravám opakuje. Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího. Není možné se s odstoupením obracet na záruční servis.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na odstranění vady (opravu), není-li to povaze vady neúměrné, může žádat výměnu věci. V tomto případě použijte vzor „Reklamace vady výrobku“.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu věci. Stejná práva má spotřebitel v případě výskytu více vad, nebo když se vada po opravě opakuje. Pokud vada neodstranitelná nebrání řádnému užívání věci, má kupující možnost si věc ponechat a požadovat přiměřenou slevu z ceny či požadovat výměnu za nový kus.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvě prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z platební karty).Přihlásit